De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 STAGE Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013 Leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 STAGE Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013 Leren."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 STAGE Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013 Leren in de praktijk

2 2 Stageperiode Stageperiode Regulier: september t/m januari (semester 5) Regulier: september t/m januari (semester 5) Vertraagd: februari t/m juni (semester 6) Vertraagd: februari t/m juni (semester 6) 24 CP (ECTS) = 672 uur 80 dagen / 20 weken =640 uur Stagebijeenkomsten, opdrachten en verslag = 32 uur 4 dagen per week stage 1 lesdag (terugkomdagen) Vierjarig opleidingstraject bij CMI Semester 4 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Semester 5 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Afstudeer- project Stage Major MinorBreed onderwijsprogramma op school Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013

3 3 Doel van de stage • Theorie uit de lessen in de praktijk toepassen • Rondkijken in het beroepenveld, ervaring opdoen in het vakgebied • Je plaats vinden in een werkomgeving en het bedrijfsleven • Persoonlijke ontwikkeling, werken aan eigen leerdoelen • Inzicht in eigen niveau van kennis en vaardigheden • Werken aan de opleidingscompetenties en beroepsproducten (niveau 2)  zie achter in de stagehandleiding • Keuze minor en/of afstudeeronderwerp • Aanvullen van portfolio Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013

4 Stage-eisen vanuit de opleiding Opdracht • HBO-niveau en aansluitend op opleidingsprofiel en vakgebied • Opdracht(en) zijn uitvoerbaar in de stageperiode van 5 maanden • Minstens 80% besteden aan stageopdracht, 20 % eventueel ondersteunend • Ontwikkeling van opleidingscompetenties (niveau 2) Bedrijf • corebusiness (digitale) communicatie of afdeling communicatie • minimaal 5 fulltime werknemers • 1 aangewezen begeleider: HBO-niveau + kennis van vakgebied • begeleiding: wekelijks voortgangsbespreking en feedback • omgeving: eigen werkplek en samenwerkingsmogelijkheden Bespreek de eisen al in het eerste gesprek, raadpleeg bij twijfel de stagecoördinator! Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013

5 Voorbereidingsfase SLC-lessen • Orientatie: soort bedrijf (branche, grootte, cultuur), soort stage (zelfstandig, in teams), aanbod taken (niveau, uitdagend, ruimte voor ontwikkeling) • Sollicitatie: extra info.vacature, nabellen -mailen, zorg voor meerdere opties • Gesprek: denk na hoe je wilt overkomen, zoek uit wat je taken worden Overleg de opleidingseisen, bespreek ook jouw leerdoelen, bekijk of competenties daadwerkelijk aan bod kunnen komen. Kwartaal 4 Week 4.8 Stageopdrachtformulier inleveren bij SLC Week 4.9 Goedkeuring en feedback van SLC Week 4.9 Controle voldoende studiepunten (P + 30 cp jaar 2) door SLC Week 4.10 Inleveren stagecontract + ondertekend opdrachtformulier bij stagecoördinator Week 4.10 Toewijzing stagebegeleider Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013

6 6 Startprocedure stage • Toegang op basis van voldoende cp’s • Akkoord bedrijf en stageopdracht Goedkeuringen worden verwerkt op je controleformulier in www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl • Stagecontract en opdrachtformulier (beiden ondertekend) inleveren bij stagecoördinator • Stage aanmelden op www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl • Contact met stagebegeleider voor uitwisseling gegevens • Uitwerking Stageplan: inleveren na 3 weken bij begeleider  stageplan: taken, werkzaamheden en projecten uitgeschreven naar leerdoelen en beroepscompetenties Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013

7 7 Tijdens stage Begeleiding • Bedrijfsbegeleider: wekelijkse voortgang en feedback • Stagebegeleider: 2 wekelijks update/ blog • Terugkomdagen: bespreking voortgang, reflectie, uitwisseling ervaringen Tussenevaluatie • Bezoek stagebegeleider in week 8-9 bij het bedrijf • Tussenevaluatie door bedrijfsbegeleider • Voortgang en focus 2 e helft van de stage Gebruik dit moment om ook zelf je bevindingen en wensen te bespreken! Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013

8 8 Eindevaluatie en -beoordeling Je stage wordt beoordeeld door je stagebegeleider op basis van: • Uitvoering stage: evaluatie bedrijfsbegeleider • Uitvoering stageplan: ontwikkeling competenties en leerdoelen • Terugkomdagen: deelname en uitvoering opdrachten • Eindverslag (zie richtlijnen in de handleiding) • Eindpresentatie op laatste terugkomdag (zie richtlijnen in de handleiding) Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013

9 9 Vragen? Stagebegeleider: inhoudelijke vragen tijdens de stage Stagecoördinator: vragen over de procedure of problemen bij het bedrijf Veel succes met je stage! Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 STAGE Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting CDM 2012-2013 Leren."

Verwante presentaties


Ads door Google