De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master psychologie, pedagogische wetenschappen, educatieve studies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master psychologie, pedagogische wetenschappen, educatieve studies"— Transcript van de presentatie:

1 Master psychologie, pedagogische wetenschappen, educatieve studies
MASTERPROEF

2 PROGRAMMA Wat is een masterproef? Keuzeprocedure masterproef
Modaliteiten Evaluatie Volgtijdelijkheid BELANGRIJK Vragen

3 Wat is een masterproef? DEFINITIE
= een wetenschappelijk werk: student toont vertrouwdheid aan met: het opmaken van de status quaestionis van een onderzoeksthema in het vakgebied & de vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek

4 Wat is een masterproef? TYPES (naar keuze en in afspraak met promotor)
Empirisch onderzoek (kwalitatief en/of kwantitatief) Methodologisch onderwerp Literatuurstudie Combinatie Volledige empirische onderzoekscyclus één masterproef met 2 of 3 studenten samen is mogelijk: van “alles samen” tot “één thema met 2 of 3 versies” Indien psy of ped.wet. samen met mes-n: maak duidelijke afspraken met elkaar en met promotor!

5 Wat is een masterproef? BEGELEIDING Wie? Taken?
promotor  domeinexpert, met eindverantwoordelijkheid voor begeleiding [co-promotor] Eventueel ook: dagelijkse begeleider (ABAP) Zie lijst op studentenportaal Taken? Advies bij planning, uitbouw, rapportage Eventuele bijsturing onderzoek Min. 3 contactmomenten per academiejaar Commentaar leveren op teksten student (binnen redelijke termijn)

6 Wat is een masterproef? STUDENT
Eindverantwoordelijkheid voor voortgang en indienen Zelfstandigheid Zelfwerkzaamheid Goede organisatie Ondernemingszin Zelf uitvoeren onderzoek Ondersteuning bij data-analyse: methodologische opleidingsonderdelen, forum leeronderzoek (na oktober 2011)

7 Wat is een masterproef? EVALUATIE Kwaliteit van onderzoek
theoretisch kader Vraagstelling Onderzoeksmethode Conclusies en kritische reflectie Academische competenties Impact en omvang Structuur Presentatie en schrijfstijl Omvang van het werk Proces

8 ! Nota 2012-2013 beschikbaar vanaf 15 juli !
Wat is een masterproef? ONMISBAAR Alle info en formulieren Nota masterproef Handleiding masterproef te vinden op studentenportaal ! Nota beschikbaar vanaf 15 juli !

9 Keuzeprocedure VERNIEUWING
De keuzeprocedure en applicatie werd vernieuwd. Deze uitleg is onder voorbehoud van goedkeuring van de procedure door de faculteitsraad op 30 mei. Definitieve informatie vanaf 15 juli in nota masterproef en websites op studentenportaal

10 Keuzeprocedure WELK ONDERWERP?
uitsluitend een onderwerp waarvan een promotor-academicus bereid is de leiding op zich te nemen, gelet op zijn expertisedomein. De onderwerpen van de promotoren zijn vanaf medio augustus raadpleegbaar via studentenportaal

11 Keuzeprocedure VRIJ ONDERWERP
Een eigen onderwerp is mogelijk, op voorwaarde dat: het onderwerp aansluit bij het studieprogramma van de student & bij de onderzoeksexpertise van een promotor. de student liefst vóór 15 september contact opneemt met een mogelijke promotor om het onderwerp te bespreken & een “voorakkoord” te sluiten (promotoren kunnen de begeleiding weigeren) de student uiterlijk op de dag van de eerste keuzeronde een overeenkomst formulier binnenbrengt. Interesse? Schrijf een voorstel uit en zoek nu al een promotor.

12 Keuzeprocedure Fase 1 : KENNISMAKING met de voorgestelde onderwerpen (vanaf medio augustus) Fase 2 : INFORMEREN Een ALGEMENE INFORMATIESESSIE: eerste dinsdagavond van het academiejaar Uitgebreide informatiefiches Soort onderzoek Check voorwaarden: zoals taal, éénjarig/tweejarig, aanwezigheid, verplicht opo,… Promotorenfiches met uitleg over begeleidingswijze, hoe extra informatie krijgen,…

13 Keuzeprocedure Fase 3: KEUZERONDES
3 keuzerondes via masterproefapplicatie op website Verplicht drie voorkeursonderwerpen op te geven Volgorde belangrijk Aangevinkte richtingen/opleidingen krijgen voorrang Maandag week 3 afgerond Onderwerploze studenten nemen contact op met studentenadministratie

14 Modaliteiten PSY + PW MES (oud programma) MES (nieuw programma)
equivalent aan 4 maanden voltijds werk, gespreid over 2 academiejaren Masterproef, deel 1: project 10 studiepunten Beoordeling: slagen/niet-slagen Masterproef, deel 2: onderzoek en rapportering 14 studiepunten Punten op 20 Equivalent aan 2,5 maanden voltijds werk, gespreid over 1 academiejaar Masterproef 15 studiepunten Punten op 20 MES (nieuw programma) Equivalent aan 4 maanden voltijds werk, gespreid over 1 academiejaar 24 studiepunten punten op 20

15 Evaluatie Een student heeft recht op 4 examenkansen, met een maximum van 2 examenkansen per academiejaar. Het niet indienen van de masterproef (deel 2 voor pedagogen en psychologen) geldt in de juni- en septemberzittijd eveneens als het opnemen van een examenkans. Meer informatie hierover is terug te vinden in het onderwijs- en examenreglement. Indien de student kan afstuderen in januari, kan de student, na overleg met de promotor, vervroegd indienen in de januari-zittijd.

16 Evaluatie 1 promotor, 2 beoordelaars Geen verdediging
Wel evaluatiecommissie indien 1 onvoldoende meer dan vier punten verschil tussen hoogste en laatste score Student wordt via mail op de hoogte gebracht

17 Volgtijdelijkheid PSY + PW MES
MP, deel 1 kan alleen worden opgenomen, indien men het diploma/getuigschrift behaald heeft van één van volgende opleidingen Bachelor PW Bachelor OWK Bachelor PSY Schakelprogramma/Voorbereidingsprogramma/verkorte bachelor PW/PSY/OWK MP, deel 2 kan worden opgenomen, indien men MP, deel 1 opneemt of opgenomen heeft. De masterproef kan worden opgenomen, indien men het diploma/getuigschrift behaald heeft van één van volgende opleidingen: Schakelprogramma MESN (Leuven/Kortrijk) Voorbereidingsprogramma MESN (Leuven/Kortrijk) Bachelor PW Bachelor OWK

18 BELANGRIJK Vrij onderwerp: start zoektocht Aanwezig zijn/keuzeprocedure volgen vanaf begin academiejaar Volgtijdelijkheidsvoorwaarden !NOTA MASTERPROEF!

19 Vragen Vragen?


Download ppt "Master psychologie, pedagogische wetenschappen, educatieve studies"

Verwante presentaties


Ads door Google