De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Faculteit PSW Infosessie 28 januari 2013 Doel van deze sessie KENNISMAKING MET HET HOGER ONDERWIJS INFORMATIE OVER HET LEERKREDIET.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Faculteit PSW Infosessie 28 januari 2013 Doel van deze sessie KENNISMAKING MET HET HOGER ONDERWIJS INFORMATIE OVER HET LEERKREDIET."— Transcript van de presentatie:

1 0 Faculteit PSW Infosessie 28 januari 2013 Doel van deze sessie KENNISMAKING MET HET HOGER ONDERWIJS INFORMATIE OVER HET LEERKREDIET

2 1 Faculteit PSW Wie ben ik? •Ann Aertssen •Studietrajectbegeleider van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen •Waarom een studietrajectbegeleider?

3 2 Faculteit PSW Het hoger onderwijs vroeger •Universitair onderwijs: kandidaturen en licenties Hoger onderwijs: A1-diploma •Duur van een opleiding werd gedefinieerd in studiejaren Vb. A1 Lager onderwijs: 3 jaar Licentiaat Rechten: 5 jaar

4 3 Faculteit PSW Hoger onderwijs nu •BA-MA systeem -Bacheloropleidingen (180 studiepunten) -Masteropleidingen (min. 60 studiepunten) •Academisch vs. Professioneel -Academische opleidingen (Ba & Ma) aan de universiteiten (theoretisch gericht) -Professionele opleidingen (Ba) aan de hogescholen (praktisch gericht) Duur van een opleiding wordt gedefinieerd in studiepunten

5 4 Faculteit PSW Studiepunten -Bacheloropleiding telt 180 studiepunten (3 x 60 ptn), die worden toegekend aan opleidingsonderdelen (‘vakken’) -Aantal studiepunten dat aan een opleidingsonderdeel wordt toegekend, geeft indicatie van studiebelasting (en veelal ook belang) van dat vak. -1 studiepunt = 25 à 30 u studietijd -Wie minstens 10/20 behaalt voor een vak, is geslaagd en verwerft voor dat vak een creditbewijs -Wie voor alle vakken geslaagd is (en dus 180 studiepunten succesvol heeft afgelegd), behaalt het bachelordiploma

6 5 Faculteit PSW Leerkrediet •Leerkrediet wordt toegekend, berekend en beheerd door de Vlaamse overheid •Student zonder leerkrediet = geen financiering = geen inschrijving •Leerkrediet is daarom een vorm van « studievoortgangbewaking »

7 6 Faculteit PSW Toekenning leerkrediet Eerste inschrijving in hoger onderwijs: student krijgt van de overheid een leerkrediet van 140 studiepunten •Basis: opnemen van opleidingsonderdelen (vakken) = opnemen van studiepunten = opnemen van leerkrediet •Verwerven van creditbewijs = slagen voor een vak = recuperatie van opgenomen leerkrediet •Bovendien: eerste 60 studiepunten die verworven worden: x2 (dit ongeacht het jaar waarin deze eerste 60 sp verworven worden)

8 7 Faculteit PSW Vergelijking: « Virtueel rugzakje » •Bij de start van de studie krijg je een rugzakje, waarin de overheid 140 studiepunten steekt •Nu kun je gaan studeren •Je neemt de studiepunten uit het rugzakje (leerkrediet) en je ruilt het in voor studiepunten van een opleiding •Als je slaagt, krijg je de studiepunten terug in je rugzakje

9 8 Faculteit PSW •Omdat de overgang van secundair naar hoger onderwijs niet altijd even vlot gaat, krijg je de eerste 60 studiepunten die je verwerft, dubbel terug

10 9 Faculteit PSW Vergelijking: Virtueel rugzakje Het leerkrediet is een rugzak met studiepunten Bij inschrijving: studiepunten uit de rugzak verworven studiepunten terug in de rugzak

11 10 Faculteit PSW Voorbeeld 1: de ideale student •Sarah is generatiestudent (= een student die voor de eerste maal in het hoger onderwijs inschrijft) en schrijft in voor 60 studiepunten •Leerkrediet: 140-60=80 •Juni: Sarah slaagt voor alle vakken (= behaalt alle credits) en haar leerkrediet wordt aangezuiverd met 2 x 60 studiepunten •Ze start het volgende academiejaar met 200 studiepunten leerkrediet

12 11 Faculteit PSW Voorbeeld 2: de minder ideale student •Max is generatiestudent en schrijft in voor 60 studiepunten •Leerkrediet: 140-60=80 •September: na de tweede zittijd heeft Max slechts 40 studiepunten omgezet in credits •Zijn leerkrediet wordt aangezuiverd met 2 x 40 studiepunten

13 12 Faculteit PSW •Hij start het volgende academiejaar met een leerkrediet van 160 studiepunten •Hij komt terecht in een « geïndividualiseerd traject » = hij herneemt de vakken waarvoor hij niet slaagde en combineert deze met vakken die ook tot zijn opleiding behoren, maar die door modeltrajectstudenten in het tweede jaar opgenomen worden.

14 13 Faculteit PSW •Max heeft zich herpakt in zijn tweede jaar. •Hij slaagt voor de 20 studiepunten die hij in zijn eerste jaar niet behaalde en krijgt deze dubbel terug. •In september slaagt hij ook voor alle nieuwe opleidingsonderdelen die hij in zijn programma opnam •=> 100 + (2x20) + 40 = 180

15 14 Faculteit PSW Voorbeeld 3: de verre van ideale student •Lisa is generatiestudent en schrijft in voor 60 studiepunten •Leerkrediet: 140-60=80 •Na de tweede zittijd verwerft ze slechts 10 studiepunten: 2x10+80=100 •Ze start het nieuwe jaar met 100 studiepunten en schrijft opnieuw in voor 60 sp: 100-60=40 •Ze slaagt voor geen enkel vak •Ze kan niet meer voor een voltijds programma inschrijven

16 15 Faculteit PSW Wat na de Bachelor? •Hoewel studenten met een academische Bachelor in principe ook op de arbeidsmarkt terecht kunnen, kiezen zij er meestal voor om de Master die aansluit bij hun opleiding te behalen •Vb. Bachelor in de Communicatiewetenschappen behaalt een Master in de Communicatiewetenschappen

17 16 Faculteit PSW •Studenten met een professionele bachelor kunnen meteen op de arbeidsmarkt terecht maar ze kunnen er eventueel ook voor opteren om een Masterdiploma te behalen. •Op basis van hun diploma kunnen zij veelal vrijstellingen bekomen in een academische bacheloropleiding. •Specifieke professionele bachelors hebben soms mits een «schakelprogramma » toegang tot een welbepaalde Master aan de universiteit.

18 17 Faculteit PSW •Vb. PBA Sociaal Werk – schakelprogramma van 60 sp (= één academiejaar voltijdse studie) geeft toegang tot de opleiding Master Sociaal Werk aan de universiteit

19 18 Faculteit PSW Wat na de Master? •Na het behalen van het masterdiploma, trekt de overheid de 140 studiepunten die een student bij aanvang kreeg terug af •= de inhoud van het virtuele rugzakje dat de student aan het begin van de studiecarrière meekreeg, wordt teruggevorderd •Aangezien de eerste 60 verworven studiepunten dubbel telden, behoudt de ideale student nog een leerkrediet van 60 en kan hij/zij nog een bijkomend diploma behalen

20 19 Faculteit PSW •Als je minder dan 60 sp overhoudt, is het toch nog mogelijk te studeren: je kunt inschrijven voor het aantal studiepunten dat je nog hebt + na het stopzetten van de studies wordt het leerkrediet jaarlijks met 10 sp terug opgebouwd tot maximaal 60 – hier heb je maar één maal recht op

21 20 Faculteit PSW Volledig uitgewerkt voorbeeld: Max •2013-2014: 140 – 60 + (2x 40) = 160 •2014-2015: 160 – 60 + (2 x20) + 40 = 180 •2015 -2016: 180 - 60 + 50 = 170 •2016 – 2017: 30 sp BA + al 30 sp MA => 170 – 60 + 60 = 170 •2017 -2018: 170 – 30 + 30 = 170 => Ma diploma behaald => - 140 sp Saldo: 30 sp (= deeltijds starten met nieuwe opleiding OF 3 jaar wachten tot LK is aangezuiverd tot 60)

22 21 Faculteit PSW Tot slot

23 22 Faculteit PSW Soorten inschrijvingen = Contracten •Diplomacontract = een student schrijft zich in in een opleiding met als doel het diploma te behalen (= meest gangbare contract) •Creditcontract = een student wenst enkel bepaalde vakken te volgen (bvb uit interesse) en wil geen diploma behalen •Examencontract = een student schrijft in voor een opleiding of een vak maar woont geen colleges bij (bvb omdat hij werkt)

24 23 Faculteit PSW Verkeerde studiekeuze •Bij verkeerde studiekeuze:  Zo snel mogelijk contact opnemen met studietrajectbegeleider van de opleiding  Heroriënteren vóór 1 december: generatiestudenten krijgen opgenomen LK volledig terug  Heroriënteren vóór start 2de semester: LK 1ste semester blijft opgenomen  ingeschreven blijven zonder examens af te leggen = verlies leerkrediet

25 24 Faculteit PSW Website van de overheid http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/ •=> alle informatie over leerkrediet •=> alle informatie over studietoelagen

26 25 Faculteit PSW •Vragen? •Indien u deze presentatie graag toegezonden krijgt, kunt u uw e-mailadres bij mij achterlaten


Download ppt "0 Faculteit PSW Infosessie 28 januari 2013 Doel van deze sessie KENNISMAKING MET HET HOGER ONDERWIJS INFORMATIE OVER HET LEERKREDIET."

Verwante presentaties


Ads door Google