De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van, voor én door het onderwijs. Examenmix van kwalificatiedossier naar examens Peter van Dijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van, voor én door het onderwijs. Examenmix van kwalificatiedossier naar examens Peter van Dijk."— Transcript van de presentatie:

1 van, voor én door het onderwijs

2 Examenmix van kwalificatiedossier naar examens Peter van Dijk

3  Kwalificatiedossier – Examinering  Examenmix - toetsplan  Examineringproducten SPL Inhoudsopgave

4  Beschrijving beroep (uitstroom) in: context – beroepshouding – rol/verantwoordelijkheden – complexiteit kerntaken en werkprocessen kennis en vaardigheden Kwalificatiedossier

5  Doel vaststellen of leerling gekwalificeerd als beginnend beroepsbeoefenaar  Inhoud kern: uitvoering werkprocessen in (gesimuleerde) beroepsomgeving eventueel afzonderlijk: o handelen in kritieke situaties o kennis en vaardigheden Examinering

6  Toetsinhouden  Toetsvormen  Beoordelingsmethode per toetsvorm Examenmix - toetsplan

7  Indeling in examenonderdelen beoordeling uitvoering min. 1 kerntaak evt: separate beoordeling kritieke situaties evt: separate beoordeling kennis/vaardigheden  Per examenonderdeel a. beroepsmatig handelen b. kennis/vaardigheid Examenmix: opbouw

8  Welke werkprocessen wel/niet in samenhang?  Welke kritieke situaties? voor beroep kenmerkende situatie foutief handelen leidt tot bedrijfsschade  Bedrijfsomgeving en/of gesimuleerde omgeving? volledige uitvoering werkprocessen representatieve beroepsproducten/diensten relevante sociaal-culturele en bedrijfsorganisatorische omstandigheden Examenmix: inhoud beroepsmatig handelen

9  Welke kennis en/of vaardigheden? wettelijk vereist of cruciale en universele kennis/vaardigheid, en onvoldoende beoordeelbaar tijdens beroepsmatig handelen  Volgtijdelijkheid? volgorde van examenonderdelen en/of volgorde toetsen binnen examenonderdeel Examenmix: inhoud kennis/vaardigheid

10  Toetsvormen validiteit dekking – aanvullend bewijs haalbaarheid (geld, tijd, beschikbaarheid leerbedrijf, beschikbaarheid instrumenten)  Beoordelingsmethode per toetsvorm Examenmix: toets- en beoordelingsvormen

11 Examenmix: toetsvormen

12 Examenmix: Bedr. adm. medewerker Kerntaak 1: Secretariële werkzaamheden Kerntaak 2: Administratieve werkzaamheden Examenonderdeel 1: Secretariële werkzaamheden Examenonderdeel 2: Administratieve werkzaamheden Proeve van Bekwaamheid (leerbedrijf) werkprocessen: 1.2, 1.4 kritieke situaties: gelijktijdige werkzaamheden Examenproject (gesimuleerd) werkprocessen: 2.1, 2.2, 2.3 kritieke situaties: n.v.t. portfolio (aanvullend): houdingsaspecten Tentamen: Nederlands Tentamen: Moderne vreemde taal Tentamen: Basiskennis archiveren* Tentamen: Computervaardigheid* Tentamen: Boekhoudkundige kennis Tentamen: Rekenvaardigheid* * volgtijdelijk: voorafgaand aan examinering werkprocessen

13  Toetsplannen per uitstroom: advies voor inrichting examinering  Exameninstrumenten Proeve van Bekwaamheid Examenprojecten Tentamens (kennis/vaardigheid) Portfolio SPL: Examineringsproducten

14  Proeve van Bekwaamheid (leerbedrijf) bedrijfsomgeving - authentieke context bedrijfsopdrachten omstandigheden-opdrachten niet beïnvloedbaar  Examenproject (onderwijsinstelling) gesimuleerde beroepsomgeving – realistische context ‘geconstrueerde’ opdrachten omstandigheden-opdrachten beïnvloedbaar PvB - Examenprojecten

15  Tentamens toetsmatrijzen (NL, MVT, overige kennis/vaardigheden) tentamens  Portfolio Werkwijze en instrumenten t.b.v.: samenstelling examendossier (formatieve en summatieve bewijzen) beoordeling examendossier (inhoud en kwaliteit) Tentamens - portfolio

16 Contact  Stichting Praktijkleren  Disketteweg 11  3821 AR AMERSFOORT  T: (033) 470 99 30  E: info@stichtingpraktijkleren.nl  W: www.stichtingpraktijkleren.nlwww.stichtingpraktijkleren.nl  Nieuwsflits Stichting Praktijkleren (meld u aan!)


Download ppt "Van, voor én door het onderwijs. Examenmix van kwalificatiedossier naar examens Peter van Dijk."

Verwante presentaties


Ads door Google