De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examens voorbij, wat nu?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examens voorbij, wat nu?."— Transcript van de presentatie:

1 Examens voorbij, wat nu?

2 Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem
4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren? 6. Websites/contactpersonen

3 1. Je resultaten: vindplaats
Studievoortgangsdossier (stvd) via Datum en tijdstip: zie facultaire informatie => vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak Wacht op de individuele met bevestiging van de vrijgave van jouw resultaten alvorens naar je stvd te gaan ( overbelasting en blokkering van het hele systeem)

4 1. Je resultaten: Onderstaande krijg je tegelijk met de vrijgave van je resultaten: “Beste student, Je kan je studievoortgangsdossier, met inbegrip van je examenresultaten, raadplegen via de link naar In je studievoortgangsdossier vind je naast informatie over je studievoortgang en de beroepsmogelijkheden ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier terug. Wanneer je toleranties mag aanvragen, heb je hiervoor 15 kalenderdagen de tijd vanaf de dag nadat je examenresultaten in K.U.Loket verschenen zijn. Met vriendelijke groeten, Je examenverantwoordelijke. PS: Zodra je kan herinschrijven ontvang je een mail om dit online te doen. Wie in de eerste zittijd geslaagd is, krijgt deze mail in juli. Alle anderen na de septemberzittijd. Reageer meteen!” !

5 1. Je resultaten: overige info
Welke info bevat je studievoortgangsdossier nog meer? - Je voorlopige percentage in de opleiding (sinds ) - Je cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) - Resterend tolerantiekrediet - Of en welke toleranties je kunt inzetten - Eventueel (risico op) ‘weigering tot herinschrijving’ - Voor starters: eventueel een ‘bindend studieadvies’ - Voorzitter en secretaris van je examencommissie - Gegevens van je studietrajectbegeleider - Beroepsmogelijkheden - Schematisch overzicht van je reeds geboekte studievoortgang

6 1. Je resultaten: stvd Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op “detail” - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) na elke examenperiode Naam + Nummer Student Detail per examenperiode Studievoortgangs-dossier Opleiding Diplomaruimtepercentage CSE

7 1. Je resultaten: stvd Tabblad ‘Mijn resultaten’
Resultaten per opleidingsonderdeel (OPO) en ‘situering’ van dat resultaat: categorieën A/B/C/D BR = beste resultaat (indien septemberresultaat lager was) Tabblad Mijn resultaten 4. Mijn resultaten Opm: situering van het resultaat = je kunt op de letter achter het resultaat klikken om na te gaan waar je resultaat zich situeert ten opzichte van de overige resultaten (van je medestudenten) voor hetzelfde OPO. BR = ‘beste resultaat’. Als je in de examenperiode van september onverhoopt een nog lager resultaat behaalt dan in januari of juni, blijft het betere resultaat behouden en kan je er – indien mogelijk – een tolerantie voor inzetten. - OER art 155: Aan de studenten wordt de mogelijkheid geboden kennis te nemen van veralgemeende examenresultaten van de voor hen relevante studentgroep, ter situering van hun resultaten op de opleidingsonderdelen waarover zij in het betrokken academiejaar examen aflegden. Daartoe wordt op het einde van het academiejaar een code meegedeeld overeenkomstig de ECTS-richtlijnen : - A voor de beste 10% - B voor de volgende 25% - C voor de volgende 30% - D voor de volgende 25% - E voor de volgende 10%. Situering ten opzichte van overige studenten

8 1. Je resultaten: interpretatie
Op alle opo’s geslaagd? Proficiat, geen herexamens! Enkele/lichte onvoldoendes en > 50% CSE Goede vooruitzichten voor verdere studievoortgang! Meedoen herexamens / nu al tolerantie inzetten? ! Advies: zet zeker geen toleranties in na de examenperiode van juni Meerdere/zware onvoldoendes en/of < 50% CSE Is deze opleiding wel iets voor mij? Moet ik iets anders overwegen, nu of na september? Doe ik verder en pak ik mijn studies voortaan anders aan? Doe ik nog mee aan de herexamens? Aan allemaal? ! Advies: praat erover met je studietrajectbegeleider

9 2. Herexamens: meedoen? Voordelen van meedoen:
Voor elk geslaagd opo: meer leerkrediet terugverdiend snellere studievoortgang en dat zonder vermindering van tolerantiekrediet stijging van je CSE (! ~ voordelen van CSE ≥ 50%) geen jokerkrediet nodig voor je studietoelage misschien een vrijstelling mogelijk als je overstapt naar een andere opleiding Je behoudt je beste resultaat: deelname is geen risico Je verliest geen examenkans Waarom eventueel niet (alles) meedoen? Maak een inschatting van je draagkracht, capaciteiten en slaagkansen, motivatie, … ! Advies: praat erover met je studietrajectbegeleider

10 2. Herexamens: alle onvoldoendes opnieuw?
Beslis je slechts enkele opo’s tijdens de herexamens af te leggen? Voordeel: - je slaagkans op die opo’s verhoogt (wegens meer tijd) Nadeel: - tragere studievoortgang - verplicht om gebuisde plichtopo’s direct volgend jaar weer in je ISP op te nemen - minder leerkrediet, lagere CSE, jokerkrediet studietoelage ! Advies: Schrijf je steeds uit voor de herexamens waaraan je niet deelneemt (

11 2. Herexamens: aanpak Aanpak Wat geleerd uit vorige examens?
! Maak gebruik van inzagerecht, nabespreking Oorzaken tegenvallende resultaten? Cursusmateriaal in orde? Planning opmaken Eerst even ‘vakantie’ (minstens een week) Goede planning opmaken voor de blok Gezond evenwicht ontspanning/studie

12 2. Herexamens: beste resultaat
Je behoudt je beste resultaat Voorbeeld 1: In januari scoort Dorien een 8/20 voor ‘Fundamentele wijsbegeerte’. Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. In september scoort ze 6/20 Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Dorien voldoende tolerantiekrediet heeft en haar CSE hoger ligt dan 50%, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

13 2. Herexamens: beste resultaat
Voorbeeld 2: In juni scoort Michiel een 9/20 voor Economie, met beginselen van boekhouding. Na de examenperiode van juni besluit hij nog geen tolerantie in te zetten, maar de examenperiode van september af te wachten. Hij concentreert zich vooral op opleidingsonderdelen waarvoor hij minder dan 9/20 scoorde. In september besluit hij toch geen herexamen af te leggen voor Economie, met beginselen van boekhouding. Zijn score in september is dus ‘NA’ (niet afgelegd). Zijn definitieve resultaat voor dit academiejaar is 9/20  als Michiel voldoende tolerantiekrediet heeft en zijn CSE hoger ligt dan 50 %, kan hij hiervoor een tolerantie inzetten.

14 3. Toleranties Enkel in bachelor, voorbereidings- of schakelprogramma
Mogelijk indien: - CSE ≥ 50 % (in je bachelor) (nog) voldoende tolerantiekrediet 8/20 of 9/20 (tenzij je opleiding bepaalde opo’s uitsluit) Voordelen Snellere studievoortgang Je hoeft het (struikel)opo nooit meer af te leggen ! Uitzondering: je kan je tolerantie niet overdragen / er geen vrijstelling voor krijgen in een andere opleiding met hetzelfde opo Nadelen Verlies leerkrediet en tolerantiekrediet, daling CSE, inzet jokerkrediet studietoelage ! Advies: zet geen toleranties in na de examenperiode van juni

15 3. Toleranties: werkwijze
Juni: OF: je weet zeker dat je in september opnieuw examen aflegt  geen tolerantie inzetten. OF: je weet nog niet zeker of je een tolerantie wil inzetten, maar je weet ook niet of je opnieuw examen in september gaat afleggen  tolerantie voorlopig opslaan of niets doen. OF: je weet zeker voor welk opo je een tolerantie wil inzetten dus je gaat er niet voor herkansen in september  tolerantie definitief opslaan binnen de 15 kalenderdagen nadat de resultaten verschenen zijn in KU Loket. Toleranties die in juni voorlopig opgeslagen werden, worden als niet-ingezette toleranties beschouwd. Zo behoudt de student zijn kans in september. Als een student in juni geen tolerantie inzet, maar in september ook geen examen meedoet, behoudt hij zijn beste resultaat, m.n. het punt van januari/juni.

16 3. Toleranties: werkwijze
September: OF: je weet zeker voor welk opo je een tolerantie wil inzetten  Tolerantie zo snel mogelijk definitief opslaan zodat je een krijgt voor herinschrijving. OF: je weet nog niet zeker of je een tolerantie wil inzetten  Je hebt 15 kalenderdagen de tijd om een beslissing te nemen. ! Toleranties die je enkel voorlopig opslaat, worden na die 15 kalenderdagen beschouwd als definitief ingezette toleranties. OF: je weet zeker dat je geen tolerantie inzet  Zo snel mogelijk je toleranties verwerpen en je tolerantiedossier definitief opslaan. Je krijgt een voor herinschrijving. Je moet de plichtopo’s waarvoor je niet slaagde, meteen opnieuw opnemen in je ISP. Toleranties die na de septemberzittijd enkel voorlopig werden opgeslagen, worden aanzien als definitief opgeslagen toleranties na het verstrijken van de deadline (15 KD). Een student die na het verstrijken van de deadline niets met zijn tolerantiedossier heeft gedaan (dus ook geen toleranties voorlopig heeft opgeslagen), zal geen toleranties meer kunnen inzetten. Het tolerantiedossier wordt afgesloten en de student moet alle OPO’s waarvoor hij niet geslaagd was in het komende academiejaar opnieuw opnemen.

17 3. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ (= tolerantiedossier) Tabblad Tolerantie Recht op toleranties? => CSE Tolerantie-krediet [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving 5. Toleranties Recht op toleranties?: uitleg over algemene voorwaarden + weergave CSE van de student - Volledig tolerantiekrediet ≠ bruikbaar tolerantiekrediet (starters mogen in hun eerste fase slechts 12 sp van de 18 sp aan tolerantiekrediet inzetten) . Ze hebben dus maximum 12 sp aan op dat moment bruikbaar tolerantiekrediet. Als de weigering tot herinschrijving na een beroep wordt opgeheven: het gele uitroeptekentje blijft staan, maar in een vagere kleur.

18 3. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  uitleg symbolen Groen bolletje = geslaagd Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk Geel driehoekje = tolerantie mogelijk 5. Tolerantie – voorbeeld van popup Tekst voor bisstudent die in januari/juni weer niet geslaagd was voor het bis-opo: Beste student, Je bent dit academiejaar voor een tweede keer ingeschreven voor [OPO]. Voor dit opleidingsonderdeel ben je opnieuw niet geslaagd. Een derde maal inschrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel is enkel toegestaan wanneer je cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % bedraagt. Indien je na de examenperiode van september nog steeds niet geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel en je cumulatieve studie-efficiëntie niet ten minste 50 % bedraagt, zul je volgend academiejaar niet meer mogen inschrijven voor volgende opleiding(en): OPM: Gele uitroeptekens verschijnen voor álle studenten die voor eenzelfde OPO twee maal geen credit behaalden (ze staan los van het principe van het bindend studieadvies dat enkel aan starters in een bachelor wordt gegeven)

19 4. Bindend Studieadvies Voor wie? Bindend advies?
Studenten in een bacheloropleiding. Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het bachelordiploma (=starters). CSE < 50 %. Bindend advies? In het komend academiejaar moet je CSE ten minste 50 % bedragen (! als je binnen dezelfde opleiding blijft). Haal je dit niet, dan mag je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de hele KU Leuven.  bindend studieadvies = advies om tijdig te heroriënteren Opgelet: met de examenperiode van september kun je je CSE nog optrekken!

20 4. Bindend Studieadvies: stvd

21 4. Bindend Studieadvies Voorbeeld 1:
Jan is ingeschreven in de bacheloropleiding Rechten. In januari behaalde hij volgende scores: Inleiding tot de rechtswetenschap (9 stp): 12/20 Fundamentele wijsbegeerte (6 stp): 8/20 Romeins recht (6stp): 9/20 Geschiedenis van het publiekrecht (6 stp): 6/20 In januari was zijn cumulatieve studie-efficiëntie: (= verhouding tussen aantal verworven studiepunten en aantal opgenomen studiepunten over alle voorgaande academiejaren binnen éénzelfde opleiding) 9 stp / 27 (= ) stp = 33%  In januari kreeg Jan een niet-bindend studieadvies.

22 4. Bindend Studieadvies In juni behaalde Jan volgende scores:
Verbintenissenrecht (7 stp): 12/20 Sociologie (5 stp): 4/20 Economie, met beginselen van boekhouden (8 stp): 9/20 Staats- en administratief recht (10 stp): 11/20 Werkcollege Français juridique (3 stp): 13/20 DUS: In juni is zijn cumulatieve studie-efficiëntie: 29 (=9+20) / 60 (=27+33) = 48 %.  In juni krijgt Jan een bindend studieadvies van de examencommissie. ! Hij moet dus tegen het einde van een CSE van ten minste 50% halen, anders mag hij niet opnieuw inschrijven.

23 4. Bindend Studieadvies Jan besluit om in september alle examens mee te doen. Hij haalt hierbij volgende scores: Fundamentele wijsbegeerte (6 stp): 11/20 Romeins recht (6 stp): 10/20 Geschiedenis van het publiekrecht (6 stp): 9/20 Sociologie (5 stp): 13/20 Economie met beginselen van boekhouden (8 stp): 6/20 Na de septemberzittijd wordt zijn CSE als volgt berekend: stp / 60 stp = 77 %.  Jan heeft in september al aan de bindende voorwaarde voldaan. Zijn bindend studieadvies vervalt.

24 4. Bindend Studieadvies Voorbeeld 2:
Lies is ingeschreven in de bacheloropleiding Criminologie. In januari behaalde ze volgende scores: Inleiding in de criminologie (6 stp): 10/20 Inleiding tot het recht (9 stp): 3/20 Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp): 6/20 Basisbegrippen statistiek (4 stp): 9/20 DUS: In januari was haar cumulatieve studie-efficiëntie: 6 stp / 29 stp = 21 %  In januari kreeg Lies een niet-bindend studieadvies.

25 4. Bindend Studieadvies In juni behaalde Lies volgende scores:
Inleiding in de sociologie en criminologische sociologie (10 stp): 4/20 Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s (6 stp): 5/20 Methodologie deel I (9 stp): 9/20 Inleiding in de filosofie m.i.v. wetenschapsleer (6 stp): 11/20 DUS: in juni is haar CSE: 12 stp / 60 stp = 20 %.  In juni krijgt Lies een bindend studieadvies van de examencommissie. ! Ze moet tegen het einde van een CSE van ten minste 50 % halen, anders mag ze niet opnieuw inschrijven, voor geen enkel opo en geen enkele opleiding aan de hele KU Leuven.

26 4. Bindend Studieadvies Lies besluit om in september alle examens mee te doen. Ze haalt hierbij volgende scores: Inleiding tot het recht (9 stp): 5/20 Basisbegrippen statistiek (4 stp): 7/20 Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp): 10/20 Methodologie deel I (9 stp) 4/20 Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s (6 stp): 8/20 Inleiding in de sociologie en criminologische sociologie (10 stp): 4/20 Na september wordt haar CSE als volgt berekend: = 22/60 = 37 % Het bindend studieadvies wordt in september bevestigd. ! Lies moet op het einde van een CSE van ten minste 50 % halen, anders zal ze niet opnieuw mogen inschrijven aan de KU Leuven.

27 4. Bindend Studieadvies Academiejaar 2: (Lies bleef in dezelfde opleiding) Lies legt de resterende stp van haar eerste fase af (38 stp) Ze neemt ook 22 stp uit de tweede fase op (22 stp) Ze neemt dus 60 stp op in haar ISP van Cumulatieve studie-efficiëntie = (38) (60) => Lies moet ─ ─ = cumulatief ─ op 38 stp van de 60 stp in 2013 geslaagd zijn om cumulatief net 50% te behalen

28 4. Bindend studieadvies Heb je een bindend studieadvies gekregen?
juni academiejaar 1: - op hoeveel stp moet je geslaagd zijn om in september wél een CSE van ≥ 50% te behalen? (als het lukt: bindend studieadvies vervalt) september academiejaar 1 nog steeds CSE < 50%: hoeveel stp wil je in je tweede academiejaar opnemen? op hoeveel daarvan moet je geslaagd zijn om cumulatief 50% te behalen?  Is een tweede academiejaar in dezelfde opleiding blijven wel realistisch? Misschien beter nu heroriënteren…

29 4. Bindend studieadvies januari academiejaar 2: - is het realistisch dat je in juni of september CSE van 50% zal hebben? => anders direct heroriënteren! september academiejaar 2: - indien CSE < 50% => weigering inschrijving voor één jaar voor elke opleiding aan de KU Leuven

30 4. Weigering tot inschrijving
Voor wie? Iedereen die: - Na 2 academiejaren niet is geslaagd voor hetzelfde OPO - Bovendien ook cumulatieve studie-efficiëntie < 50 % heeft  Weigering herinschrijving één academiejaar voor: Het OPO. De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. Alle opleidingen waar het betrokken OPO in voorkomt. ! Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

31 Studievoortgangsdossier
Tabblad ‘Weigering?’ (nieuw!) Info over eventuele weigering tot herinschrijving voor OPO’s en alle opleidingen waarin dat OPO voorkomt. Naam + Nummer Student Tabblad Weigering? 2. Weigering? Per OPO waarvoor niet meer mag heringeschreven worden staan alle opleidingen opgesomd die eveneens van inschrijving uitgesloten zijn. Opm: het gaat om OPO’s van studenten die geen credit behaalden na bissen of trissen voor een OPO. Veroorzakend OPO Opleidingen waarop weigering van toepassing is

32 4. Weigering tot inschrijving
Als je het uitroepteken, ziet, betekent dit dat je het risico loopt om een weigering tot inschrijving te krijgen. Geel uitroepteken = weigering herinschrijving (of risico op weigering)

33 Studievoortgangsdossier
Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  popup na aanklikken [!] = ‘mogelijke weigering herinschrijving’ bv: reeds 2x voor hetzelfde opo niet geslaagd OF: in september slagen/tolerantie inzetten OF: in september CSE van minstens 50% hebben om in opleidingen met het tris-opo te kunnen (her)inschrijven 5. Tolerantie – voorbeeld van popup Tekst voor bisstudent die in januari/juni weer niet geslaagd was voor het bis-opo: Beste student, Je bent dit academiejaar voor een tweede keer ingeschreven voor [OPO]. Voor dit opleidingsonderdeel ben je opnieuw niet geslaagd. Een derde maal inschrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel is enkel toegestaan wanneer je cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % bedraagt. Indien je na de examenperiode van september nog steeds niet geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel en je cumulatieve studie-efficiëntie niet ten minste 50 % bedraagt, zul je volgend academiejaar niet meer mogen inschrijven voor volgende opleiding(en):

34 4. Weigering tot inschrijving
Indien: Na 3 academiejaren niet geslaagd voor hetzelfde OPO (= gewoonlijk na zes examenkansen)  vijf jaar lang weigering herinschrijving voor: Het OPO. De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. Alle opleidingen waarin het betrokken OPO voorkomt. Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier: tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

35 5. Heroriënteren Vrijwillig - behaal je veel en zware onvoldoendes?
- voel je je niet thuis in je opleiding? - heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren? - heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten? - heb je dit jaar een bindend studieadvies gekregen?  OF: nu al beslissing heroriëntering nemen  OF: afwachten resultaten september ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

36 5. Heroriënteren 2. Verplicht
- wegens uitvoering bindend studieadvies van vorig jaar  één jaar geen inschrijving aan hele KU Leuven - wegens twee jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  één jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo (tenzij CSE ≥ 50%: derde en laatste kans) OPM: uiteraard nog eerst een kans in september ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

37 6. Websites Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen
Diplomaruimte (CSE, toleranties, ..) Leerkrediet Opleidingsaanbod (KU Leuven) (Vlaanderen) (Vlaanderen) Studentenvoorzieningen KU Leuven Op heel wat van je vragen vind je misschien wel een antwoord op een van deze websites. Bekijk deze eerst vooral je naar je STB’er stapt. Dit zijn een aantal algemene pagina’s. Elke faculteit voegt hier (best in nog extra slide) eigen webpagina’s, fora, contactgegevens aan toe Pagina Heroriënteren: geeft een duidelijk overzicht van de gevolgen van stoppen of heroriënteren, al dan niet uitschrijven etc voor leerkrediet, studietoelage en kinderbijslag Pagina Diplomaruimte: geeft antwoord op heel wat vragen over CSE, tolerantiekrediet, welke regels gelden precies, hoe wordt dit allemaal berekend in dit overgangsjaar, …. Leerkrediet: uitleg over wat leerkrediet is, hoe het berekend wordt, en link naar pagina Studentenportaal waar elke student zelf de stand van zijn leerkrediet kan raadplegen Opleidingsaanbod: een algemene pagina + de K.U.Leuven pagina om via zoektermen op zoek te gaan naar andere opleidingen in Vlaanderen Hogeronderwijsregister.be is meer de officiële databank Studiekiezer.be is meer opgemaakt vanuit standpunt van de kiezende student. Studentenvoorzieningen: op deze pagina vind je verder links naar alle diensten van Studentenvoorzieningen: Studieadvies, Sociale Dienst, Medisch en Psychotherapeutisch centrum, Cel Studeren met een functiebeperking, Jobdienst, Huisvestingsdienst, ….

38 6. Contactpersonen Je studietrajectbegeleider:
Broos Delanote: Studenten eerste fase bachelor in de criminologische wetenschappen AAA - LOZ Sylvie Campforts: studenten eerste fase bachelor in de criminologische wetenschappen LPA-ZZZ Studenten tweede en derde fase bachelor in de criminologische wetenschappen Anouk Draulans: studenten eerste fase bachelor in de rechten AAA - LZZ studenten tweede en derde fase bachelor in de rechten Valerie Reekmans: Studenten (en toekomstige studenten) eerste fase bachelor in de rechten MAA - ZZZ Liesbet Smedts: studenten master in de rechten en master in de criminologische wetenschappen studenten verkorte programma's, schakelprogramma's en voorbereidingsprogramma's rechten en criminologische wetenschappen studenten Nederlandstalige ManaMa-opleidingen Meer informatie over de spreekuren vind je via:


Download ppt "Examens voorbij, wat nu?."

Verwante presentaties


Ads door Google