De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transparantie bij evaluatie van stages Ann Deketelaere Dienst Onderwijs Faculteit Geneeskunde 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transparantie bij evaluatie van stages Ann Deketelaere Dienst Onderwijs Faculteit Geneeskunde 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren."— Transcript van de presentatie:

1 Transparantie bij evaluatie van stages Ann Deketelaere Dienst Onderwijs Faculteit Geneeskunde 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren

2 Overzicht Stagecontext Procesverloop Evaluatie student
Communicatie student Hete hangijzers

3 Context 3de master: stagejaar
4 x 3 maanden stage: interne geneeskunde, heelkunde, kindergeneeskunde, gyneacologie/verloskunde, Huisarts/Psychiatrie/Neurologie-stage 4 terugkomdagen: “reflectie/verdieping leerervaringen stage” Documenteren/reflecteren leerervaringen in “stagemap” (portfolio) 200 diensten, geaffilieerde ziekenhuizen Vlaanderen + 200 huisartspraktijken + buitenland (Zuid Amerika, Filippijnen, Europa…) 380 studenten/200 stagecoördinatoren + huisartspraktijken

4 Transparantie: communicatie stagiair
INHOUD? Documenteren van de onderdelen Documenteren van de procedure Documenteren van de criteria + wat bij “fail”? HOE? Introductiedag: bij aanvang stage Permanent beschikbaar: Syllabus Stagemap Website

5 Procesverloop Tijdens elke stageperiode Korte klinische observatie
Tussentijds begeleidingsgesprek met stagecoördinator

6 Formats voor tussentijdse evaluatie

7 Procesverloop Tijdens elke stageperiode Tijdig detecteren
Korte klinische observatie Tussentijds begeleidingsgesprek met stagecoördinator Tijdig detecteren Tijdig informeren Blijvend documenteren

8 Procesverloop Onmiddellijk na een stageperiode
Globale beoordeling door stagedienst Initiatief stagecoördinator: in overleg met de stageleiders dienst Mogelijks probleem: “consensus op de dienst” Stagiairs die “contact” opnemen met individuele stageleiders… VOORAF beleid binnen de dienst afspreken

9 Procesverloop Communicatie dienst/faculteit Adviserend Foto stagiair!
Expliciteren criteria Cijfer “10”/inflatie Terugkoppeling naar stagiair is facultatief In de eerste plaats communictatie instrument stageplaats/faculteit: objectiverend

10 Procesverloop Onmiddellijk na een stageperiode
Globale beoordeling door stagedienst Initiatief stagecoördinator: in overleg met de stageleiders dienst Bespreking op cremec-bestuur met “facultair afgevaardigde” (na elke periode) Predeliberatie (Leuven) (einde van het stagejaar) Examencommissie (deliberatie,Leuven) (einde van het stagejaar) Predeliberatie: geruggesteund door groep ; Voorkomen van inflatie: uitgebreide motivering: in dossier toevoegen! Examencommissie: cremec voorzitters + facultair afgevaardigden + vertegenwoordiging elke discipline

11 Procesverloop Onmiddellijk na een stageperiode
Globale beoordeling door stagedienst Initiatief stagecoördinator: in overleg met de stageleiders dienst Bespreking op cremec-bestuur met “facultair afgevaardigde” (na elke periode) Predeliberatie (Leuven) (einde van het stagejaar) Examencommissie (deliberatie,Leuven) (einde van het stagejaar) Gedeelde verantwoordelijk Groepsbeslissing Voorkomen inflatie punten Predeliberatie: geruggesteund door groep ; Voorkomen van inflatie: uitgebreide motivering: in dossier toevoegen! Examencommissie: cremec voorzitters + facultair afgevaardigden + vertegenwoordiging elke discipline

12 Procesverloop Onmiddellijk na een stageperiode
Globale beoordeling door stagedienst Initiatief stagecoördinator: in overleg met de stageleiders dienst Bespreking op cremec-bestuur met “facultair afgevaardigde” (na elke periode) Predeliberatie (Leuven) (einde van het stagejaar) Examencommissie (deliberatie,Leuven) (einde van het stagejaar) Predeliberatie: geruggesteund door groep ; Voorkomen van inflatie: uitgebreide motivering: in dossier toevoegen! Examencommissie: cremec voorzitters + facultair afgevaardigden + vertegenwoordiging elke discipline Adviserend Voorkomen inflatie punten

13 Procesverloop Einde van het stagejaar: stationsproef : praktisch-klinisch examen waarbij elke stagiair 22 “stations” doorloopt waarbij hij/zij geobserveerd/geëvalueerd wordt op één deelaspect Observatoren: regionale stageleiders + universitaire docenten stagewerk: wetenschappelijk artikel

14 Procesverloop Einde van het stagejaar: stationsproef : praktisch-klinisch examen waarbij elke stagiair 22 “stations” doorloopt waarbij hij/zij geobserveerd/geëvalueerd wordt op één deelaspect Observatoren: regionale stageleiders + universitaire docenten Objectiveren Wetenschap-pelijke basis (aantal stations/duur) Interne bijdrage Recht op inzage vs vrijgeven scoreformulier stagewerk: wetenschappelijk artikel

15 stagewerk verslag formulier
Documenteren Proces Probleem: initiatief bij de stagiair; spontaan niet geïmplementeerd Wordt wel systematisch opgevraagd bij “lagere” punten

16 Criteria vooraf ter beschikking op website/toleod
Gesprek mogelijk Wordt teruggekoppeld naar stagiair; beoordelaar weet dit vooraf

17 Samenvattend: Expliciteren vd weging vd verschillende onderdelen

18 De evaluatie van de stagiair
Hoe evalueren? Aanwezigheid Volledigheid stagemap Wat bij “fail”?

19 Transparantie Communicatie stagiair Communicatie stageleider INHOUD?
Documenteren van de onderdelen/weging  studiepunten Documenteren van de procedure Documenteren van de criteria + wat bij “fail”? HOE? Introductiedag: bij aanvang stage Permanent beschikbaar: Syllabus Stagemap Website Communicatie stageleider Training feedback/begeleidingsgesprekken

20 Hete hangijzers Wat bij fail? (stage, terugkomdagen..)
In welke mate uit handen geven evaluatie aan regionale stagediensten? Stationsproef: geven van feedback? Recht op inzage tov (niet) vrijgeven van stations Bijkomende administratieve belasting: documenteren/bijhouden dossiers


Download ppt "Transparantie bij evaluatie van stages Ann Deketelaere Dienst Onderwijs Faculteit Geneeskunde 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren."

Verwante presentaties


Ads door Google