De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage 2 - screencast ter voorbereiding van de intake Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage 2 - screencast ter voorbereiding van de intake Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Stage 2 - screencast ter voorbereiding van de intake Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2014

2  Zelfstandig functioneren in beroepscontext  (Componenten van) competenties verwerven: FG1, 2, 3, 4, 5, 7, taal en attitudes. Doel stage 2

3  24/2/2014: observeren en participeren  10/3 VM: LVB indienen bij klasmentor  17/3 VM: LVB ophalen bij klasmentor + bespreken  20-28/3: stageperiode maart  7 stagedagen  28/4 VM: LVB indienen bij klasmentor  5/5 VM: LVB ophalen bij klasmentor + bespreken  7-20/5: stageperiode mei  10 stagedagen Planning

4  Participeren: samen doen  Lessen/activiteiten: zie pg. 6-7-8 gids  25 lessen in maart  35 lessen in mei  Verdeel verstandig!  Te integreren werkvormen/activiteiten: pg. 9  Video-opdracht: raadpleeg de site en neem grondig door! Programma Gebruik de ‘specifieke aandachtspunten’ op Chamilo bij de voorbereiding van je lessen!

5  Krijg je op intake:  1 stagegids voor jou, 1 voor mentor  1 brief voor de klasmentor  1 synthesedocument voor de klasmentor  Chamilo:  Weekrooster  Identificatiegegevens  Overzicht realisering programma  1 zelfevaluatie op het einde van stage Documenten

6  Naam + ‘stage2’ + leergroep op buitenkant kaft  Deel 1:  Identificatiegegevens  Weekroosters  Observatiegegevens (beginsituatieanalyse)  Alle LVB (+ bordplan, werkbladen, teksten) + TERUGBLIK!  ‘Geef 8!’  Deel 2:  Overzicht realisering programma  Begeleidingsschrift klasmentor (moet je zelf voorzien, neem een A5-schriftje!)  Begeleidingsfiches stagebegeleider  Synthesedocument klasmentor  Zelfevaluatie Stagemap

7  Leerkansen bieden  Lesopdrachten bespreken en lessen plannen (weekrooster)  Info doelstellingen, beginsituatie, leerinhoud, handleiding, …  Alle LVB vooraf doornemen (dien tijdig in!)  Feedback in begeleidingsschrift noteren + les nabespreken  Synthesedocument invullen: in maart én in mei Begeleiding door klasmentor

8  1 ste aanspreekpunt  1 LVB per stageperiode vooraf doornemen en becommentariëren  Per periode 1 lesobservatie met nabespreking (op stageschool of achteraf op campus) en begeleidingsfiche  Tussentijdse feedback: daarin wordt gedifferentieerd naargelang jouw noden/al bereikte competenties (kan een gesprek zijn, kan een telefoontje zijn, kan een verslag op papier zijn, kan een mail zijn, …).  Beoordelingsrapport stage: pas eind juni, in rapportbundel Begeleiding door stagebegeleider

9  De stagebegeleider bepaalt de quotering  Voorwaarden om quotering te krijgen:  Programma gerealiseerd- alle afspraken nagekomen  Stagemap is volledig en tijdig ingediend  Welke functionele gehelen worden beoordeeld?  Summatieve beoordeling: 1, 2, 3, 4, 5, 7, taal, attitudes  Formatieve beoordeling: 6, 8  Quoteringsnormen: zie gids pg. 13. Informeer je grondig!  Competenties en indicatoren: zie synthesedoc. klasmentor Beoordeling stage

10  Respecteer indienmomenten van LVB!  Les niet (degelijk) voorbereid of niet herwerkt = niet geven!  Reglement en leefregels van de school / attitudes  Je aanmelden bij directeur  Volle dagen aanwezig zijn op je stageschool  Ziekte: onmiddellijk melden (school, klasmentor, SB). Zoek inhaalmoment in overleg met klasmentor en SB. Afspraken

11  Kennismaking (indien nieuwe begeleider)  Afspraken maken  Diagonale doorname stagegids  Mogelijkheid tot vragen stellen Intake met stagebegeleider

12


Download ppt "Stage 2 - screencast ter voorbereiding van de intake Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Veerle Amelinckx – febr. 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google