De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volgtijdelijkheid RevaKi Evidence based. Vooraf: casus - Studente met vooropleiding ASO wiskunde-wetenschappen - 1 e fase RevaKi 2012-2013 Examenresultaten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volgtijdelijkheid RevaKi Evidence based. Vooraf: casus - Studente met vooropleiding ASO wiskunde-wetenschappen - 1 e fase RevaKi 2012-2013 Examenresultaten:"— Transcript van de presentatie:

1 Volgtijdelijkheid RevaKi Evidence based

2 Vooraf: casus - Studente met vooropleiding ASO wiskunde-wetenschappen - 1 e fase RevaKi 2012-2013 Examenresultaten: -Januari: 7 en 8 / 20 – geen behaalde credits -Juni: 6 tot 9 op 20, 1 credit (11/20 op ABA1) -September: 4 vakken opnieuw afgelegd, 4 tot 9 op 20

3 Advies aan deze studente?

4 Slaagkansen van deze studente? Definitie: Cumulatieve Studie-Efficiëntie (CSE) Bijvoorbeeld voor 1 student: Jaar 1: 60 opgenomen, 40 behaald (CSE = 40/60 = 66%) Jaar 2: 60 opgenomen, 50 behaald (CSE = 90/120 = 75%) Onze casus: CSE = 9% Behaalde credits tijdens studieloopbaan RevaKi Opgenomen credits tijdens studieloopbaan RevaKi CSE =

5 CSE en het OER CSE < 50% o “bindend studieadvies” o Gevolgen: Geen toleranties inzetten Mogelijkheid tot bissen van vak, niet tot trissen Indien jaar later CSE nog steeds onder 50%: WEIGERING

6 Continuum aan studenten Studenten die in 3j bachelordiploma behalen Studenten die in 4j bachelordiploma behalen Studenten die na X jaren studeren afhaken zonder diploma Studenten die na 2j studeren geweigerd worden Kunnen we deze studenten vroeg detecteren?

7 Analyse Bachelor RevaKi Studentengroep: Nieuwe, voltijdse studenten in de opleiding RevaKi AJ 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 N = 753 Uitgesloten: - Studenten uit de verkorte bachelor - Instromers KHBO (nu KULAB) - Studenten die van voltijds naar deeltijds traject overstapten tussen fasen

8 Studieresultaten: verdeling CSE na 1 jaar studeren

9 Beslissing na 1 e jaar: verder studeren? Bindend studieadvies: 33% schrijft zich opnieuw in

10 BS en verder zetten van de studie 33% van de studenten met Bindend Studieadvies (BS) schrijft zich opnieuw in. Wie krikt CSE op ≥ 50% (en wordt niet geweigerd)? casus

11 Aandachtsgroep 1: CSE < 30 % CSE na 1 e jaar studeren < 30%: 2 groepen studenten: - Studenten die weigering krijgen (CSE < 50%) - Studenten die zich herpakken (CSE ≥ 50%) Verschil tussen deze groepen?

12 Aandachtsgroep 1: CSE<30%: Hoeveel studiepunten opnemen? Succesvolle studenten durven de keuze maken om minder SP op te nemen?

13 Aandachtsgroep 1: CSE<30% Weigering of niet? Is er een verschil tussen de studenten die de weigering ontlopen met de anderen? Hoe krik je je CSE op tot boven de 50%? Succesvol CSE ≥ 50 AJ2 (N=11) Weigering CSE<50 AJ2 (N=39) Opgenomen studiepunten 2 e academiejaar Gemiddeld51.956.4 St.dev.5.45.0 T-toets: 0.02 (unpaired 2 tailed)

14 Terug naar de casus… 1 e bachelorfase: - 5 sp verworven - 53 sp opnieuw af te leggen 2 e bachelorfase: - Mogelijk om 13 sp op te nemen, keuze uit de vakken: - Neuro-anatomie, neurofysiologie en motorisch leren - Biomechanica en kinesiologie - Orgaananatomie en -fysiologie - Inspanningsfysiologie - Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, deel 2 - Palpatie van het locomotorisch stelsel - Aangepaste bewegingsactiviteiten, seminaries en practicum, deel 2

15 Terug naar de casus… Bericht van de studente (CSE 9%): “Beste, Ik ga nu naar de 2 e fase RevaKi. Ik ben al geslaagd op aangepaste bewegingsactiviteiten. (…) Welke vakken van de 2e fase kan ik best opnemen?”

16 Terug naar de casus… Realiteit: - Slaagkans casus om nog 1 jaar verder te studeren: 7.7% - Slaagkans om ooit het diploma te behalen… ? VERSUS Perceptie student: - “ik ga naar de 2 e fase”

17 Advies voor Aandachtsgroep 1: CSE<30% Terug naar evenwicht tussen perceptie en realiteit. Concreet voorstel: - CSE 30% na de 1 e fase = 18 studiepunten credits - Toevoegen voortgangsvereiste van 18 sp voor alle vakken van de 2 e fase (indien er nog geen voortgangsvereiste is) Advies POC?

18 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49% Advies voor groep met CSE 30% tot 49% ? bissen

19 Aandachtsgroep: CSE 30-49% Nog steeds bindend studieadvies: blokkering indien volgend AJ de CSE < 50% is. 2 groepen studenten: - Studenten die weigering krijgen - Studenten die zich herpakken Verschil tussen deze groepen?

20 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49% Aantal opgenomen studiepunten: Geen verschil. Aantal opgenomen SP Geweigerde studenten53.11 (st.dev. 9.29) Succesvolle studenten53.13 (st.dev. 8.57)

21 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49% Op welke OPO’s zijn deze groepen studenten geslaagd? Welke (combinatie van) OPO’s onderscheidt het best de succesvolle studenten van de geweigerde studenten? Verschillende analyses gemaakt, en de beste resultaten kwamen voort uit …

22 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49% “De kleppers van de 1 e fase”: - Moleculaire celbiologie - Functionele anatomie - Fysica en biomechanica Student is geslaagd op ten minste 1 ‘klepper’:  60% krikt CSE op en mag verder studeren Student is op geen enkele ‘klepper’ geslaagd:  78% wordt geweigerd Zeer goede voorspeller.

23 Aandachtsgroep 2: CSE 30-49% VOORSTEL Beginvoorwaarden: - 18 sp verworven (cfr. eerder) - Geslaagd op (Functionele anatomie OF fysica & biomechanica OF Moleculaire Celbiologie) Voor de OPO’s: - Aangepaste bewegingsactiviteiten 2 - Palpatie - Neuro-anatomie, neurofysiologie & motorisch leren - Biomechanica en kinesiologie - Onderzoeksmethoden deel 2 OPM: Orgaananatomie en –fysiologie (6 sp) en inspanningsfysiologie (6 sp) blijven steeds toegankelijk voor groep 30-49% CSE Advies POC?

24 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden Functionele anatomie: o Niet Tolereerbaar OPO AJ 2012-2013: 1 student tolerantie ingezet. Weinig “impact”, wel duidelijk richtinggevend: Functionele anatomie kennen = cruciaal. Advies POC?

25 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden Leerlijn methodologie = verwerven voorkennis voor het starten van de voorkennis: Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, 1 (4 sp) Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, 2 (4 sp) Onderzoeksvaardigheden in de revalidatiewetenschappen (3 sp) Een student kan deze 3 OPO’s een tolerantie inzetten…  is niet klaar voor de masterproef. Voorstel: max 4 sp tolerantiekrediet inzetten in dit blok van deze 3 OPO’s. Advies POC?

26 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden Beginvoorwaarde Aangepaste Bewegingsactiviteiten 2 - 18 sp verworven - Geslaagd zijn op Functionele anatomie OF Fysica & biomechanica OF Moleculaire celbiologie - Geslaagd zijn op ABA 1 - Geslaagd zijn op Alg. eval & behandelingstechnieken (leerlijn patiënt + leerstof practica) Advies POC?

27 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden Beginvoorwaarden Palpatie - 18 sp verworven - Geslaagd op functionele anatomie (omwille van strikt vereiste voorkennis Advies POC?

28 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden MASTERopleiding Beginvoorwaarden Stage 2 e masterfase - Geslaagd zijn voor het OPO Klinische stage 1 e master. Advies POC?

29 Verder INHOUDELIJKE voorwaarden MASTERopleiding Masterproef deel 2 is het sluitstuk van de opleiding. Beginvoorwaarden Masterproef deel 2 - Alle OPO’s van de masteropleiding opgenomen hebben (= uitbreiding met de truncusvakken) Advies POC?

30 Toekomst Dit zijn indicatoren om na 2j te mogen blijven studeren Wat met de slaagkansen om ook het diploma te behalen? Criterium = voltijdse studenten die het diploma bachelor RevaKi behalen met maximum 1 jaar studieduurvertraging. Cohorte 2009-2010: kan worden opgevolgd Cohorte 2010-2011: gegevens beschikbaar in oktober 2014.

31 Diplomacijfers op basis van 1 cohort Analyse cohort starters 2009-2010 die zich opnieuw inschreven in 2010-2011 N=151 Staafdiagram o Wat bedroeg hun CSE na hun 1 e jaar? o Ingedeeld in groepen (0-9% CSE, 10-19% CSE…) o Hoeveel procent in deze groepen behaalt het diploma na 3 of 4 jaar?

32 Analyse gegevens: starters AJ 2009-2010 die zich in 2010- 2011 opnieuw inschreven 1 student van de 4 CSE ≥ 60%: goede slaagkansen. Net wel, net geen BS: slaag- kansen beperkt 3 studenten van de 7

33 Analyse gegevens: starters AJ 2009-2010 die zich in 2010- 2011 opnieuw inschreven 1 student van de 4 Erg kleine kans op studieduurvertraging Indien diploma, dan met studieduur- vertraging (diploma in 3 jaar enkel indien vrijstellingspakket op basis van eerdere studies) 3 studenten van de 7


Download ppt "Volgtijdelijkheid RevaKi Evidence based. Vooraf: casus - Studente met vooropleiding ASO wiskunde-wetenschappen - 1 e fase RevaKi 2012-2013 Examenresultaten:"

Verwante presentaties


Ads door Google