De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen naar een individueel opleidingsplan (IOP) Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde 13 december 2012 Corry den Rooyen Jacqueline de Graaf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen naar een individueel opleidingsplan (IOP) Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde 13 december 2012 Corry den Rooyen Jacqueline de Graaf."— Transcript van de presentatie:

1 Samen naar een individueel opleidingsplan (IOP) Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde 13 december 2012 Corry den Rooyen Jacqueline de Graaf

2 Uitkomst enquête Hoe: Geen format; Verschillend per individu; tijdens voortgangsgesprekken; IOP is gesprek over portfolio? Overzicht van stages. Knelpunten: Abstract term; geen format; veel administratie zonder meerwaarde; weinig inzet aios; tijdsinspanning; doel onduidelijk; weinig meerwaarde IOP naast voortgangsgesprekken 13 december 20122 40% AIOS houdt IOP bij 26% AIOS heeft geen IOP Samen naar een Individueel Opleidingsplan

3 Doel, nut, format IOP ? 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan3

4 Uitkomst enquête 13 december 20124 Oplossing: Eenduidige digitale instructie met format IOP Samen naar een Individueel Opleidingsplan 40% AIOS houdt IOP bij 26% AIOS heeft geen IOP

5 Resultaat: • Inzicht in nut en noodzaak van IOP • Digitaal eenduidig format van IOP Doel workshop • Wat is een Individueel Opleidingsplan - definitie ? • Wat is het doel van een individueel Opleidingsplan ? • Is er een format - wat is de inhoud van het individueel opleidingsplan ? • Praktische uitwerking van het IOP – wie is aan zet AIOS en/of opleider ? 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan5

6 Toelichting MSRC op IOP Samenvatting • Wat is het? Competenties: niveau, doelen en acties • Hoe werkt het? Groeidocument • Het (ontwikkelingsgerichte) proces Plan Do Check Act 13 december 20126Samen naar een Individueel Opleidingsplan

7 Format IOP Interne Geneeskunde •Korte uitwisseling in tweetallen •Wat verstaat u nu onder het IOP interne geneeskunde? •Hoe gaat u nu het IOP interne geneeskunde vorm geven? •Hoe gebruikt u het portfolio in relatie tot het IOP? 13 december 20127Samen naar een Individueel Opleidingsplan

8 VOORSTEL: IOP Interne Geneeskunde 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan8 2. Voortgangsgesprekken en reflectie met opleider a. Beoordeling door opleider b. Zelfreflectie AIOS c. Gezamenlijke evaluatie d. MSRC geschiktheidsbeoordeling Frequentie per jaar 1.4x in jaar 1 2.2x in Jaar 2 en 3 3.1x in Jaar 4,5,6 3. Stageblokgesprekken a. Startgesprek b. Voortgangsgesprek c. Eindgesprek 1. MSRC opleidingsschemaFrequentie 1x per jaar Frequentie gemiddeld 3x per jaar

9 VOORSTEL: IOP in het portfolio 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan9

10 AIOS en opleider samen 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan10

11 Conclusies • IOP is hulpmiddel in de vormgeving van de opleiding • Onderscheid maken in proces en product • Groeit gedurende de opleiding • Is sturingsmiddel voor aios en opleider: dus interactie is noodzakelijk • Vergelijking: P-D-C-A cyclus • Huidig portfolio biedt alle ingrediënten • Voorstel aan concilium: instructie aanvullen in bestaand portfolio 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan11

12 27 juni 2014 Titel van de presentatie 12

13 Jaar 1 en verder 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan13

14 Voortgang per competentie 27 juni 2014 Titel van de presentatie 14

15 Samengevat per gesprek 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan15

16 Per stage 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan16

17 STAGEPERIODE AIOS PORTFOLIO AIOS l eerdoelen Startgesprek:IOPTussenevaluatie: IOPAfronding: IOP CAT bespreking voortgang onderwijs l eerdoelen KPB ’ s bespreking referaat onderwijs KPB ’ s 13 december 2012Samen naar een Individueel Opleidingsplan17


Download ppt "Samen naar een individueel opleidingsplan (IOP) Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde 13 december 2012 Corry den Rooyen Jacqueline de Graaf."

Verwante presentaties


Ads door Google