De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drentse Onderwijsmonitor 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drentse Onderwijsmonitor 2013"— Transcript van de presentatie:

1

2 Drentse Onderwijsmonitor 2013
8ste editie Jan Kruijer Imke Oosting CMO Groningen

3 Wat is de Drentse onderwijsmonitor?
In beeld brengen van onderwijspositie en –prestaties van Drentse leerlingen Van basisschool tot en met universiteit Jaarlijks  trends Opdrachtgevers Regiegroep

4 Inhoud Het primair en speciaal onderwijs
Toetsprestaties in het basisonderwijs Het voortgezet onderwijs Taal- en rekenprestaties VO (referentietoetsen) Na het voortgezet onderwijs (mbo/hbo/wo)

5 Informatiebronnen DUO / Inspectie van het Onderwijs
CED Toetsservice / Cito Scholen basisonderwijs Scholen voortgezet onderwijs Leerplichtadministraties

6 Leerlingaantallen Basisonderwijs: 45.392
Speciaal basisonderwijs: (Voortgezet) speciaal onderwijs: Voortgezet onderwijs: Middelbaar beroepsonderwijs: Hoger beroepsonderwijs: Wetenschappelijk onderwijs:

7 Basisonderwijs Opbrengsten

8 Rekenen/wiskunde

9 Begrijpend lezen

10 Toezichtarrangement 2010: 2013: Zeer zwak: 6 2 Zwak: 15 4 ----+ ----+
2010: : Zeer zwak: Zwak: Totaal:

11 Voortgezet onderwijs

12 Schooladviezen 46% vmbo (eerder 51% en 55%) 45% 19% havo 18%
Drenthe: NL: 46% vmbo (eerder 51% en 55%) 45% 19% havo % 15% vwo % Noord- en midden Drenthe verwijzen vaker naar havo en vwo dan andere regio’s en landelijk

13 Schoolniveau vanaf 3e leerjaar
Iets minder vwo-ers (Dr: 25% / NL: 30%), iets meer vmbo-ers (Dr: 42% / NL: 38%) Hoogeveen, Borger-Odoorn, Emmen iets minder jongeren op havo en vwo Tynaarlo, Noordenveld, Aa en Hunze, Meppel en Westerveld iets meer havisten en vwo-ers

14 Slaagresultaten Drenthe 92% NL: 90%
Eindexamencijfers Drenthe en NL vergelijkbaar VWO: cijfer exacte vakken iets lager (Drenthe 6,0 en NL 6,3)

15 Nieuw onderdeel Referentietoetsen VO

16 Referentiekader Referentiekader: Doel:
Voor alle onderwijsniveaus vastgelegd Wat leerlingen moeten kennen en kunnen Voor taal en rekenen/wiskunde Doel: Niveau taal en rekenen verhogen Beter op elkaar aansluiten verschillende onderwijsniveaus (herhalingen/hiaten)

17 Referentieniveaus Taal: Rekenen: 1F: primair en speciaal onderwijs
1F: praktijkonderwijs 2F: mbo 1, 2, 3 en vmbo 3F: mbo 4, havo 4F: vwo Rekenen: 2F: mbo 1,2,3 en vmbo 3F: mbo 4, havo, vwo

18 Toetsen en examens Centrale rekentoets: Examens Nederlands
Schooljaar verplicht examenonderdeel Examens Nederlands Schooljaar afgestemd op referentieniveaus

19 Toetsresultaten 2e jaars VO-leerlingen
Toets 2 van het Cito Volgsysteem vmbo / havo / vwo Vaardigheden Taalverzorging Nederlands leesvaardigheid Nederlands woordenschat Engels Leesvaardigheid Rekenen Wiskunde

20 Gegevensaanlevering VO scholen
Gegevensaanlevering door ‘downloaden’ bestaande info via Cito Portal Opbouwfase: 5 scholen (11 locaties) 1670 leerlingen Niet representatief, voorzichtige uitspraken Naar onderwijsniveau: vmbo (bb / kb / gt) havo vwo

21 Rekenen Vmbo bb en vwo : vergelijkbare cijfers met landelijk
Vmbo minimaal 2F: bb (21%) / kb (34%) / gt (70%) Havo minimaal 3F: 43% Vwo minimaal 3F: 89%

22 Rekenen Vmbo-ers lijken meten en meetkunde het beste te beheersen

23 Enkele conclusies Taalprestaties zijn goed, maar blijven aandachtspunt
Rekenen doen Drentse kinderen heel goed Aantal (zeer) zwakke scholen neemt af Aantal vmbo verwijzingen in Drenthe neemt af Drentse jongeren volgen relatief iets minder vaak vwo dan landelijk en iets vaker vmbo. Goede slaagresultaten

24 Vragen? Rapport te vinden op: www.vdgdrenthe.nl
Vragen:


Download ppt "Drentse Onderwijsmonitor 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google