De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage en Studie in het buitenland UMCN International Office Cindy van Dijk – Studieadviseur Internationalisering Loes Vaessen – Admissions Officer/Studieadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage en Studie in het buitenland UMCN International Office Cindy van Dijk – Studieadviseur Internationalisering Loes Vaessen – Admissions Officer/Studieadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Stage en Studie in het buitenland UMCN International Office Cindy van Dijk – Studieadviseur Internationalisering Loes Vaessen – Admissions Officer/Studieadviseur GNK www.umcn.nl/InternationalOffice

2 Deze presentatie UMCN International Office Buitenland opties binnen GNK & BMW/BMS Beurzen & Subsidies

3 UMCN International Office Contact Route 84, bij het StIP Afspraak maken via StIP (024 -3615065/66) Inloopspreekuur: woensdag 12.30-13.30u (korte vragen) E-mail: intoffice@iwoo.umcn.nlintoffice@iwoo.umcn.nl Website: www.umcn.nl/internationalofficewww.umcn.nl/internationaloffice Cindy van Dijk – Studieadviseur Internationalisering Loes Vaessen – Admissions Officer/Studieadviseur GNK

4 Website UMCN International Office www.umcn.nl/internationaloffice

5 Buitenland opties GNK & BMW/BMS Bachelor GNK - Vrij Keuze Onderdeel BMW - Bachelor stage Master BMS - Hoofdvak, profiel, track en kleine stage BMS - Electives(keuze/bijvak) GNK - Seniorcoschap GNK - Keuzecoschap GNK - Wetenschappelijke stage

6 Naar het buitenland tijdens bachelor BMW Alleen stagemogelijkheid: bachelorstage (14 of 18 weken) Wat doen? Op eigen initiatief, op tijd beginnen Onderbrengen bij een hoofdvak Op tijd contact opnemen met studieleider Goede begeleiding in buitenland en in Nijmegen zoeken Stageplan laten goedkeuren door studieleider (vertegenwoordiger examencommissie)

7 Naar het buitenland tijdens master BMS Veel mogelijkheden! Geen vaste volgorde, wel hoofdvakstage ná hoofdvakblokken Wel voorwaarden, stappen 1.Opnemen in individueel afstudeerplan 2.Laten goedkeuren door studieleider (en evt bijvakcoördinator) 3.Afstudeerplan laten goedkeuren door examencommissie Let op vergaderdata, goedkeuring vooraf

8 Bachelor BMW / Master BMS Stages Bachelor: Bachelorstage 2 e semester jaar 3 Master: Hoofdvak, profiel, track, kleine stage 2 e semester jaar 1 en/of hele jaar 2 onderzoekvoorbeeld: verspreiding eencellige parasiet in Nieuw Zeeland

9 Master BMS Minor of keuze/bijvak Minor International Health Community Health Rotation: - 3 maanden Dar es Salaam - 6 plaatsen per jaar of zelf stage in ontwikkelingsland of zelf stage bij VN-organisatie (bijv. WHO, Unicef) Keuzevak/bijvak, voorbeelden: Vakken in Uppsala Vakken in Leuven Community Health Rotation

10 Keuze vakken(VKO) in 3e jaar bachelor Maximaal 2 maanden voor EC’s Bonuspunten voor extra maanden, aanvragen via examen commissie (bijv. voor Erasmus) Voorbeelden: - Summerschools - Erasmus studie Goedkeuring excie nodig, aanvragen via formulier StIP Bachelor Geneeskunde

11 Senior coschap Antillen - 3 maanden - Verdeling via verdeellijst CSEN (CKO7v) - Afhankelijk van beschikbare plaatsen Aruba Heelkunde/SEH Gyn/Obst Huisartsgnk Curaçao Interne Master Geneeskunde Heelkunde, Aruba

12 Onderzoekstage - 3 tot 6 maanden - zelf regelen - CKO9 verplicht - Goedkeuring excie nodig, aanvraag via formulier StIP: * 1 A4 stageplan * handtekening stagebegeleider UMCN Voorbeelden: Neonathologie - Shanghai (China) Neurologie - Basel (Zwitserland) Orthopedie - Brisbane (Australia) Master Geneeskunde Neonathologie, Shanghai

13 Keuze coschappen - Goedkeuring excie nodig, aanvragen via formulier StIP: * handtekening stagecoördinator UMCN Huisartsgeneeskunde/zorg (HAG): - 8 plaatsen per jaar - 3 maanden Ontwikkelingslanden (COWL): - 22 tot 24 plaatsen per kwartaal - 3 maanden Vrije keuze: - zelf regelen - eigen indeling 1,2 of 3 maanden Master Geneeskunde HAG, Göteborg

14 Subsidies UMCN Studentenbudget (faculteit) SNUF (universiteit ) Beurzen Erasmus: EU landen Fondsen KWF, SWG, Hartstichting, Hersenstichting, Aidsstichting,etc. Subsidies & beurzen

15 Subsidie: UMCN Studentenbudget Studie, stage, coschap - EU € 150,- per maand - niet-EU€ 200,- per maand Maximaal€ 600,- per student, verspreid over gehele studie Op declaratiebasis (eenmalig): -Taalcursus tot 50%max € 50,- - vaccinatiekosten tot 50%max € 100,-

16 Subsidie: SNUF Studie & stage - EU € 200,- per maand - niet-EU€ 300,- per maand Coschap - EU € 150,- per maand - niet-EU€ 200,- per maand Beide minimaal verblijf 2 maanden, maximale vergoeding voor 4 maanden!

17 Beurzen: Erasmus (EU) Studie, stage, coschap 1 x studiebeurs en 1 x stagebeurs mogelijk tijdens hele studie In Europa: minimaal 3 – maximaal 12 volle kalendermaanden! Beursbedrag € 220,- p/mnd EILC taalcursus voor kleine EU talen Geschikt voor :- alle stages BMW/BMS - onderzoekstage GNK - coschap GNK - (beperkt voor) onderwijs BMW/BMW/GNK Aanmelden viaUMC International Office! Meer info: www.ru.nl/io/erasmuswww.ru.nl/io/erasmus

18 Begin Op Tijd! Begin een jaar van te voren Bereid jezelf goed voor: - taal - cultuur - financiën - verzekeringen - visa - etc. Denk aan deadlines aanmelding beurzen Formulieren moeten getekend worden

19 VRAGEN? UMCN International Office Route 84, StIP


Download ppt "Stage en Studie in het buitenland UMCN International Office Cindy van Dijk – Studieadviseur Internationalisering Loes Vaessen – Admissions Officer/Studieadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google