De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het MBO in transitie Observaties & Aantekeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het MBO in transitie Observaties & Aantekeningen."— Transcript van de presentatie:

1 Het MBO in transitie Observaties & Aantekeningen

2 De kwaliteit van de kwalificaties (uitvoerbaarheid, studeerbaarheid, toetsing e.d.). Nederlands, Moderne Vreemde Taal, Rekenvaardigheden & Burgerschap. De positie van het management en de docent. Het traject van invoering.

3 Er is sprake van een grote vernieuwingsoperatie. De start ligt bij de wens van bedrijfsleven om competentiegericht op te gaan leiden. School is verantwoordelijk voor de keuzen die in het kader van het HOE worden gemaakt. 2010 is de stip op de horizon. Inzet is en blijft dat alle eerstejaars in augustus 2010 starten met een opleiding geënt op de competentiegerichte kwalificatiestructuur.

4  Gepolst binnen het cluster wie mee wilde werken.  Vragenlijst MBO 2010 (leidraad) uitgezet binnen de clusters.  Overleg met Kenwerk en BTG HTVF of aanvullende vragen nodig zijn.  Uitkomsten teruggekoppeld aan zowel Kenwerk als aan de bedrijfstak groep HTVF (MBO Raad).

5  Duidelijke verbetering ten opzicht van de vorige kwalificatiedossiers  Voldoende ruimte om eigen vertaalslag te maken.  De indeling in kerntaken en werkprocessen met prestatie-indicatoren maakt het KD hanteerbaar

6  Het werkveld herkent zich niet altijd in wat sociale partners landelijk beslissen  Aansluiting VMBO en HBO onduidelijk.  Certificeerbare eenheden.  Koppeling deel B & C  Waarom ieder experimenteerjaar een nieuw kwalificatiedossier?

7 Ontwikkelen en aanbrengen van kennis, vaardigheden en persoonlijke groei. Een mix van lessen, projecten, opdrachten, binnen- en buitenschoolse praktijk, etc De Balans

8 Nederlands Moderne Vreemde Taal Reken vaardig heden Burgerschap Elementen van Leren, Loopbaan en Burgerschap

9 Opleiding & training via de Herontwerpschool SOCW wil afspraken met COLO en MBO Raad om concrete verbeteringen te realiseren om de knelpunten bij de stages op te lossen. Inzet is en blijft dat alle eerstejaars in augustus 2010 starten met een opleiding geënt op de nieuwe kwalificaties. MBO 2010 moet zorgen voor activiteitenprogrammering, die een concrete bijdrage levert aan de professionalisering van management, teamleiders en docenten. Inspectie gaat aan de slag met themaonderzoek BPV.

10 De school vindt moeilijker een stageplek voor een allochtone leerling dan voor een autochtone leerling Leerlingen Er worden veel opdrachten door het leerbedrijf aangeboden die niet aansluiten bij wat de leerling heeft geleerd Leerbedrijven De school moet concurreren met andere scholen om de stage plek doordat het aanbod niet aansluit op de vraag. Eigen problemen

11 Leerlingen zijn vaak ongedisciplineerd en onvoldoende voorbereid op de stage Leerlingen De praktijkopleider is/wordt niet of nauwelijks bij de school betrokken en de school irriteert het leerbedrijf door het te overspoelen met regels, eisen en verschillen in stage systemen School Het kleine en daardoor leerzame bedrijf is vaak niet instaat om de stagiair volgens de eisen te begeleiden Eigen problemen

12 De leerling heeft tijdens de stage nauwelijks contact met de stagebegeleider van school School Het leerbedrijf weet vooraf weinig of niets over de bijzonderheden van de leerling Leerbedrijven De motivatie zou groter zijn als de leerling een (hogere) stagevergoeding zou krijgen Eigen problemen

13  Regionale accountmanagers  Uittesten van de kwalificatiedossiers  Uittesten van de examenprofielen  Oplossen van de BPV knelpunten  Marktplaatsmbo.nl  Trainingen voor middenmanagers

14  Start: dinsdag 20 januari 2009 om 14.00 uur Einde: woensdag 21 januari 2009 om 14.00 uur  Locatie: Congrescentrum De Ruwenberg - St. Michielsgestel.  Aantal deelnemers: minimaal 30 maximaal 60.

15  Organiserende partij partij: herontwerpschool i.s.m. Consortium voor Innovatie (www.cviweb.nl)  Doelgroep: leidinggevenden in het MBO  Vol is vol.  Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door MBO 2010 en is gebaseerd op het succes van de innovatieconferentie voor CvB’ers

16  Een interactieve werkconferentie met als thema (persoonlijk) leiderschap.  Deelnemers gaan intensief met elkaar in gesprek over het thema en maken samen een activiteiten agenda voor de nabije toekomst. De eigen rol en taakopvatting staat daarbij centraal.  Aan het eind van de bijeenkomst heeft elke deelnemer zijn persoonlijke ontwikkelplan (bijgewerkt).

17 www.mbo2010.nl & www.marktplaatsmbo.nl


Download ppt "Het MBO in transitie Observaties & Aantekeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google