De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Master geneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Master geneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Master geneeskunde 22-02-2012
Programma uur: Welkom en korte uitleg programma Masteropleiding dr. H. van Goor, curriculumcoördinator masterfase geneeskunde uur: Hoe gaat de verdeling/loting in zijn werk? mw drs. A. Ruijs, studieadviseur klinische fase uur: Ruimte voor vragen

2 Episodes in master geneeskunde
Voorbereidend CKO Stimuleren van studie tijdens klinische fase Door: Voorbereidend CKO Toetsing binnen co-schap Toetsing in afsluitend CKO Eén of meer co-schappen Afsluitend CKO

3 Het basisprogramma 1 Introductie en interne geneeskunde 2
Neurologie en psychiatrie 3 Heelkunde 4 Kindergeneeskunde 5 Verloskunde en Gynaecologie 6 Zintuigen & Huid Ouderenzorg en Extramurale geneeskunde 7 Senior co-assistentschap 8 9 Onderzoekstage (eventueel vóór episode 1) Keuze co-assistentschappen 10 Mogelijk alternatief:

4 Overzicht programma inclusief variabele vrije weken
Onderzoekstage Keuze co-schappen Ouderenzorg en extramurale geneeskunde Senior co-schap Heelkunde Kindergeneeskunde Obstetrie/Gynaecologie Zintuigen/Huid Introductie en interne geneeskunde Neurologie en Psychiatrie Legenda CKO Co-schap INTRO 42 weken onderwijs, weken vrij

5 Inhoud van centraal klinisch onderwijs
Voorbereidend CKO Achtergronden specialisme(n) - veel voorkomende problematiek - diagnostiek / therapie - acute geneeskunde - chronisch ziek zijn Communicatievaardigheden Anamnesevaardigheden Lichamelijk onderzoek Handvaardigheden Afsluitend CKO Diagnostiek Therapie Evidence based medicine Verdieping basisvakken Ethiek en zingeving Reflectie op ontwikkeling professioneel gedrag

6 2 weken voorbereidend onderwijs: CKO9
Onderzoekstage 2 weken voorbereidend onderwijs: CKO9 (iedere periode aangeboden, week 3 en 4; 6 weken tevoren aanmelden!) Standaard: 12 weken onderzoekstage Mogelijk: maximaal 24 weken (incl. keuze co-schappen) Mogelijk: in buitenland In regel in jaar 6, na seniorcoschap Bij wachttijd: mogelijk vóór start co-schappen (indien ingedeeld voor CKO1v) Zie blokboek onderzoekstage Niet beginnen vóór stageplan is goedgekeurd door examencommissie!

7 Toetsing in klinische fase
Voortgangstoets Toetsing voorbereidend CKO (kennis, vaardigheden) Beoordeling functioneren co-schap - kennis,vaardigheden,professioneel gedrag en specifieke opdrachten Mondeling examen einde co-schap - klinisch redeneren en achtergrondkennis Afsluitend CKO - voortgangsgesprek professionele ontwikkeling - toetsing afzonderlijke inhoudselementen

8 Toegang tot de master geneeskunde
Voldaan aan de eisen van bachelor geneeskunde (hoeft nog niet in bezit te zijn van bul) Plaatsing via Meedoen aan verdeling/loting plaatsen CKO1v Gereserveerde plaats vrijstelling onderzoekstage (eerdere studie) goedgekeurd stageplan onderzoek buitenland omvangrijke bijdrage aan UMC met vertraging

9 Meedoen aan verdeling (loting)
Gekwalificeerd voor deelname verdeling als: voldaan aan eisen bachelor geneeskunde dus ook blokoverstijgend onderwijs Iedere maand een verdeling (data op website) Aanmelden kan ook al voordat alle cijfers binnen zijn (formulier StIP) Uitstellen verdeling: risico later achteraan aansluiten!

10 Hoe gaat de verdeling/loting in zijn werk?
Student meldt zich aan voor verdeeldatum via formulier StIP. Kan nu al! Website (zoek CKO1v): info over verdeeldata en bezetting cogroepen Eerste verdeeldatum huidige 3e-jaars: NB1. Iedereen krijg een plaats bij de verdeling. Je kunt dus niet uitgeloot worden! NB2. Iedere maand start er een cogroep, dus ook in zomermaanden

11 Verdeeldata en peildata

12 Bezettingsoverzicht cogroepen (max 27 studenten)

13 Aantal aanmeldingen per verdeeldatum
verdeeldata met einddatum aan/afmelden aantal aanmeldingen

14 Hoe gaat de verdeling/loting in zijn werk (2)
Examencommissie evalueert resultaten kandidaten Lijst op Ad Valvasbericht met gekwalificeerde deelnemers (stnrs) Verdeling alleen als er plaatsen in meer dan één cogroep verdeeld worden (zo niet dan mailing)

15 Hoe gaat de verdeling/loting in zijn werk? (3)
Gang van zaken tijdens verdeling: Lijst met namen en lotnummers Lijst met beschikbare plaatsen: evenveel plaatsen als studenten Op volgorde van lotnummer kiezen Laatste student neemt laatste plaats

16

17

18 Na de verdeling: niet tevreden?
Ruilen: tot 4 weken voor de start van de eerste CKO1v periode (tip: oproep prikbord) Naam noteren op lijst als kandidaat voor openvallende plaatsen

19 Wachttijd? Verwachting (nominale studenten) Meedoen vanaf verdeling 21 augustus 2012 Plaatsen beschikbaar vanaf (schatting) oktober 2012 Verdeling augustus 2011: 150 deelnemers indeling oktober t/m mei

20 Wat te doen in Wachttijd?
Definitie wachttijd: = tijd tussen verdeling en start CKO1v - minus vakantie Keuzevakken gnk (vervanging episode 10) Onderzoekstage (2 weken CKO tot 24 weken onderzoek) eventueel in buitenland dit studiejaar al voorbereiden

21 VRAGEN?


Download ppt "Voorlichting Master geneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google