De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het leerkrediet. Reden van deze sessie  Doel duidelijkheid te scheppen  Angst bij de studenten wegnemen  En het belangrijkste: een forum bieden voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het leerkrediet. Reden van deze sessie  Doel duidelijkheid te scheppen  Angst bij de studenten wegnemen  En het belangrijkste: een forum bieden voor."— Transcript van de presentatie:

1 Het leerkrediet

2 Reden van deze sessie  Doel duidelijkheid te scheppen  Angst bij de studenten wegnemen  En het belangrijkste: een forum bieden voor de vragen van de student  Contactpersoon: An Valkenborgh

3 Leerkrediet, wat? • spaarpotje van studiepunten • voor iedere student aan het hoger onderwijs • om jaarlijks inzetten tijdens je opleiding • en per geslaagd vak na dat jaar te krijgen

4 Leerkrediet, wanneer? • academiejaar 2008-2009: nu dus! • zowel eerstejaars die starten met een opleiding hoger onderwijs • als studenten die reeds een opleiding zijn aangegaan Leerkrediet, voor wie?

5 Leerkrediet: voor wie? • basisopleidingen (bachelors en masters) ; creditcontracten • Niet: •schakelprogramma of voorbereidingsprogramma •specifieke lerarenopleiding •de bachelor na bacheloropleidingen •master na masteropleidingen •master na masteropleidingen •examencontract

6 Leerkrediet, waarom? • financieringsdecreet • stimuleren van •de studenten: bewust een studiekeuze maken, verantwoordelijkheid •de universiteit: bewaking van studievoortgang, kwaliteit

7 Hoeveel leerkrediet krijg ik? • bij zijn inschrijving 140 studiepunten • gehele studieloopbaan •dus ook op hogescholen! • Voor oude studenten: resultaten voor academiejaar 2008-2009 spelen geen rol! • Iedereen begint met een schone lei: 140 studiepunten

8 Hoe werkt het leerkrediet? • na inschrijving: aantal opgenomen studiepunten worden afgetrokken • na verwerven van studiepunten: terug bijgeteld •verwerven? • Studiepunten van vakken geslaagd na herexamens • Waarvoor dus creditbewijs • Opmerking: de eerste 60 studiepunten van geslaagde vakken: dubbel! •Reden: moed geven! •Reden: moed geven!

9 Slagen na deliberatie, buispunten? • voorbeeld: 54% en één 9 op vak van 6 studiepunten •gevolg: geslaagd voor hele jaar •gevolg: geen creditbewijs • dus 6 studiepunten krijg je niet terug! • Opmerking: mogelijks verdwijnen deliberaties volgend jaar •Dus ook de buispunten •Maar onder voorbehoud!

10 Studiepunten waarvoor niet geslaagd? • Definitief kwijt! • www.studentenportaal.be Waar vind ik mijn resterend krediet?

11 Afbeelding: UGent

12 Voorbeeld  Karen schrijft zich voltijds in voor de bachelor in de communicatiewetenschappen en zet dus 60 studiepunten van haar leerkrediet in. Ze behaalt in het eerste jaar 54 van de 60 ingezette studiepunten. De 6 overige studiepunten behaalt ze niet omdat ze daarvoor wordt gedelibereerd. Daarmee beëindigt ze eerste bachelor met een leerkrediet van 188 studiepunten. De 54 teruggewonnen studiepunten krijgt ze namelijk dubbel terug. In jaar tweede jaar verwerft ze 56 van de 60 ingezette studiepunten terug. Voor de andere 4 wordt ze gedelibereerd. Daarmee beëindigt ze haar tweede bachelorjaar met een leerkrediet van 190 studiepunten. Ze verwerft namelijk 50 van de 56 studiepunten gewoon terug en nog 6 (de laatste 6 van de eerste 60 dubbel terug te verdienen studiepunten) dubbel. Na Karens derde bachelorjaar staat haar leerkrediet op 186.

13 Voorbeeld  In haar masterjaar is Karen de perfecte student. Ze slaagt voor alle opleidingsonderdelen en beëindigt dus ook haar masterjaar met een leerkrediet van 186 studiepunten. De overheid vermindert dit (zie maatregel bij iedere student met een initieel diploma hoger onderwijs) met 140 SP. Er rest Karen dus nog een leerkrediet van 46 SP. Dit wordt echter éénmalig terug opgebouwd tot 60 SP, a rato van 10 SP per academiejaar zodat Karen, indien ze dit wenst, zich na een pauze van een jaar terug kan inschrijven voor een andere opleiding. Karen kan ook toelating vragen om zich onmiddellijk terug in te schrijven. Indien ze wordt toegelaten, kan de instelling hoger onderwijs voor de 4 studiepunten leerkrediet die ze te weinig heeft een verhoogd inschrijvingsgeld vragen.

14 Help: verkeerde keuze! • Generatiestudent! • voor 1 december van opleiding veranderen: volledige leerkrediet terug. • tussen 1 december en 15 maart veranderen: ½ leerkrediet terug onder volgende voorwaarden: •o Afgelegde en niet-behaalde (niets terug) •o Afgelegde en behaalde (dubbel terug) •o Niet-afgelegde (helft terug) • na 15 maart: geen leerkrediet terug.

15 Heroriënteren of stoppen met studeren? Ga zeker eens langs bij An Valkenborgh voor verder advies!

16 Extra studiepunten opnemen tijdens het academiejaar? • bijkomende opleidingsonderdelen inschrijven: de bijkomende studiepunten worden afgetrokken •voorbeelden • twee richtingen gelijktijdig volgen • extra voorafnames • …

17 Ik behaal mijn bachelor, wat nu? • behoudt van overschot leerkrediet •dus 200 in het beste geval • met dit resterende leerkrediet: •masteropleiding •andere bacheloropleiding inschrijven • beslissen om (voorlopig) niet verder te studeren.

18 Ik behaal mijn master, wat nu? • eerste masterdiploma behaald? •140 studiepunten afgetrokken van jouw leerkrediet. • Daarna nog een bachelor- of masterdiploma behalen? •Beste geval: 60 studiepunten over • Want dubbel gekregen na eerste 60 geslaagd •Anders: tekort aan studiepunten zelf bekostigen  Wel jaarlijkse aangroei met 10 studiepunten  Tot maximum van 60 studiepunten  Doel: levenslang studeren aanmoedigen •Opmerking: geen aftrek 140 studiepunten na tweede master!

19 Help: mijn leerkrediet is op of ontoereikend! • de instelling beslist of je je KAN inschrijven • Na toestemming rekent ze eventueel ook verhoogd studiegeld aan •Ten hoogste het dubbele •Bv: normaal: 500 ; zonder leerkrediet: 1000

20 Vragen over het leerkrediet?  Faculteit: An Valkenborgh  mail: an.valkenborgh@soc.kuleuven.be an.valkenborgh@soc.kuleuven.be  Nuttige links:  www.kuleuven.be/leerkrediet/ www.kuleuven.be/leerkrediet/  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronder wijs/studentenportaal/voorbeelden/ http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronder wijs/studentenportaal/voorbeelden/ http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronder wijs/studentenportaal/voorbeelden/  www.studentenportaal.be www.studentenportaal.be


Download ppt "Het leerkrediet. Reden van deze sessie  Doel duidelijkheid te scheppen  Angst bij de studenten wegnemen  En het belangrijkste: een forum bieden voor."

Verwante presentaties


Ads door Google