De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transparantie bij evaluatie van stages Ann Deketelaere Dienst Onderwijs Faculteit Geneeskunde 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transparantie bij evaluatie van stages Ann Deketelaere Dienst Onderwijs Faculteit Geneeskunde 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren."— Transcript van de presentatie:

1 Transparantie bij evaluatie van stages Ann Deketelaere Dienst Onderwijs Faculteit Geneeskunde 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren

2 Overzicht Stagecontext Procesverloop Evaluatie student Communicatie student Hete hangijzers

3 Context 3 de master: stagejaar 4 x 3 maanden stage: interne geneeskunde, heelkunde, kindergeneeskunde, gyneacologie/verloskunde, Huisarts/Psychiatrie/Neurologie-stage 4 terugkomdagen: “reflectie/verdieping leerervaringen stage” Documenteren/reflecteren leerervaringen in “stagemap” (portfolio) 200 diensten, geaffilieerde ziekenhuizen Vlaanderen + 200 huisartspraktijken + buitenland (Zuid Amerika, Filippijnen, Europa…) 380 studenten/200 stagecoördinatoren + huisartspraktijken

4 Transparantie: communicatie stagiair INHOUD? –Documenteren van de onderdelen –Documenteren van de procedure –Documenteren van de criteria + wat bij “fail”? HOE? –Introductiedag: bij aanvang stage –Permanent beschikbaar: Syllabus Stagemap Website

5 Procesverloop Tijdens elke stageperiode –Korte klinische observatie –Tussentijds begeleidingsgesprek met stagecoördinator

6 Formats voor tussentijdse evaluatie

7 Procesverloop Tijdens elke stageperiode –Korte klinische observatie –Tussentijds begeleidingsgesprek met stagecoördinator - Tijdig detecteren - Tijdig informeren - Blijvend documenteren

8 Procesverloop Onmiddellijk na een stageperiode –Globale beoordeling door stagedienst –Initiatief stagecoördinator: in overleg met de stageleiders dienst –Mogelijks probleem: “consensus op de dienst” –Stagiairs die “contact” opnemen met individuele stageleiders… VOORAF beleid binnen de dienst afspreken

9 Procesverloop - Communicatie dienst/faculteit - Adviserend - Foto stagiair! -Expliciteren criteria -Cijfer “10”/inflatie

10 Procesverloop Onmiddellijk na een stageperiode –Globale beoordeling door stagedienst –Initiatief stagecoördinator: in overleg met de stageleiders dienst Bespreking op cremec-bestuur met “facultair afgevaardigde” (na elke periode) Predeliberatie (Leuven) (einde van het stagejaar) Examencommissie (deliberatie,Leuven) (einde van het stagejaar)

11 Procesverloop Onmiddellijk na een stageperiode –Globale beoordeling door stagedienst –Initiatief stagecoördinator: in overleg met de stageleiders dienst Bespreking op cremec-bestuur met “facultair afgevaardigde” (na elke periode) Predeliberatie (Leuven) (einde van het stagejaar) Examencommissie (deliberatie,Leuven) (einde van het stagejaar) Gedeelde verantwoordelijk Groepsbeslissing Voorkomen inflatie punten

12 Procesverloop Onmiddellijk na een stageperiode –Globale beoordeling door stagedienst –Initiatief stagecoördinator: in overleg met de stageleiders dienst Bespreking op cremec-bestuur met “facultair afgevaardigde” (na elke periode) Predeliberatie (Leuven) (einde van het stagejaar) Examencommissie (deliberatie,Leuven) (einde van het stagejaar) Adviserend Voorkomen inflatie punten

13 Procesverloop Einde van het stagejaar: stationsproef : praktisch- klinisch examen waarbij elke stagiair 22 “stations” doorloopt waarbij hij/zij geobserveerd/geëvalueerd wordt op één deelaspect Observatoren: regionale stageleiders + universitaire docenten stagewerk: wetenschappelijk artikel

14 Procesverloop Einde van het stagejaar: stationsproef : praktisch- klinisch examen waarbij elke stagiair 22 “stations” doorloopt waarbij hij/zij geobserveerd/geëvalueerd wordt op één deelaspect Observatoren: regionale stageleiders + universitaire docenten stagewerk: wetenschappelijk artikel Objectiveren Wetenschap- pelijke basis (aantal stations/duur) Interne bijdrage Recht op inzage vs vrijgeven scoreformulier

15 stagewerk verslag formulier Documenteren Proces

16 Criteria vooraf ter beschikking op website/toleod Gesprek mogelijk

17 Samenvattend: Expliciteren vd weging vd verschillende onderdelen

18 De evaluatie van de stagiair Hoe evalueren? Aanwezigheid Volledigheid stagemap Wat bij “fail”?

19 Transparantie Communicatie stagiair INHOUD? –Documenteren van de onderdelen/weging  studiepunten –Documenteren van de procedure –Documenteren van de criteria + wat bij “fail”? HOE? –Introductiedag: bij aanvang stage –Permanent beschikbaar: Syllabus Stagemap Website Communicatie stageleider Training feedback/begeleidingsgesprekken

20 Hete hangijzers Wat bij fail? (stage, terugkomdagen..) In welke mate uit handen geven evaluatie aan regionale stagediensten? Stationsproef: geven van feedback? Recht op inzage tov (niet) vrijgeven van stations Bijkomende administratieve belasting: documenteren/bijhouden dossiers


Download ppt "Transparantie bij evaluatie van stages Ann Deketelaere Dienst Onderwijs Faculteit Geneeskunde 19 november 2009 Studiedag Associatie: waarderen van leren."

Verwante presentaties


Ads door Google