De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe competentiegericht is uw opleiding? Lidwien Sturing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe competentiegericht is uw opleiding? Lidwien Sturing."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe competentiegericht is uw opleiding? Lidwien Sturing

2 Inhoud Aanleiding Onderzoek Matrix voor competentiegericht beroepsonderwijs Hoe competentiegericht is uw eigen opleiding? Voorbeelden/good practices bij elk principe

3 Aanleiding Wat is competentiegericht onderwijs? Matrix voor competentiegericht beroepsonderwijs  8 principes  4 implementatiefasen Vervolgonderzoek nodig:  Taalgebruik  Verschillen tussen fasen niet altijd helder  Alleen in groene beroepsonderwijs

4 Onderzoek Welke aanpassingen zijn nodig om de matrix toe te passen in de onderwijspraktijk? Groepsessies  57 docenten  5 ROC’s Individuele vragenlijst  151 docenten  28 ROC’s  Mate van competentiegerichtheid van de opleiding  Voorbeelden

5 Matrix voor competentiegericht beroepsonderwijs 1. De opleiding is gebaseerd op kerntaken, werkprocessen en competenties (het kwalificatiedossier) 2. Complexe beroepstaken staan centraal 3. Leeractiviteiten vinden plaats in verschillende, concrete, betekenisvolle praktijksituaties 4. Kennis, vaardigheden en houding komen geïntegreerd aan bod 5. De deelnemers worden gedurende de opleiding regelmatig beoordeeld 6. Deelnemers worden uitgedaagd tot (zelf)reflectie 7. Het opleidingsprogramma is zodanig opgebouwd dat de zelfsturing van de deelnemers voortdurend toeneemt 8. Het opleidingsprogramma is flexibel 9. De (inhoudelijke) begeleiding is gevarieerd en afgestemd op de leerbehoeften van de deelnemers 10. Er is aandacht voor leer-, loopbaan- en burgerschapcompetenties in het opleidingsprogramma

6 Hoe competentiegericht is uw opleiding? Neem uw eigen opleiding onder de loep. Geef per principe aan hoe competentiegericht de opleiding is.

7 Principe 1: De opleiding is gebaseerd op kerntaken, werkprocessen en competenties (het kwalificatiedossier) Gedeeltelijk/grotendeels cgo (M = 3,87) 88% vindt het principe essentieel Voorbeelden van docenten:  KD gebruikt voor ontwikkelen opdrachten en examinering, SLB en is verwerkt in de lesstof.  Studiedagen/cursussen/netwerken /werkveldbijeenkomsten met het werkveld  Dossier is gebruikt als basis/leidend/bijbel voor het ontwikkelen van de opleiding Knelpunten:  Samenwerken/afstemmen opleidingsprogramma met praktijk  Alleen ontwikkelaars op de hoogte van het kwalificatiedossier, docenten niet

8 Principe 2: Complexe beroepstaken staan centraal Gedeeltelijk/grotendeels competentiegericht (M = 3,77) 86% vindt het principe essentieel Voorbeelden van docenten:  Beroeptaken kapstok / rode draad van de opleiding! Knelpunten:  Complexiteit? Is dit wel nodig? Is dit niet teveel gevraagd voor een student aan het begin van de opleiding?

9 Principe 3: Leeractiviteiten vinden plaats in verschillende, concrete, betekenisvolle praktijksituaties Gedeeltelijk/grotendeels competentiegericht (M = 3,72) 91% vindt het principe essentieel Voorbeelden van docenten:  Lintstage, leerlijnen  BPV Knelpunten:  Te weinig stageplaatsen of slechte plaatsen  BPV soms los van opdrachten in de school

10 Principe 4: Kennis, vaardigheden en houding komen geïntegreerd aan bod Gedeeltelijk/grotendeels competentiegericht (M = 3,65) 86% vindt het principe essentieel Voorbeelden van docenten:  Theorie en praktijklessen zijn op elkaar afgestemd  Toch ook separate kennistoetsen  Proeve van bekwaamheid  Separate leerlijnen Knelpunten  Volledige integratie niet mogelijk  Kennis belangrijk!

11 Principe 5: De deelnemers worden gedurende de opleiding regelmatig beoordeeld Gedeeltelijk/grotendeels competentiegericht (M = 3,70) 84% vindt het principe essentieel Voorbeelden van docenten:  Proeve van bekwaamheid, trajectmappen, bewijsmappen  Op meerdere momenten  Assessoren uit het werkveld  Criteriumgericht interview Knelpunten:  Flexibiliteit lastig  Werkveld niet altijd betrokken

12 Principe 6: Deelnemers worden uitgedaagd tot (zelf)reflectie Gedeeltelijk/grotendeels competentiegericht (M = 3,58) 85% vindt het principe essentieel Voorbeelden van docenten:  Reflecteren tijdens SLB op beroepsprestaties en opdrachten  STARR methodiek  Portfolio  Soms alleen bij examineren, soms ook geïntegreerd in de opleiding (=beter) Knelpunten:  Zelfreflectie lastig bij lagere niveaus, maar wel belangrijk  Reflectie niet altijd gewaardeerd  Afhankelijk van de docent

13 Principe 7: Het opleidingsprogramma is zodanig opgebouwd dat de zelfsturing van de deelnemers voortdurend toeneemt Gedeeltelijk competentiegericht (M = 3,2) 72% vindt het principe essentieel, 9% niet belangrijk Voorbeelden van docenten:  Beroep op zelfsturing groter gedurende de opleiding  Studenten zijn zelf verantwoordelijk Knelpunten:  Lastig  Hangt volgens de docenten af van het niveau van de opleiding en fase  Commentaar dat studenten het niet kunnen…

14 Principe 8: Het opleidingsprogramma is flexibel Startend CGO (M = 2,71) 66% vindt het principe essentieel, 10% niet belangrijk Voorbeelden van docenten:  Meerdere instroommomenten, versnellen, vertragen Knelpunten:  Organisatorische belemmeringen (faciliteiten ontbreken)  Geen wens om individuele trajecten aan te bieden

15 Principe 9: De (inhoudelijke) begeleiding is gevarieerd en afgestemd op de leerbehoeften van de deelnemers Gedeeltelijk competentiegericht (M = 3,47) 78% vindt het principe essentieel Voorbeelden van docenten:  Begin van de opleiding expert, later meer coachend Knelpunten:  Afhankelijk van de docent  De docent is nog lerende is deze rol

16 Principe 10: Er is aandacht voor leer-, loopbaan- en burgerschapcompetenties in het opleidingsprogramma Gedeeltelijk competentiegericht (M = 3,48) 68% vindt het principe essentieel, 7% niet belangrijk Voorbeelden van docenten:  LL geïntegreerd in SLB  Verweven met vaklessen  Docenten geven aan meer behoefte te hebben aan integratie Knelpunten:  Lastig burgerschap te integreren. Vaak een apart vak

17 LIDWIEN.STURING@WUR.NL Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Hoe competentiegericht is uw opleiding? Lidwien Sturing."

Verwante presentaties


Ads door Google