De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stagementorendag ‘ortho’ 20 maart 2008. Programma •Welkom! •Het nieuw curriculum… met bijzondere aandacht voor stages en afstudeerproject •Koffiepauze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stagementorendag ‘ortho’ 20 maart 2008. Programma •Welkom! •Het nieuw curriculum… met bijzondere aandacht voor stages en afstudeerproject •Koffiepauze."— Transcript van de presentatie:

1 Stagementorendag ‘ortho’ 20 maart 2008

2 Programma •Welkom! •Het nieuw curriculum… met bijzondere aandacht voor stages en afstudeerproject •Koffiepauze •De evaluatieleidraad: voorstelling en kritische bespreking •Middagpauze (cafetaria 3 e verdieping) •Lezing en workshops (gebouw A/TXT)

3 Het nieuw curriculum, verhaal van de opleiding (door Marie-Rose Pauwels)

4 Het nieuw curriculum, stages (door Wibrich Bruyninckx) Overzicht: •Programmatie •Uren en weken •Samenwerking tussen 3 actoren •Toewijzingen op maat van de student •Bijkomende optimalisering

5 Het nieuw curriculum, stages Programmatie •Stage 1: MT2, semester 3; Stage 2: MT 3, semester 6 •Opgelet: flexibiliseringsdecreet -> ‘Gitters’

6 Het nieuw curriculum, stages Uren en weken •Stage 1: • 9 kalenderweken • Van 03/11/2008 t.e.m. 16/01/2009; zonder kerstverlof • 272 reële stage- uren (->34 stagedagen van 8u) • Opgelet: 6 weken met voorbereidende activiteiten (zie verder) •Stage 2: • 14 kalenderweken • Van 09/02/2009 t.e.m. 05/06/2009; zonder paasvakantie • 408 reële stage-uren (-> 51 stagedagen van 8u) •Beide: • De student mag maximaal 1 week vroeger stoppen (i.f.v. proces) • Max. 5% ziekte zonder inhalen

7 Het nieuw curriculum, stages Uren en weken • Bijkomende uren: • Stage 1: • Voorbereidende activiteiten voor aanvang stage (met o.a. opdrachten op de stageplaats) • Stagebeurs • Supervisie: 1 voor aanvang, 2 voor tussentijdse evaluatie en 1 voor eindevaluatie • Werken aan de stagemap • Stage 2: • Supervisie: 1 voor aanvang, 2 voor tussentijdse evaluatie en 1 voor eindevaluatie • Werken aan de stagemap • Ruimte voor werken aan AP (geen deel van de stage!)

8 Het nieuw curriculum, stages Samenwerking tussen 3 actoren •De student •De stagebegeleider •De stagementor op de stageplaats •Problemen?

9 Het nieuw curriculum, stages Toewijzingen op maat van de student •Kwantitatief aanbod: Jaarlijkse mailing met vraag voor registratie op de site... ook indien een stageplaats niet haalbaar zou zijn •Kwalitatief aanbod • Duidelijke communicatie over verwachtingen • Prospecties vanuit coördinatie • Opvolging door stagebegeleiders • Samenwerking optimaliseren, door bijv. stagementorendag •Toewijzing, rekening houdend met • Kenmerken student en stageplaats • Haalbaarheid

10 Het nieuw curriculum, stages Bijkomende optimalisering •Stagegids in verschillende versies: student, mentor en begeleider (in opmaak) •Site voor registratie •Programma voor toewijzing •Bijkomende opdracht op einde van stage 1 i.f.v.h. Afstudeerproject. •De nieuwe evaluatiekaart (in opmaak) •Departementaal stagebureau

11 Afstudeerproject in het nieuw curriculum (door Martine Lagae) •Het concept •Veranderingen t.a.v. het huidige afstudeerproject •De evaluatie •Oproep

12 De evaluatiekaart Overzicht: •Opbouw en gebruik •Inhoud •Achterliggende context •Enkele voorbeelden •Kritische bespreking (in werkgroepjes) •Besluiten (in plenum)

13 De evaluatiekaart: Opbouw en gebruik •Drie delen •Zes niveaus (i.t.v. gedragsindicatoren of A/B/C/D/E/F) •Cesuur (minimaal niveau op het einde van de stage) •Wegingscoëfficiënt (het relatieve belang) •Gelijkenissen en verschillen tussen de versie voor stage 1 en stage 2 •Kruisjes zetten en verbinden (lege hokjes vermijden)

14 De evaluatiekaart: Inhoud •Deel 1 • Overzicht van alle items in deel 2 en deel 3 (met bijkomende informatie) • De beoordeling op alle items wordt overgenomen, met staving •Deel 2: Items m.b.t. de geselecteerde competenties •Deel 3: Bijkomende items

15 De evaluatiekaart: Achterliggende context •Opleidingsprofiel •Geselecteerde competenties •Hergroepering, i.f.v. gebruiksvriendelijkheid

16 De evaluatiekaart: Voorbeelden •De kaart •Enkele evaluaties

17 ItemNiveauStaving X X X X X X X X X

18 ItemNiveauStaving WG 1 X X X WG 2 X X X X WG 3 X X X

19 De evaluatiekaart: Kritische reflectie •De opbouw? •De inhoud? •De vormgeving? •Het gebruik? •+ M.b.t. het afstudeerproject: Hebben jullie bedenkingen, tips, opmerkingen ten aanzien van het afstudeerproject nieuw curriculum?

20 Dank voor uw aandacht en medewerking! Smakelijk en... Een boeiende namiddag toegewenst!


Download ppt "Stagementorendag ‘ortho’ 20 maart 2008. Programma •Welkom! •Het nieuw curriculum… met bijzondere aandacht voor stages en afstudeerproject •Koffiepauze."

Verwante presentaties


Ads door Google