De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAGE Faculteit Rechtsgeleerdheid. Programma Opleidingsonderdeel “stage” : K. Bernauw Practische organisatie : K. Rötgens Getuigenis/ervaringen studenten-stagiairs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAGE Faculteit Rechtsgeleerdheid. Programma Opleidingsonderdeel “stage” : K. Bernauw Practische organisatie : K. Rötgens Getuigenis/ervaringen studenten-stagiairs."— Transcript van de presentatie:

1 STAGE Faculteit Rechtsgeleerdheid

2 Programma Opleidingsonderdeel “stage” : K. Bernauw Practische organisatie : K. Rötgens Getuigenis/ervaringen studenten-stagiairs voorgaande jaren Vraag en antwoord

3 Onderscheiden stageformules Stage buiten Faculteit om (eventueel bezoldigd) Informele zomerstage : - onbezoldigd - geen deel studieprogramma - contract via Faculteit - stageplaats eventueel via Faculteit - verzekeringsdekking UGent Opleidingsonderdeel stage

4 Meerwaarde stage Leereffect Loopbaanoriëntatie Bevoorrecht contact met potentiële werkgever Verwerving credit

5 Opleidingsonderdeel stage Aard : bijzondere studie 2° Master Voorwaarde : bachelor Inhoud : geen onderzoek noch onderwijs Uitdrukking keuze : in 1° Master Duur :120 uur (aaneengesloten of gespreid) Uitvoering : juli tot januari

6 Omkadering Stagecommissie (Faculteit) (Vz, leden (ZAP, AAP, Studenten, KCO), stagecoördinator, secretaris) Stagebegeleider (Universiteit) ZAP-lid in vakgebied aansluitend bij stage Mentor (werkplaats) jurist met +10 jaar ervaring

7 Info - contact Stagecoördinator : Mevr. Karen RÖTGENS tel. 09/264 67 20 e-mail : stagerechten@ugent.bestagerechten@ugent.be Secretariaat Stagecommissie : Mevr. Rosa CORTEVILLE tel. 09/264 68 13 e-mail : stagerechten@ugent.bestagerechten@ugent.be URL : http://www.law.ugent.be/stages/ (webstek faculteit > onderwijs > stage rechten)

8 Concept stage (1) 3 luiken : - op werkplaats - juridisch werkstuk : 12 p. (over vraagstuk of casus uit stage) - intervisie : interactief werkcollege o.l.v. stagebegeleider

9 Concept stage (2) Onbezoldigd Wel gebeurlijke kostenvergoeding

10 Taal Nederlands, Frans, Engels

11 Stageplaatsen 3 bronnen : - aanbod Faculteit Rechten UGent : databank via webstek - ad hoc via stagebegeleider - student Ook buitenland (ook in combinatie met studie in buitenland)

12 Verloop (1) : keuze Keuze voor stage Aanvraag/voorstel stageplaats (on-line) Toewijzing stageplaats Zoeken stagebegeleider (ZAP)

13 Verloop (2) : voorbereidende procedure Contacten : student-stagiair - stagecoördinator - stagegever - mentor - stagebegeleider Ter : - invulling ontwerp/taakomschrijving - sluiten stageovereenkomst - sociaalrechtelijke administratie

14 Verloop (3) : uitvoering op werkplaats Aanwezigheid : logboek Discretie/vertrouwelijkheid/geheimhouding Incidenten : tussenkomst : - (Vz) stagecommissie - ombudspersoon Beoordeling door mentor

15 Verloop (4) : na uitvoering op werkplaats Overmaken van : - logboek - beoordelingen mentor en stagiair Feedbackgesprek stagiair – begeleider : - evaluaties - bepaling onderwerp juridisch werkstuk

16 Verloop (5) : indiening juridisch werkstuk Bij stagebegeleider

17 Verloop (6) : intervisie Interactief werkcollege : - ter voorstelling juridisch werkstuk - ter uitwisseling ervaringen

18 Verloop (7) : Feedback Beoordeling student stageplaats Evaluatie opleidingsonderdeel stage

19 Documenten : zie Webstek Stagereglement Modeltekst stageovereenkomst Tijdslijn procedure Beoordelingscriteria mentor Richtlijnen juridisch werkstuk Formulieren : - stagecontract - stageontwerp-taakomschrijving - logbook : aanwezigheidscontrole - werkpostfiche + risicoanalyse werkplaats - beoordelingsfiche mentor

20 Quotering 3 luiken : - stage werkplaats door mentor : 1/2 - juridisch werkstuk door stagebegeleider : 1/4 - interactief werkcollege door stagebegeleider : 1/4

21 Tweede examenkans Niet voor stage op de werkplaats Enkel voor juridisch werkstuk en intervisie Via bijkomende stageopdracht

22 Vragen ?


Download ppt "STAGE Faculteit Rechtsgeleerdheid. Programma Opleidingsonderdeel “stage” : K. Bernauw Practische organisatie : K. Rötgens Getuigenis/ervaringen studenten-stagiairs."

Verwante presentaties


Ads door Google