De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tips en bronnen Voor rekenen december 2012 verzameld door APS rekenen www.apsrekenen.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tips en bronnen Voor rekenen december 2012 verzameld door APS rekenen www.apsrekenen.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Tips en bronnen Voor rekenen december 2012 verzameld door APS rekenen

2 Rekenen, tips en bronnen
Algemene informatie Reken-lesmateriaal Websites Toetsen Modellen: Mathematiseren Drieslagmodel De drieslag rekenen Handelingsmodel/ijsberg Rekentaal

3 Algemene informatie 1 Er zijn verschillende bronnen met algemene informatie over rekenen. Deze bronnen (websites) bevatten officiële en actuele informatie. Inspectie, OCW en CvE gebruiken ook deze websites om hun informatie te verspreiden. Je kunt ook direct naar de websites van de officiële organisaties:

4 Algemene informatie 2 Het Freudenthal Instituut heeft een handige WIKI (een digitale encyclopedie) over rekenen en wiskunde. Op het leermiddelenplein van de SLO zijn heel veel materialen beschreven en te vinden via een link.

5 Rekenmateriaal 1 Er zijn veel websites met rekenmaterialen die in het onderwijs in het VO ingezet kunnen worden. Door de veelheid aan websites, en de snelheid waarmee nieuwe websites verschijnen, websites verdwijnen en websites worden aangepast, is het lastig door de bomen het bos te zien. We geven hier een overzicht van sites die in december 2012 bestonden. Gecijferd: digitaal leermiddel 1F, 2F, 3F Proefkatern als pdf bijlage bij deze powerpoint Effe rekenen, digitaal materiaal voor jong volwassenen vanaf 1 januari 2013 voor iedereen gratis beschikbaar

6 Rekenmateriaal 2 RekenVOort rekenmateriaal voor leerlingen zonder wiskunde vmbo havo RekenBewust Vakonderwijs, rekenen in andere vakken Salvo: SAmenhangend Leren Voortgezet Onderwijs, over rekenen in de exacte vakken, havo-vwo Math4All: rekenmateriaal voor iedereen te gebruiken

7 Rekenmateriaal 3 Nu rekenen: rekenmethode op papier van Noordhoff
Rekenblokken, rekenmethode op papier en digitaal van Malmberg Got-it: digitale rekenmethode van ThiemeMeulenhoff Startrekenen, rekenmethode op papier en digitaal van Deviant Wiskundemethodes Getal en Ruimte, Moderne wiskunde,

8 Websites voor rekenen Vooral voor oefenen is digitaal materiaal dat tijd en plaats onafhankelijk gebruikt kan worden, heel goed in te zetten. Een paar algemene kenmerken van dit soort materiaal om rekening mee te houden zijn: Zijn de opdrachten op niveau van de leerlingen, dus geen basisschool benadering voor vo-leerlingen? Wordt het werk van leerlingen bijgehouden, en heeft de docent daar zicht op, is er registratie van activiteit en scores van de leerlingen? Sluit het materiaal aan bij de referentieniveaus? Zit er een spelelement in met score en uitdaging, onderzoek wijst uit dat dit leerlingen aanspreekt? Is het zelfstandig, thuis en zonder hulp te gebruiken?

9 Websites gratis of niet
Een ander belangrijk criterium bij de selectie van materiaal is of het gratis is of dat er voor betaald moet worden. Daar zijn ook verschillende vormen voor. Materiaal kan los gekocht worden, voor een bepaald bedrag per leerling. Materiaal hoort bij een (bestaande) reken- of wiskundemethode en er moet extra voor betaald worden, per leerling. De school neemt een abonnement voor de school en alle leerlingen kunnen er gebruik van maken. Het materiaal is public domein, gratis voor iedereen te gebruiken. Mengvormen van bovenstaande constructies zijn ook mogelijk. Een deel is gratis maar als je extra mogelijkheden wil, dan moet er voor betaald worden.

10 Websites, tips bij de keuze
De criteria, ordening en soorten die op de vorige pagina’s beschreven zijn, kunnen helpen bij het kiezen welke materialen (websites) worden ingezet voor het reken-onderwijs. Een paar additionele tips: Kies voor een beperkt aantal bronnen, beter een paar bronnen en goed gebruiken, dan veel en rommelig gebruik. Kies voor materiaal waarvan je weet dat het er voor enkele jaren zal blijven bestaan. Kijk hoe andere scholen het (digitale) rekenonderwijs hebben georganiseerd. Een beperkte combinatie van bronnen kan heel goed (extra oefening naast een methode bijvoorbeeld). Wennen aan een site (bron) kost ff tijd. Houd vol. Denk van tevoren goed na over gebruik van de bronnen (sites) voor verschillende doelgroepen leerlingen en over langere termijn

11 Websites 1 Gratis sites voor ff snel dagelijks oefenen www.rekenweb.nl

12 Websites 2 Gratis sites met veel bronnen, spelletjes, plaatjes, uitleg

13 Websites 3 Sites met betaald materiaal www.gecijferd.nl APS
Malmberg Thieme Meulenhof startrekenen de DWO variant

14 Toetsen 1 Voor het toetsen van rekenen is veel beschikbaar. De (reken)methoden hebben bijna allemaal rekentoetsen. Er zijn ook losse toetsen beschikbaar; op papier of digitaal, gratis of betaald. Dezelfde overwegingen voor het kiezen van een geschikte website (zie eerder) kun je gebruiken voor het kiezen van een geschikte toets. Een aantal digitale toetsen

15 Toetsen 2 Nog enkele toetsen ABC toets
Cito Cito-volgsysteem 2F/3F-voorbeeldtoets TOA toets AMN insight


Download ppt "Tips en bronnen Voor rekenen december 2012 verzameld door APS rekenen www.apsrekenen.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google