De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAGE 7BSO Schooljaar 2011-2012 +. Stageperiodes Twee weken vóór herfstvakantie 17 oktober 2011 tem 28 oktober 2011 Twee weken vóór de krokusvakantie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAGE 7BSO Schooljaar 2011-2012 +. Stageperiodes Twee weken vóór herfstvakantie 17 oktober 2011 tem 28 oktober 2011 Twee weken vóór de krokusvakantie."— Transcript van de presentatie:

1 STAGE 7BSO Schooljaar 2011-2012 +

2 Stageperiodes Twee weken vóór herfstvakantie 17 oktober 2011 tem 28 oktober 2011 Twee weken vóór de krokusvakantie 6 februari 2012 tem 17 februari 2012 Twee dagen vóór en 2 weken na de paasvakantie 29 en 30 maart 2012 16 april tem 27 april 2012

3 Stagebegeleiders Dhr. Delanote 7BDa 7BDb

4 Stagebegeleiders Mevr. Maes 7BDa 7BDb

5 Stagemap !!! ALTIJD VOLLEDIG AANWEZIG OP STAGE !!! Volledig indienen 2 e week na blokstage tijdens les project – Woensdag 16/11/11 – Woensdag 7/03/12 – Woensdag 9/05/12 Aanwezig in de map – Aanwezigheidslijst – Richtlijnen ondertekend door stagiair en stagegever – contract volledig in orde – PHL (praktijkhandelingenlijst) – Stagedocumenten (dagschema’s en weekreflecties) – Stage-opdrachten ( BLANCO OPGAVE erbij!) – Stage-schriftje – GIP: schriftje + herwerkte SOP + specifiek deel

6 Aanwezigheidslijst Dagelijks laten aftekenen Uren noteren indien variabel (vb dierenarts) Bij afwezigheid inhaaldatum ernaast en laten paraferen door stagegegever

7 Richtlijnen Duidelijke afspraken !!! Handig overzicht Zelf tekenen en laten ondertekenen op stage

8 Praktijkhandelingenlijst = te kennen handelingen Dagelijks aanvullen Datum bij uitgevoerde handeling (max. 8) Paraaf bij bezoek stagebegeleider = handeling perfect gekend Extra handelingen mogen aangevuld worden

9 Stagedocumenten = dagschema en weekreflectie Te vinden op www.vabi.be/stagewww.vabi.be/stage Wordt getypt Volgnummer en datums correct invullen!!! ALLES wordt getekend door stagegever: – voorlopige informatie wordt tijdens stage PER DATUM genoteerd in het schriftje: kunnen tonen tijdens de bezoeken!!! – voorlopige informatie in het schriftje wordt afgetekend door stagegever – thuis in het net uittypen

10 Stagedocumenten Dagschema – dagelijks – uren vermelden (ev. groeperen vb 8u30-10u00) – rassen, handeling, werktuigen en producten waarmee stagiair in contact kwam (ev. dosering) … vermelden

11 Stagedocumenten Weekreflectie – één per week – toon vakkundigheid!!! – Bewijs je opgedane kennis – Bewijs dat je iets bijgeleerd hebt – Bijleren = EIGEN verantwoordelijkheid: STEL VRAGEN – Lezer moet dit perfect begrijpen en kunnen uitvoeren

12 Stageopdrachten Opdracht te vinden op www.vabi.be/stagewww.vabi.be/stage Gebruik het eindwerksjabloon, ook te vinden op www.vabi.be/stagewww.vabi.be/stage Blanco, originele opdracht in stagemap Uitleg/vragen tijdens les project Typen

13 Stageopdrachten Niet uitstellen!!! Wordt getekend door stagegever: – voorlopige informatie wordt tijdens stage PER DATUM genoteerd in het schriftje: kunnen tonen tijdens de bezoeken!!! – voorlopige informatie in het schriftje wordt afgetekend door stagegever – thuis in het net uittypen

14 Stage - schriftje Altijd aanwezig in stagemap (op stage en bij het indienen) Communicatiemiddel tussen – Leerling – Stagementor (handtekeningen) – Stagebegeleider – Projectleerkracht Alles i.v.m. stage noteren – Voorlopige dagschema’s – Informatie voor weekreflecties – Informatie voor stage-opdrachten

15 GIP - schriftje Altijd aanwezig in projectles Communicatiemiddel tussen – Leerling – Projectleerkracht – Leerkracht specialisatie Alles i.v.m. GIP noteren = stageopdrachten/rode draad alg. deel/specialisatie – Datum uitleg, bijkomende informatie,… – Per datum wat je uitvoerde voor GIP – Opzoeken informatie, bespreking met stage, gegevens, ideeën, afspraken,…) – … BEWIJS van eigen evolutie en werkkracht!!!

16 Ziekte? Verwittig 3 instanties: – Secretariaat : 051/ 26 47 26 – Stagebegeleider – Stagebedrijf Stagedag inhalen – Datum afspreken met stagebedrijf – Datum op voorhand doormailen naar stages@vabi.be voor de verzekeringstages@vabi.be – Stagebegeleider verwittigen – Duidelijk vermelden op aanwezigheidslijst naast in te halen datum – Laten tekenen door stagementor

17 GIP 7BSO Schooljaar 2011-2012 +

18 GIP 7 BSO persoonlijk studieproject!!! Bundeling van – (Dagschema’s en reflecties) (nog geen zekerheid!) – Stageopdrachten – Groepsvoorstellingen algemeen deel (hand-outs) – Contextgerichte opdrachten – Neerslag “praktische proef “ trimmen : opstart eigen trimsalon Fokken: portfolio Dierverzorgers: praktische proef/dierentuindier

19 !!! VEEL SUCCES !!!


Download ppt "STAGE 7BSO Schooljaar 2011-2012 +. Stageperiodes Twee weken vóór herfstvakantie 17 oktober 2011 tem 28 oktober 2011 Twee weken vóór de krokusvakantie."

Verwante presentaties


Ads door Google