De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenresultaten: wat nu?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenresultaten: wat nu?"— Transcript van de presentatie:

1 Examenresultaten: wat nu?
juni 2013

2 Inhoud presentatie 1. Je resultaten 2. Meedoen aan (alle) herexamens?
Vindplaats - welke info - interpretatie 2. Meedoen aan (alle) herexamens? Voor- en nadelen - aanpak – behoud beste resultaat 3. Toleranties inzetten? Nog niet! nog even afwachten! 4. Weigering herinschrijving / bindend studieadvies 5. Heroriëntering voorbereiden? 6. Advies en meer info

3 1. Je resultaten: vindplaats
Studievoortgangsdossier (stvd) via mailtje Datum en tijdstip: zie facultaire informatie ! OPM: mogelijk tot vier uur verschil tussen vrijgave eerste en laatste resultaten in een opleiding => vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak Wacht op de individuele mail met bevestiging van de vrijgave van jouw resultaten alvorens naar je stvd te gaan ( overbelasting en blokkering van het hele systeem)

4 1. Je resultaten: mailtje
Beste student, Je kan je studievoortgangsdossier, met inbegrip van je examenresultaten, voor <TITEL> raadplegen via de link naar . In je studievoortgangsdossier vind je naast informatie over je studievoortgang en de beroepsmogelijkheden ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier terug. Wanneer je toleranties mag aanvragen, heb je hiervoor 15 kalenderdagen de tijd vanaf de dag nadat je examenresultaten in K.U.Loket verschenen zijn. Met vriendelijke groeten, Je examenverantwoordelijke. PS: Zodra je kan herinschrijven ontvang je een mail om dit online te doen. Wie in de eerste zittijd geslaagd is, krijgt deze mail in juli. Alle anderen na de septemberzittijd. Reageer meteen! ! Deze mail krijg je tegelijk met de vrijgave van je resultaten

5 1. Je resultaten: overige info
Welke info bevat je studievoortgangsdossier nog meer? - Je voorlopige percentage in de opleiding (sinds ) - Je CSE: cumulatieve studie-efficiëntie - Resterend tolerantiekrediet - Of en welke toleranties je kunt inzetten - Eventueel (risico op) ‘weigering tot herinschrijving’ - Voor starters: eventueel een ‘bindend studieadvies’ - Voorzitter en secretaris van je examencommissie - Gegevens van je studietrajectbegeleider - Beroepsmogelijkheden - Schematisch overzicht van je reeds geboekte studievoortgang

6 1. Je resultaten: stvd Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op “detail” - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) na elke examenperiode Naam + Nummer Student Detail per examenperiode K.U.Loket: overzichtsscherm in het studievoortgangsdossier Per opleiding kan je een bepaalde examenperiode in een bepaald academiejaar aanklikken via ‘detail’ Achter elke examenperiode staat je voorlopig behaalde percentage in de opleiding vermeld - afgeronde academiejaren van voor de invoering van de diplomaruimte niet meegerekend.  CSE na elke examenperiode Studievoortgangs-dossier Opleiding Diplomaruimtepercentage CSE

7 1. Je resultaten: studievoortgangsdossier
Tabblad ‘Mijn resultaten’ Resulaten per OPO en ‘situering’ van dat resultaat: categorieën A/B/C/D BR = beste resultaat (indien septemberresultaat lager was) Tabblad Mijn resultaten 4. Mijn resultaten Opm: situering van het resultaat = je kunt op de letter achter het resultaat klikken om na te gaan waar je resultaat zich situeert ten opzichte van de overige resultaten (van je medestudenten) voor hetzelfde OPO. BR = ‘beste resultaat’. Als je in de examenperiode van september onverhoopt een nog lager resultaat behaalt dan in januari of juni, blijft het betere resultaat behouden en kan je er – indien mogelijk – een tolerantie voor inzetten. - OER art 155: Aan de studenten wordt de mogelijkheid geboden kennis te nemen van veralgemeende examenresultaten van de voor hen relevante studentgroep, ter situering van hun resultaten op de opleidingsonderdelen waarover zij in het betrokken academiejaar examen aflegden. Daartoe wordt op het einde van het academiejaar een code meegedeeld overeenkomstig de ECTS-richtlijnen : - A voor de beste 10% - B voor de volgende 25% - C voor de volgende 30% - D voor de volgende 25% - E voor de volgende 10%. Situering ten opzichte van overige studenten

8 1. Je resultaten: interpretatie
Op alle opo’s geslaagd? Proficiat, geen herexamens! Enkele/lichte onvoldoendes en > 50% CSE Goede vooruitzichten voor verdere studievoortgang! Meedoen herexamens / nu al tolerantie inzetten? ! Advies: Zet nog geen toleranties in!! Voor elk tekort geldt : “het beste resultaat (juni of september) is je eindresultaat = spaar je tolerantiekrediet sowieso tot na de herexamens. Je kan beter pas in september, met definitieve eindresultaten, eventuele toleranties inzetten Meerdere/zware onvoldoendes en/of < 50% CSE Is deze opleiding wel iets voor mij? Moet ik iets anders overwegen, nu of na september? Doe ik verder en pak ik mijn studies voortaan anders aan? Doe ik nog mee aan de herexamens? Aan allemaal? ! Advies: praat erover met je ombuds = studietrajectbegeleider

9 2. Herexamens: meedoen? Voordelen van meedoen: Voor elk geslaagd opo:
meer leerkrediet terugverdiend snellere studievoortgang en dat zonder vermindering van tolerantiekrediet stijging van je CSE (! ~ voordelen van CSE ≥ 50%) geen jokerkrediet nodig voor je studietoelage misschien een vrijstelling mogelijk als je overstapt naar een andere opleiding Je behoudt je beste resultaat: deelname is geen risico Weigering herinschrijving na 2 jaar niet slagen voor hetzelfde opo (opm: tenzij je het tolereert OF derde inschrijving wel mogelijk indien CSE >50%) Waarom eventueel niet (alles) meedoen? Maak een inschatting van je draagkracht, capaciteiten en slaagkansen, motivatie, … ! Advies: praat erover met je ombuds = studietrajectbegeleider

10 2. Herexamens: alle onvoldoendes opnieuw?
Beslis je slechts enkele opo’s in herexamen af te leggen? Voordeel: - je slaagkans op die opo’s verhoogt (wegens meer tijd) Nadelen: - tragere studievoortgang - verplicht om gebuisde plichtopo’s direct volgend jaar weer in je ISP op te nemen - minder leerkrediet, lagere CSE, jokerkrediet studietoelage ! Advies: vergeet niet je tijdig in te schrijven voor de herexamens via het laatste tabblad in je studievoortgangsdossier, vóór 15 juli!

11 2. Herexamens: aanpak Aanpak Wat geleerd uit vorige examens?
! Maak gebruik van inzagerecht, nabespreking Oorzaken tegenvallende resultaten? Cursusmateriaal in orde? Planning opmaken Eerst even ‘vakantie’ (minstens een week) Goede planning opmaken voor de blok Gezond evenwicht ontspanning/studie

12 2. Herexamens: beste resultaat
Je behoudt je beste resultaat = je hebt alles te winnen in september! Voorbeeld 1: In januari scoort Sofia een 8/20 voor ‘Wijsbegeerte’. Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. In september scoort ze 6/20 Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofia voldoende tolerantiekrediet heeft en haar CSE hoger ligt dan 50%, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

13 2. Herexamens: beste resultaat
Voorbeeld 2: In juni scoort Ahmed een 9/20 voor Economie. Na de examenperiode van juni besluit hij nog geen tolerantie in te zetten, maar de examenperiode van september af te wachten. Hij concentreert zich vooral op opleidingsonderdelen waarvoor hij minder dan 9/20 scoorde. In september besluit hij toch geen herexamen af te leggen voor Economie. Zijn score in september is dus ‘NA’ (niet afgelegd). Zijn definitieve resultaat voor dit academiejaar is 9/20  als Ahmed voldoende tolerantiekrediet heeft en zijn CSE hoger ligt dan 50 %, kan hij hiervoor een tolerantie inzetten.

14 spaar je tolerantiekrediet, zeker tot na de herexamens
3. Toleranties Enkel in bachelor, voorbereidings- of schakelprogramma Mogelijk indien: - CSE ≥ 50 % (in je bachelor) (nog) voldoende tolerantiekrediet 8/20 of 9/20 Voordelen snellere studievoortgang Je hoeft het (struikel)opo nooit meer af te leggen ! Uitzondering: je kan je tolerantie niet overdragen / er geen vrijstelling voor krijgen in een andere opleiding met hetzelfde/een equivalent opo Nadelen Verlies leerkrediet en tolerantiekrediet, daling CSE, inzet jokerkrediet studietoelage ! Advies: spaar je tolerantiekrediet, zeker tot na de herexamens

15 3. Toleranties: studievoortgangsdossier
Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ (= tolerantiedossier) Tabblad Tolerantie Recht op toleranties? => CSE Tolerantie-krediet [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving 5. Toleranties Recht op toleranties?: uitleg over algemene voorwaarden + weergave CSE van de student - Volledig tolerantiekrediet ≠ bruikbaar tolerantiekrediet (starters mogen in hun eerste fase slechts 12 sp van de 18 sp aan tolerantiekrediet inzetten) . Ze hebben dus maximum 12 sp aan op dat moment bruikbaar tolerantiekrediet. Als de weigering tot herinschrijving na een beroep wordt opgeheven: het gele uitroeptekentje blijft staan, maar in een vagere kleur.

16 3. Toleranties: studievoortgangsdossier
Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  uitleg symbolen Groen bolletje = geslaagd Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk Geel driehoekje = tolerantie mogelijk Sterretje / toverstafje? = uitzonderlijk tolerantie mogelijk / (uitzonderlijk) tolerantie mogelijk zonder verlies tolerantiekrediet 5. Tolerantie – voorbeeld van popup Tekst voor bisstudent die in januari/juni weer niet geslaagd was voor het bis-opo: Beste student, Je bent dit academiejaar voor een tweede keer ingeschreven voor [OPO]. Voor dit opleidingsonderdeel ben je opnieuw niet geslaagd. Een derde maal inschrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel is enkel toegestaan wanneer je cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % bedraagt. Indien je na de examenperiode van september nog steeds niet geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel en je cumulatieve studie-efficiëntie niet ten minste 50 % bedraagt, zul je volgend academiejaar niet meer mogen inschrijven voor volgende opleiding(en): OPM: Gele uitroeptekens verschijnen voor álle studenten die voor eenzelfde OPO twee maal geen credit behaalden (ze staan los van het principe van het bindend studieadvies dat enkel aan starters in een bachelor wordt gegeven)

17 4. Bindend Studieadvies Voor wie? Studenten in een bacheloropleiding.
Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het diploma. CSE < 50 %. Bindend advies? In het komend academiejaar moet je CSE ten minste 50 % bedragen (! als je binnen dezelfde opleiding blijft). Haal je dit niet, dan mag je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de hele KU Leuven.  advies om tijdig te heroriënteren Opgelet: met de examenperiode van september kun je je CSE nog optrekken!

18 4. Bindend Studieadvies: studievoortgangsdossier

19 Voorbeeld: ‘Lies in ’ Lies is voor het eerst ingeschreven in de bacheloropleiding EW in In januari behaalt zij volgende punten voor de ‘1ste semestervakken’: Markten en prijzen (6stp): 10/20 (Wiskunde voor economen (6 stp): deelcijfer 9/20) Accountancy (6stp): /20 Sociologie (6stp): /20 Psychologie (6pt): /20 Lies nam in het eerste semester 24 studiepunten ‘1ste semestervakken’ op. Ze behaalde credits voor 6 studiepunten. Het jaarvak ‘Wiskunde voor economen’ is nog niet volledig, en werd NOG NIET mee verrekend. Haar cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) is dus 6/24 = 25 In januari kreeg zij een voorlopig niet-bindend studie-advies.

20 Voorbeeld 1: ‘Lies in ’ Na het 2de semester behaalt zij volgende punten voor de resterende vakken: De globale economie (6stp): 14/20 Economische geschiedenis (6stp): 17/20 Inleiding tot het economisch recht (6stp): 9/20 Seminarie actuele economische probl (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6 stp) (volledig cijfer): 9/20 Keuzevak (6pt): /20 Lies nam in het 2de semester (inclusief jaarvak wiskunde) 36 studiepunten op. Ze behaalde 12 studiepunten extra credits. Over het hele academiejaar bekeken is haar studie-efficiëntie: ( ) / 60 = 18 / 60 = 30 %. Lies krijgt voorlopig een bindend studieadvies, maar doet er alles aan om dit advies in september te doen hervallen.

21 Voorbeeld: ‘Lies in ’ In september legt Lies opnieuw examens af. Ze behaalt volgende scores: Inleiding tot het economisch recht (6 stp) : 12/20 Accountancy (6stp): /20 Sociologie (6stp): /20 Psychologie (6pt): /20 Seminarie actuele economische probl (6stp): 9/20 Wiskunde voor economen (6 stp): /20 Keuzevak (6pt): /20 In september behaalt ze nog voor één extra opleidingsonderdeel een credit. Over het hele academiejaar bekeken is haar cumulatieve studie-efficiëntie: ( ) / 60 = 24/60 = 40 %. Lies krijgt een bindend studieadvies = “In het volgende academiejaar moet je cumulatieve studie-efficiëntie binnen bachelor EW ten minste 50 % zijn om te mogen verder studeren aan de KU Leuven.”

22 Voorbeeld 1: ‘Lies in ’ In haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding EW (= zelfde opleiding), neemt Lies de opleidingsonderdelen waarvoor ze vorig jaar niet slaagde opnieuw op. Dat zijn 36 studiepunten. Daarbij vult ze haar programma aan tot 60 studiepunten. Ze neemt dus nog 24 studiepunten uit fase 2 op. Lies neemt in zo opnieuw 60 stp op in Bachelor EW Op het einde van het academiejaar is Lies geslaagd voor alle 36 studiepunten uit fase 1. Daarnaast slaagt ze voor 6 studiepunten uit fase 2. Haar cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) wordt als volgt berekend: CSE (BA EW) = (24sp credits ‘12-’13) + (42sp credits ‘13-’14) = 66 = 55% (60sp ISP ‘12-’13) + (60sp ISP ‘13-’14) Lies heeft dus voldaan aan de bindende voorwaarde, die hiermee vervalt. Zij mag ook in het volgend academiejaar verder studeren aan de KULeuven.

23 Voorbeeld 2: ‘Lies in ’ Stel dat Lies ervoor kiest om in haar tweede academiejaar in de bacheloropleiding EW enkel de vakken op te nemen waarvoor ze vorig academiejaar niet slaagde. Dat zijn 36 studiepunten. Ze behaalt finaal volgende scores op einde : Accountancy (6stp): /20 Sociologie (6stp): /20 Psychologie (6pt): /20 Seminarie actuele economische probl (6stp): /20 Wiskunde voor economen (6 stp): /20 Keuzevak (6pt): /20 Haar cumulatieve studie-efficiëntie wordt als volgt berekend: CSE (BA EW) = (24sp credits ‘12-’13) + (18sp credits ‘13-’14) = 42 = 44% (60sp ISP ‘12-’13) + (36sp ISP ‘13-’14) 96 Lies heeft niet voldaan aan de bindende voorwaarde. Zij mag dus in het volgend academiejaar niet verder studeren aan de KULeuven.

24 4. Weigering tot inschrijving
Voor wie? Iedereen die: - Na 2 academiejaren niet is geslaagd voor hetzelfde OPO - Bovendien ook cumulatieve studie-efficiëntie < 50 % heeft  Weigering herinschrijving één academiejaar voor: Het OPO. De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. Alle opleidingen waar het betrokken OPO in voorkomt. ! Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

25 Weigering in studievoortgangsdossier
Tabblad ‘Weigering?’ Info over eventuele weigering tot herinschrijving voor OPO’s en alle opleidingen waarin dat OPO voorkomt. Naam + Nummer Student Tabblad Weigering? 2. Weigering? Per OPO waarvoor niet meer mag heringeschreven worden staan alle opleidingen opgesomd die eveneens van inschrijving uitgesloten zijn. Opm: het gaat om OPO’s van studenten die geen credit behaalden na bissen of trissen voor een OPO. Veroorzakend OPO Opleidingen waarop weigering van toepassing is

26 4. Weigering tot inschrijving
Als je het uitroepteken, ziet, betekent dit dat je het risico loopt om een weigering tot inschrijving te krijgen. Geel uitroepteken = weigering herinschrijving (of risico op weigering)

27 Studievoortgangsdossier
Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  popup na aanklikken [!] = ‘mogelijke weigering herinschrijving’ bv: reeds 2x voor hetzelfde opo niet geslaagd OF: in september slagen/tolerantie inzetten OF: in september CSE van minstens 50% hebben om in opleidingen met het tris-opo te kunnen (her)inschrijven 5. Tolerantie – voorbeeld van popup Tekst voor bisstudent die in januari/juni weer niet geslaagd was voor het bis-opo: Beste student, Je bent dit academiejaar voor een tweede keer ingeschreven voor [OPO]. Voor dit opleidingsonderdeel ben je opnieuw niet geslaagd. Een derde maal inschrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel is enkel toegestaan wanneer je cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % bedraagt. Indien je na de examenperiode van september nog steeds niet geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel en je cumulatieve studie-efficiëntie niet ten minste 50 % bedraagt, zul je volgend academiejaar niet meer mogen inschrijven voor volgende opleiding(en):

28 4. Weigering tot inschrijving
CSE in juni < 50 % en risico op weigering herinschrijving?  in september: OF: slagen voor OPO OF: CSE optrekken naar ≥ 50% Je CSE ≥ 50 % => derde inschrijving zelfde OPO wel mogelijk Je CSE ≥ 50 % => tolerantie voor het OPO mogelijk (indien tolereerbaar) (Studenten in een opleiding waarvoor geen CSE berekend wordt, bijv. SLO, voorbereidingsprogramma, ManaMa mogen automatisch een derde maal inschrijven voor een zelfde opleidingsonderdeel) Studenten in een creditcontract mogen nooit een derde maal inschrijven voor het zelfde opleidingsonderdeel.

29 4. Weigering tot inschrijving
Indien: Na 3 academiejaren niet geslaagd voor hetzelfde OPO (= gewoonlijk na zes examenkansen)  vijf jaar lang weigering herinschrijving voor: Het OPO. De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. Alle opleidingen waarin het betrokken OPO voorkomt. Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier: - tabblad ‘weigering?’ - tabblad ‘tolerantie’

30 4. Weigering tot inschrijving
Derde jaar zelfde OPO in ISP en in juni niet geslaagd?  in september kun je: Alsnog slagen voor het opleidingsonderdeel. Een CSE van meer dan 50% halen en een tolereerbare onvoldoende scoren op het opleidingsonderdeel. Je kunt hiervoor dan een tolerantie inzetten. (Studenten in een opleiding waarvoor geen CSE berekend wordt, bijv. SLO, voorbereidingsprogramma, ManaMa mogen automatisch ook geen vierde maal inschrijven voor een zelfde opleidingsonderdeel) Studenten in een creditcontract mogen nooit een derde maal inschrijven voor het zelfde opleidingsonderdeel.

31 5. Heroriënteren overwegen?
Vrijwillig - behaal je veel en zware onvoldoendes? - voel je je niet thuis in je opleiding? - heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren? - heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten? - heb je dit jaar een bindend studieadvies gekregen?  OF: nu al beslissing heroriëntering nemen  OF: afwachten resultaten september ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

32 5. Heroriënteren 2. Verplicht
- wegens uitvoering bindend studieadvies van vorig jaar  één jaar geen inschrijving aan hele KU Leuven - wegens twee jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  één jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo (tenzij CSE ≥ 50%: derde en laatste kans) OPM: uiteraard nog eerst een kans in september! ! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

33 6. Wat nu? ??? Herexamens meedoen? Heroriënteren? Tolerantie inzetten? Studiemethode aanpassen?  Zelf nadenken – bespreken met iemand uit je omgeving. Bespreek je situatie met je ombuds/studietrajectbegeleider en/of met een adviseur van de Dienst Studieadvies. Check het zomeraanbod van de Dienst Studieadvies op

34 6. Websites Mijn ombuds @ FEB: http://www.econ.kuleuven.be/ond/ombuds
Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen Diplomaruimte (CSE, toleranties, ..) Leerkrediet Opleidingsaanbod (KU Leuven) (Vlaanderen) (Vlaanderen) Studentenvoorzieningen KU.Leuven Op heel wat van je vragen vind je misschien wel een antwoord op een van deze websites. Bekijk deze eerst vooral je naar je STB’er stapt. Pagina Heroriënteren: geeft een duidelijk overzicht van de gevolgen van stoppen of heroriënteren, al dan niet uitschrijven etc voor leerkrediet, studietoelage en kinderbijslag Pagina Diplomaruimte: geeft antwoord op heel wat vragen over CSE, tolerantiekrediet, welke regels gelden precies, hoe wordt dit allemaal berekend in dit overgangsjaar, …. Leerkrediet: uitleg over wat leerkrediet is, hoe het berekend wordt, en link naar pagina Studentenportaal waar elke student zelf de stand van zijn leerkrediet kan raadplegen Opleidingsaanbod: een algemene pagina + de K.U.Leuven pagina om via zoektermen op zoek te gaan naar andere opleidingen in Vlaanderen Hogeronderwijsregister.be is meer de officiële databank Studiekiezer.be is meer opgemaakt vanuit standpunt van de kiezende student. Studentenvoorzieningen: op deze pagina vind je verder links naar alle diensten van Studentenvoorzieningen: Studieadvies, Sociale Dienst, Medisch en Psychotherapeutisch centrum, Cel Studeren met een functiebeperking, Jobdienst, Huisvestingsdienst, ….


Download ppt "Examenresultaten: wat nu?"

Verwante presentaties


Ads door Google