De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAGE 7BSO Schooljaar 2011-2012 +.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAGE 7BSO Schooljaar 2011-2012 +."— Transcript van de presentatie:

1 STAGE 7BSO Schooljaar +

2 Stageperiodes Twee weken vóór herfstvakantie
17 oktober 2011 tem 28 oktober 2011 Twee weken vóór de krokusvakantie 6 februari 2012 tem 17 februari 2012 Twee dagen vóór en 2 weken na de paasvakantie 29 en 30 maart 2012 16 april tem 27 april 2012

3 Stagebegeleiders Dhr. Delanote 7BDa 7BDb

4 Stagebegeleiders Mevr. Maes 7BDa 7BDb

5 Stagemap !!! ALTIJD VOLLEDIG AANWEZIG OP STAGE !!!
Volledig indienen 2e week na blokstage tijdens les project Woensdag 16/11/11 Woensdag 7/03/12 Woensdag 9/05/12 Aanwezig in de map Aanwezigheidslijst Richtlijnen ondertekend door stagiair en stagegever contract volledig in orde PHL (praktijkhandelingenlijst) Stagedocumenten (dagschema’s en weekreflecties) Stage-opdrachten ( BLANCO OPGAVE erbij!) Stage-schriftje GIP: schriftje + herwerkte SOP + specifiek deel

6 Aanwezigheidslijst Dagelijks laten aftekenen
Uren noteren indien variabel (vb dierenarts) Bij afwezigheid inhaaldatum ernaast en laten paraferen door stagegegever

7 Richtlijnen Duidelijke afspraken !!! Handig overzicht
Zelf tekenen en laten ondertekenen op stage

8 Praktijkhandelingenlijst
= te kennen handelingen Dagelijks aanvullen Datum bij uitgevoerde handeling (max. 8) Paraaf bij bezoek stagebegeleider = handeling perfect gekend Extra handelingen mogen aangevuld worden

9 Stagedocumenten = dagschema en weekreflectie
Te vinden op Wordt getypt Volgnummer en datums correct invullen!!! ALLES wordt getekend door stagegever: voorlopige informatie wordt tijdens stage PER DATUM genoteerd in het schriftje: kunnen tonen tijdens de bezoeken!!! voorlopige informatie in het schriftje wordt afgetekend door stagegever thuis in het net uittypen

10 Stagedocumenten Dagschema dagelijks
uren vermelden (ev. groeperen vb 8u30-10u00) rassen, handeling, werktuigen en producten waarmee stagiair in contact kwam (ev. dosering) … vermelden

11 Stagedocumenten Weekreflectie één per week toon vakkundigheid!!!
Bewijs je opgedane kennis Bewijs dat je iets bijgeleerd hebt Bijleren = EIGEN verantwoordelijkheid: STEL VRAGEN Lezer moet dit perfect begrijpen en kunnen uitvoeren

12 Stageopdrachten Opdracht te vinden op www.vabi.be/stage
Gebruik het eindwerksjabloon, ook te vinden op Blanco, originele opdracht in stagemap Uitleg/vragen tijdens les project Typen

13 Stageopdrachten Niet uitstellen!!! Wordt getekend door stagegever:
voorlopige informatie wordt tijdens stage PER DATUM genoteerd in het schriftje: kunnen tonen tijdens de bezoeken!!! voorlopige informatie in het schriftje wordt afgetekend door stagegever thuis in het net uittypen

14 Stage - schriftje Altijd aanwezig in stagemap (op stage en bij het indienen) Communicatiemiddel tussen Leerling Stagementor (handtekeningen) Stagebegeleider Projectleerkracht Alles i.v.m. stage noteren Voorlopige dagschema’s Informatie voor weekreflecties Informatie voor stage-opdrachten

15 GIP - schriftje Altijd aanwezig in projectles
Communicatiemiddel tussen Leerling Projectleerkracht Leerkracht specialisatie Alles i.v.m. GIP noteren = stageopdrachten/rode draad alg. deel/specialisatie Datum uitleg, bijkomende informatie,… Per datum wat je uitvoerde voor GIP Opzoeken informatie, bespreking met stage, gegevens, ideeën, afspraken,…) BEWIJS van eigen evolutie en werkkracht!!!

16 Ziekte? Verwittig 3 instanties: Stagedag inhalen
Secretariaat : 051/ Stagebegeleider Stagebedrijf Stagedag inhalen Datum afspreken met stagebedrijf Datum op voorhand doormailen naar voor de verzekering Stagebegeleider verwittigen Duidelijk vermelden op aanwezigheidslijst naast in te halen datum Laten tekenen door stagementor

17 GIP 7BSO Schooljaar +

18 GIP 7 BSO persoonlijk studieproject!!! Bundeling van
(Dagschema’s en reflecties) (nog geen zekerheid!) Stageopdrachten Groepsvoorstellingen algemeen deel (hand-outs) Contextgerichte opdrachten Neerslag “praktische proef “ trimmen : opstart eigen trimsalon Fokken: portfolio Dierverzorgers: praktische proef/dierentuindier

19 !!! VEEL SUCCES !!!


Download ppt "STAGE 7BSO Schooljaar 2011-2012 +."

Verwante presentaties


Ads door Google