De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Formatief - summatief evalueren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Formatief - summatief evalueren."— Transcript van de presentatie:

1 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Formatief - summatief evalueren

2 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Van evaluatie naar assessment Veranderende ideeën over evaluatie Nieuwe onderwijsmethodes Integratie van evaluatie in het leerproces Actieve rol van studenten Kennis, vaardigheden en attitudes ASSESSMENT

3 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ summatiefformatief productproces uiteindelijke resultaatverloop leerproces resultaatsbepaling (eind)beoordeling ondersteuning leerproces signaleren tekorten belang van feedback Doel van evaluatie

4 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ summatiefformatief productproces uiteindelijke resultaatverloop leerproces resultaatsbepaling (eind)beoordeling ondersteuning leerproces signaleren tekorten belang van feedback Doel van evaluatie

5 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’  Permanente evaluatie / feedback  Peer assessment

6 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Permanente evaluatie / feedback Regelmatige evaluatie van het leerproces van de student tijdens het academiejaar, hetzij formatief, hetzij summatief en deze voor een gedeelte of volledig laten meetellen in de eindevaluatie.

7 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Permanente evaluatie / feedback (elektronische) tussentijdse toetsen & oefeningen medewerking tijdens contactmomenten papers / presentaties (e-)portfolio bijdragen op online discussieforum andere?

8 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ summatief – formatief / product – proces verwerkingsproces, vaardigheden, tussenproduct… docent, team, externe beoordelaar, medestudent, student zelf elektronische oefeningen, papers, actieve participatie… combinatie met eindevaluatie? betrouwbaarheid, validiteit, transparantie Permanente evaluatie / feedback WAAROM WAT WIE HOE WANNEER CRITERIA

9 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Voor- en nadelen Bedenk per duo een aantal mogelijke voordelen of nadelen van permanente evaluatie / feedback

10 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Mogelijke voordelen studenten aanzetten om regelmatig te studeren meerdere momenten om kennen en kunnen te demonstreren beeld krijgen van doelstellingen en hoe deze te realiseren feedback bijsturen van studenten docent: gespreide tijdsinvestering docent: informatie over vorderingen en problemen

11 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Mogelijke nadelen ‘studeren voor punten’ demotivatie na meedelen van deelscores tweede zit? studenten onzeker indien geen duidelijke criteria ten koste van andere OPO’s docent: tijdsinvestering bij grote groepen?

12 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Feedback aan grote groepen Groepsessies - tijdwinst - minder bedreigend - zelfkritisch Peer feedback - verantwoordelijkheid - leren van elkaar - kwaliteit? Steekproef

13 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Permanente Evaluatie Medewerking tijdens contactmomenten

14 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Wat is ‘actieve medewerking’? uiteenlopende vormen van medewerking – tijdens discussie, groepsgesprekken – tijdens (de uitvoering) van oefeningen evaluatie niet eenvoudig – kwantitatief / objectief? vereisten: – goede voorbereiding – duidelijk systeem

15 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ belang van medewerking welke medewerking wordt verwacht kwantiteit/kwaliteit, weging in eindevaluatie cognitief, expressief, uitvoerend,… WAAROM VORM CRITERIA DIMENSIES Voorbereiding Studenten informeren over:

16 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Oefening Wat betekent ‘actieve medewerking’: – tijdens discussie, groepsgesprekken ? – tijdens (de uitvoering) van oefeningen ?

17 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Systeem fiche per student observatieronde rotatiesysteem self / peer assessment andere?

18 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Oefening Welke werkwijze is wenselijk / haalbaar? Welke voor- en nadelen schuilen hierin?

19 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Betrouwbaarheid Validiteit Transparantie (moeilijk) te waarborgen te verwezenlijken in kleine groep te verwezenlijken -weerspiegeling van doelstellingen -kwantiteit/kwaliteit -tussentijdse bijsturing -beoordelaarseffecten -normverschuiving? -gevaar ‘dominante’ studenten -communicatie naar studenten Evaluatie van medewerking tweede zit?

20 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ ‘Mondige’ en ‘stille’ studenten Voorbereiding thuis Voldoende responstijd ‘Dominante’ studenten temperen (bv. rollen, cold-calling method,…) ‘Elektronische’ participatie Minder vlotte studenten coachen


Download ppt "5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Formatief - summatief evalueren."

Verwante presentaties


Ads door Google