De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenresultaten: wat nu? juni 2013. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenresultaten: wat nu? juni 2013. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor-"— Transcript van de presentatie:

1 Examenresultaten: wat nu? juni 2013

2 Inhoud presentatie 1. Je resultaten Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor- en nadelen - aanpak – behoud beste resultaat 3. Toleranties inzetten? Nog niet! nog even afwachten! 4. Weigering herinschrijving / bindend studieadvies 5. Heroriëntering voorbereiden? 6. Advies en meer info

3 1. Je resultaten: vindplaats Vindplaats o Studievoortgangsdossier (stvd) via mailtje o Datum en tijdstip: zie facultaire informatie ! OPM: mogelijk tot vier uur verschil tussen vrijgave eerste en laatste resultaten in een opleiding => vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak Wacht op de individuele mail met bevestiging van de vrijgave van jouw resultaten alvorens naar je stvd te gaan (  overbelasting en blokkering van het hele systeem)

4 1. Je resultaten: mailtje Beste student, Je kan je studievoortgangsdossier, met inbegrip van je examenresultaten, voor raadplegen via de link naar http://associatie.kuleuven.be/sr/ mijn_svd. In je studievoortgangsdossier vind je naast informatie over je studievoortgang en de beroepsmogelijkheden ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier terug. Wanneer je toleranties mag aanvragen, heb je hiervoor 15 kalenderdagen de tijd vanaf de dag nadat je examenresultaten in K.U.Loket verschenen zijn. Met vriendelijke groeten, Je examenverantwoordelijke. PS: Zodra je kan herinschrijven ontvang je een mail om dit online te doen. Wie in de eerste zittijd geslaagd is, krijgt deze mail in juli. Alle anderen na de septemberzittijd. Reageer meteen! ! Deze mail krijg je tegelijk met de vrijgave van je resultaten

5 1. Je resultaten: overige info Welke info bevat je studievoortgangsdossier nog meer? - Je voorlopige percentage in de opleiding (sinds 2009-2010) - Je CSE: cumulatieve studie-efficiëntie - Resterend tolerantiekrediet - Of en welke toleranties je kunt inzetten - Eventueel (risico op) ‘weigering tot herinschrijving’ - Voor starters: eventueel een ‘bindend studieadvies’ - Voorzitter en secretaris van je examencommissie - Gegevens van je studietrajectbegeleider - Beroepsmogelijkheden - Schematisch overzicht van je reeds geboekte studievoortgang

6 1. Je resultaten: stvd Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op “detail” - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) na elke examenperiode Studievoortgangs- dossier Opleiding Detail per examenperiode Naam + Nummer Student DiplomaruimtepercentageCSE

7 Tabblad ‘Mijn resultaten’ Resulaten per OPO en ‘situering’ van dat resultaat: categorieën A/B/C/D 1. Je resultaten: studievoortgangsdossier Tabblad Mijn resultaten BR = beste resultaat (indien septemberresultaat lager was) Situering ten opzichte van overige studenten

8 1. Je resultaten: interpretatie Op alle opo’s geslaagd? o Proficiat, geen herexamens! Enkele/lichte onvoldoendes en > 50% CSE o Goede vooruitzichten voor verdere studievoortgang! o Meedoen herexamens / nu al tolerantie inzetten? ! Advies: Zet nog geen toleranties in!! Voor elk tekort geldt : “het beste resultaat (juni of september) is je eindresultaat = spaar je tolerantiekrediet sowieso tot na de herexamens. Je kan beter pas in september, met definitieve eindresultaten, eventuele toleranties inzetten Meerdere/zware onvoldoendes en/of < 50% CSE o Is deze opleiding wel iets voor mij? o Moet ik iets anders overwegen, nu of na september? o Doe ik verder en pak ik mijn studies voortaan anders aan? o Doe ik nog mee aan de herexamens? Aan allemaal? ! Advies: praat erover met je ombuds = studietrajectbegeleider

9 2. Herexamens: meedoen? Voordelen van meedoen: o Voor elk geslaagd opo: meer leerkrediet terugverdiend snellere studievoortgang en dat zonder vermindering van tolerantiekrediet stijging van je CSE (! ~ voordelen van CSE ≥ 50%) geen jokerkrediet nodig voor je studietoelage misschien een vrijstelling mogelijk als je overstapt naar een andere opleiding o Je behoudt je beste resultaat: deelname is geen risico o Weigering herinschrijving na 2 jaar niet slagen voor hetzelfde opo (opm: tenzij je het tolereert OF derde inschrijving wel mogelijk indien CSE >50%) Waarom eventueel niet (alles) meedoen? o Maak een inschatting van je draagkracht, capaciteiten en slaagkansen, motivatie, … ! Advies: praat erover met je ombuds = studietrajectbegeleider

10 2. Herexamens: alle onvoldoendes opnieuw? Beslis je slechts enkele opo’s in herexamen af te leggen? Voordeel: - je slaagkans op die opo’s verhoogt (wegens meer tijd) Nadelen: - tragere studievoortgang - verplicht om gebuisde plichtopo’s direct volgend jaar weer in je ISP op te nemen - minder leerkrediet, lagere CSE, jokerkrediet studietoelage ! Advies: vergeet niet je tijdig in te schrijven voor de herexamens via het laatste tabblad in je studievoortgangsdossier, vóór 15 juli!

11 2. Herexamens: aanpak Aanpak o Wat geleerd uit vorige examens? ! Maak gebruik van inzagerecht, nabespreking o Oorzaken tegenvallende resultaten? o Cursusmateriaal in orde? o Planning opmaken Eerst even ‘vakantie’ (minstens een week) Goede planning opmaken voor de blok Gezond evenwicht ontspanning/studie

12 2. Herexamens: beste resultaat Je behoudt je beste resultaat = je hebt alles te winnen in september! Voorbeeld 1: o In januari scoort Sofia een 8/20 voor ‘Wijsbegeerte’. o Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. o In september scoort ze 6/20 o Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofia voldoende tolerantiekrediet heeft en haar CSE hoger ligt dan 50%, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

13 2. Herexamens: beste resultaat Voorbeeld 2: o In juni scoort Ahmed een 9/20 voor Economie. o Na de examenperiode van juni besluit hij nog geen tolerantie in te zetten, maar de examenperiode van september af te wachten. o Hij concentreert zich vooral op opleidingsonderdelen waarvoor hij minder dan 9/20 scoorde. o In september besluit hij toch geen herexamen af te leggen voor Economie. Zijn score in september is dus ‘NA’ (niet afgelegd). o Zijn definitieve resultaat voor dit academiejaar is 9/20  als Ahmed voldoende tolerantiekrediet heeft en zijn CSE hoger ligt dan 50 %, kan hij hiervoor een tolerantie inzetten.

14 3. Toleranties Enkel in bachelor, voorbereidings- of schakelprogramma Mogelijk indien: - CSE ≥ 50 % (in je bachelor) - (nog) voldoende tolerantiekrediet - 8/20 of 9/20 Voordelen - snellere studievoortgang - Je hoeft het (struikel)opo nooit meer af te leggen ! Uitzondering: je kan je tolerantie niet overdragen / er geen vrijstelling voor krijgen in een andere opleiding met hetzelfde/een equivalent opo Nadelen - Verlies leerkrediet en tolerantiekrediet, daling CSE, inzet jokerkrediet studietoelage ! Advies: spaar je tolerantiekrediet, zeker tot na de herexamens

15 3. Toleranties: studievoortgangsdossier Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ (= tolerantiedossier) Tabblad Tolerantie Recht op toleranties? => CSE Tolerantie- krediet [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving

16 3. Toleranties: studievoortgangsdossier Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  uitleg symbolen Groen bolletje = geslaagd Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk Geel driehoekje = tolerantie mogelijk Sterretje / toverstafje? = uitzonderlijk tolerantie mogelijk / (uitzonderlijk) tolerantie mogelijk zonder verlies tolerantiekrediet

17 4. Bindend Studieadvies Voor wie? o Studenten in een bacheloropleiding. o Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het diploma. o CSE < 50 %. Bindend advies? o In het komend academiejaar moet je CSE ten minste 50 % bedragen (! als je binnen dezelfde opleiding blijft). o Haal je dit niet, dan mag je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de hele KU Leuven.  advies om tijdig te heroriënteren Opgelet: met de examenperiode van september kun je je CSE nog optrekken!

18 4. Bindend Studieadvies: studievoortgangsdossier

19 19 Voorbeeld: ‘Lies in 2012-2013’ Lies is voor het eerst ingeschreven in de bacheloropleiding EW in 2012-2013. In januari behaalt zij volgende punten voor de ‘1 ste semestervakken’ : Markten en prijzen (6stp): 10/20 (Wiskunde voor economen (6 stp): deelcijfer 9/20) Accountancy (6stp): 8/20 Sociologie (6stp): 9/20 Psychologie (6pt): 8/20 Lies nam in het eerste semester 24 studiepunten ‘1 ste semestervakken’ op. Ze behaalde credits voor 6 studiepunten. Het jaarvak ‘Wiskunde voor economen’ is nog niet volledig, en werd NOG NIET mee verrekend. Haar cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) is dus 6/24 = 25 In januari kreeg zij een voorlopig niet-bindend studie-advies.

20 20 Voorbeeld 1: ‘Lies in 2012-2013’ Na het 2de semester behaalt zij volgende punten voor de resterende vakken: De globale economie (6stp):14/20 Economische geschiedenis (6stp):17/20 Inleiding tot het economisch recht (6stp): 9/20 Seminarie actuele economische probl (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6 stp) (volledig cijfer): 9/20 Keuzevak (6pt): 8/20 Lies nam in het 2 de semester (inclusief jaarvak wiskunde) 36 studiepunten op. Ze behaalde 12 studiepunten extra credits. Over het hele academiejaar bekeken is haar studie-efficiëntie: (6 + 12 ) / 60 = 18 / 60 = 30 %. Lies krijgt voorlopig een bindend studieadvies, maar doet er alles aan om dit advies in september te doen hervallen.

21 21 Voorbeeld: ‘Lies in 2012-2013’ In september legt Lies opnieuw examens af. Ze behaalt volgende scores: Inleiding tot het economisch recht (6 stp) : 12/20 Accountancy (6stp): 8/20 Sociologie (6stp): 9/20 Psychologie (6pt): 8/20 Seminarie actuele economische probl (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6 stp): 9/20 Keuzevak (6pt): 8/20 In september behaalt ze nog voor één extra opleidingsonderdeel een credit. Over het hele academiejaar bekeken is haar cumulatieve studie-efficiëntie: (6 + 12 + 6) / 60 = 24/60 = 40 %. Lies krijgt een bindend studieadvies = “ In het volgende academiejaar 2013- 2014 moet je cumulatieve studie-efficiëntie binnen bachelor EW ten minste 50 % zijn om te mogen verder studeren aan de KU Leuven.”

22 22 Voorbeeld 1: ‘Lies in 2013-2014’ In haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding EW (= zelfde opleiding), neemt Lies de opleidingsonderdelen waarvoor ze vorig jaar niet slaagde opnieuw op. Dat zijn 36 studiepunten. Daarbij vult ze haar programma aan tot 60 studiepunten. Ze neemt dus nog 24 studiepunten uit fase 2 op. Lies neemt in 2013-2014 zo opnieuw 60 stp op in Bachelor EW Op het einde van het academiejaar 2013-2014 is Lies geslaagd voor alle 36 studiepunten uit fase 1. Daarnaast slaagt ze voor 6 studiepunten uit fase 2. Haar cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) wordt als volgt berekend: CSE (BA EW) = (24sp credits ‘12-’13) + (42sp credits ‘13-’14) = 66 = 55% (60sp ISP ‘12-’13) + (60sp ISP ‘13-’14) 120 Lies heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde, die hiermee vervalt. Zij mag ook in het volgend academiejaar 2014-2015 verder studeren aan de KULeuven.

23 23 Voorbeeld 2: ‘Lies in 2013-2014’ Stel dat Lies ervoor kiest om in haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding EW enkel de vakken op te nemen waarvoor ze vorig academiejaar niet slaagde. Dat zijn 36 studiepunten. Ze behaalt finaal volgende scores op einde 2013-2014: Accountancy (6stp): 12/20 Sociologie (6stp): 16/20 Psychologie (6pt): 10/20 Seminarie actuele economische probl (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6 stp): 9/20 Keuzevak (6pt): 8/20 Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: CSE (BA EW) = (24sp credits ‘12-’13) + (18sp credits ‘13-’14) = 42 = 44% (60sp ISP ‘12-’13) + (36sp ISP ‘13-’14) 96 Lies heeft niet voldaan aan de bindende voorwaarde. Zij mag dus in het volgend academiejaar 2014-2015 niet verder studeren aan de KULeuven.

24 4. Weigering tot inschrijving Voor wie? Iedereen die: - Na 2 academiejaren niet is geslaagd voor hetzelfde OPO - Bovendien ook cumulatieve studie-efficiëntie < 50 % heeft  Weigering herinschrijving één academiejaar voor: o Het OPO. o De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. o Alle opleidingen waar het betrokken OPO in voorkomt. ! Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

25 Weigering in studievoortgangsdossier Tabblad ‘Weigering?’ Info over eventuele weigering tot herinschrijving voor OPO’s en alle opleidingen waarin dat OPO voorkomt. Naam + Nummer Student Veroorzakend OPO Tabblad Weigering? Opleidingen waarop weigering van toepassing is

26 4. Weigering tot inschrijving Geel uitroepteken = weigering herinschrijving (of risico op weigering)

27 Studievoortgangsdossier Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  popup na aanklikken [!] = ‘mogelijke weigering herinschrijving’ bv: reeds 2x voor hetzelfde opo niet geslaagd  OF: in september slagen/tolerantie inzetten OF: in september CSE van minstens 50% hebben om in opleidingen met het tris-opo te kunnen (her)inschrijven

28 4. Weigering tot inschrijving CSE in juni < 50 % en risico op weigering herinschrijving?  in september: o OF: slagen voor OPO o OF: CSE optrekken naar ≥ 50% Je CSE ≥ 50 % => derde inschrijving zelfde OPO wel mogelijk Je CSE ≥ 50 % => tolerantie voor het OPO mogelijk (indien tolereerbaar)

29 4. Weigering tot inschrijving Indien: Na 3 academiejaren niet geslaagd voor hetzelfde OPO (= gewoonlijk na zes examenkansen)  vijf jaar lang weigering herinschrijving voor: o Het OPO. o De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. o Alle opleidingen waarin het betrokken OPO voorkomt. Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier: - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

30 4. Weigering tot inschrijving Derde jaar zelfde OPO in ISP en in juni niet geslaagd?  in september kun je: o Alsnog slagen voor het opleidingsonderdeel. o Een CSE van meer dan 50% halen en een tolereerbare onvoldoende scoren op het opleidingsonderdeel. Je kunt hiervoor dan een tolerantie inzetten.

31 5. Heroriënteren overwegen? 1. Vrijwillig - behaal je veel en zware onvoldoendes? - voel je je niet thuis in je opleiding? - heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren? - heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten? - heb je dit jaar een bindend studieadvies gekregen?  OF: nu al beslissing heroriëntering nemen  OF: afwachten resultaten september ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

32 5. Heroriënteren 2. Verplicht - wegens uitvoering bindend studieadvies van vorig jaar  één jaar geen inschrijving aan hele KU Leuven - wegens twee jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  één jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo (tenzij CSE ≥ 50%: derde en laatste kans) OPM: uiteraard nog eerst een kans in september! ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

33 6. Wat nu? ??? Herexamens meedoen? Heroriënteren? Tolerantie inzetten? Studiemethode aanpassen?  Zelf nadenken – bespreken met iemand uit je omgeving.  Bespreek je situatie met je ombuds/studietrajectbegeleider en/of met een adviseur van de Dienst Studieadvies.  Check het zomeraanbod van de Dienst Studieadvies op http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/ http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/

34 6. Websites Mijn ombuds @ FEB: http://www.econ.kuleuven.be/ond/ombudshttp://www.econ.kuleuven.be/ond/ombuds Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen o http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html Diplomaruimte (CSE, toleranties,..) o http://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte http://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte Leerkrediet o http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ http://www.kuleuven.be/leerkrediet/ Opleidingsaanbod o http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (KU Leuven) http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ o http://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen) http://www.hogeronderwijsregister.be o http://www.studiekiezer.be/ (Vlaanderen) http://www.studiekiezer.be/ Studentenvoorzieningen KU.Leuven o http://www.kuleuven.be/dsv/ http://www.kuleuven.be/dsv/


Download ppt "Examenresultaten: wat nu? juni 2013. Inhoud presentatie 1. Je resultaten Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor-"

Verwante presentaties


Ads door Google