De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VCLB De Wissel Antwerpen UNIEF HOGESCHOOL Banaba ABA Bologna PBA MASTER BACHELOR Het hoger onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VCLB De Wissel Antwerpen UNIEF HOGESCHOOL Banaba ABA Bologna PBA MASTER BACHELOR Het hoger onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 VCLB De Wissel Antwerpen UNIEF HOGESCHOOL Banaba ABA Bologna PBA MASTER BACHELOR Het hoger onderwijs

2 programma 1. Het keuzeproces 2. Opleidingsmogelijkheden na het SO 2.1 Het hoger onderwijs in Vlaanderen 2.2 Verder studeren in het SO 2.3 Andere opleidingsmogelijkheden VCLB De Wissel Antwerpen

3 1. Het keuzeproces Geen toevallige keuze wel een bewuste keuze. kiezen vraagt tijd en inspanning ! waarom : een richting die past bij je persoonlijkheid leercapaciteiten vaardigheden motivatie studieaanpak belangstelling/interesse VCLB De Wissel Antwerpen

4 wat : zicht hebben op de bestaande studierichtingen en beroepsmogelijkheden zoektocht naar informatie aanbod : klassikale info CLB brochure hoger onderwijs ondersteuning school ICT-oefening SID-IN individueel gesprek CLB op vraag eigen initiatief : brochure goed doornemen info opvragen jezelf informeren via internet infodagen contact met studenten contact met beroepsbeoefenaars VCLB De Wissel Antwerpen

5 Inzicht in eigen functioneren + kennis van mogelijkheden Voorlopige keuze(s) toetsing Optioneel: wijziging keuze(s) toetsing Definitieve keuze VCLB De Wissel Antwerpen

6 2. Opleidingsmogelijkheden na het SO BACHELOR – MASTER -structuur 19 juni 1999 : Bologna-verklaring uitwerking van een gemeenschappelijke onderwijsstructuur met 3 graden binnen Europa BACHELOR MASTER DOCTOR Tijdschema : 2004-2005: start opbouw bacheloropleidingen 2007-2008: start opbouw masteropleiding 2010-2011: BA-MA 2.1 Het hoger onderwijs in Vlaanderen VCLB De Wissel Antwerpen

7 Professionele bachelor Academische bachelor Gericht op de arbeidsmarkt Gericht op verder studeren (masteropleiding) Praktijkgerichte opleiding (meestal stages in tweede en derde jaar) Theoretisch gerichte opleiding (meestal nog geen stages) Theoretisch minder zwaar Theoretisch zwaarder Meer vakken met kleiner volume Minder vakken met groter volume Aan de hogeschool Aan de hogeschool of universiteit 3 jaar bachelor VCLB De Wissel Antwerpen

8 Schema BA – MA structuur PROFESSIONELE BACHELOR ACADEMISCHE BACHELOR Master (minstens 60 stp.) Ma na Ma Ba na Ba Doctor ProfessioneelAcademisch SCHAKEL 45-90 stp. ARBEIDSMARKTARBEIDSMARKT ARBEIDSMARKTARBEIDSMARKT 60 stp VOORBEREIDINGS- PROGRAMMA NIET-AANSLUITENDE BACH.

9 Begrippen opleidingsonderdeel zelfstandig deel van het programma van minstens 3 stp. bv. een bepaald ‘vak’ studiepunt 1stp = 25 à 30 uren studieactiviteit per jaar studieactiviteit = contacturen + verwerkingstijd 1 jaar voltijds hoger onderwijs = 60 stp. kwalificatie van de graad: toevoeging over de benaming van de gevolgde opleiding, bv. bachelor in verpleegkunde afstudeerrichting differentiatie binnen de opleiding van minstens 30 stp. bv. bachelor in verpleegkunde, kinderverpleegkunde VCLB De Wissel Antwerpen

10 leerkrediet rugzak met 140 studiepunten inschrijving = aantal studiepunten afgeven geslaagd zijn = aantal studiepunten terugkrijgen (dubbel voor 1 ste 60 studiepunten) niet geslaagd zijn = studiepunten verliezen Wanneer leerkrediet = 0 enkel inschrijven met toestemming van instelling instelling kan studiegeld verdubbelen Doel : stimuleren om bewuste studiekeuze te maken instellingen aansporen je studievoortgang te bewaken VCLB De Wissel Antwerpen

11 leerkrediet na je inschrijving van opleiding veranderen : als generatiestudent krijg je terug : voor 1 december : het volledige leerkrediet tussen 1 december en 15 maart : de helft daarna : niets als niet-generatiestudent : elke instelling bepaalt zelf tot welke datum je leerkrediet terugkrijgt VCLB De Wissel Antwerpen

12 leerkrediet Masterdiploma behaald : 140 studiepunten worden van jouw leerkrediet afgetrokken Na het verlaten van het hoger onderwijs geen 60 studiepunten over : je krijgt jaarlijks 10 studiepunten met maximum van 60 om terug leerkrediet op te bouwen Meer informatie vind je op www.studentenportaal.bewww.studentenportaal.be VCLB De Wissel Antwerpen

13 leerkrediet Voorbeeld : de perfecte student leerkredietopgenomenverworveneinde 2008-2009 PBA 14060 140 - 60 + (60 x 2) = 200 2009-2010 PBA 20060 200 - 60 + 60 = 200 2010-2011 PBA 20060 200 - 60 + 60 = 200 VCLB De Wissel Antwerpen

14 leerkrediet Voorbeeld : gedelibereerde studiepunten leerkredietopgenomenverworveneinde 2008-2009 ABA 1406054 (6 gedelib) 140 - 60 + (54 x 2) = 188 2009-2010 ABA 1886056 (4 gedelib) 188 - 60 + (6 x 2) + 50 = 190 2010-2011 ABA 1906056 (4 gedelib) 190 - 60 + 56 = 186 2011-2012 MA 18660 186 - 60 + 60 = 186 186 - 140 = 46 VCLB De Wissel Antwerpen

15 leerkrediet Voorbeeld : student op drift * De instelling kan dubbel inschrijvingsgeld vragen voor de studiepunten waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft, of kan de inschrijving weigeren. leerkredietopgenomenverworveneinde 2008-2009 ABA 140600140 - 60 = 80 2009-2010 ABA 8060080 - 60 = 20 2010-2011 ABA 2020 + 40*3020 - 60 + (30 x 2) = 20 2011-2012 ABA 2020 + 40*3020 - 60 + (30 x 2) = 20 … VCLB De Wissel Antwerpen

16 PROFESSIONELE BACHELOR VCLB De Wissel Antwerpen

17 Vb. BACHELOR in VERPLEEGKUNDE geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde Vb. BACHELOR in SOCIAAL WERK 5 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in OFFICE MANAGEMENT 5 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in TOEGEPASTE INFORMATICA 3 afstudeerrichtingen …. VCLB De Wissel Antwerpen

18 Vb. BACHELOR in CHEMIE 4 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in de TOEGEPASTE PSYGOLOGIE 3 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in Toerisme en recreatiemanagement 1 afstudeerrichting Vb. BACHELOR in de ERGOTHERAPIE 1 afstudeerrichting Vb. BACHELOR in MILIEUZORG 1 afstudeerrichting …. VCLB De Wissel Antwerpen

19 Vb. BACHLOR In BEDRIJFSMANAGEMENT: 11 afstudeerrichtingen - Accountancy - fiscaliteit - Eventmanagement - Financie- en verzekeringswezen - Internationaal ondernemen - Internationaal ondernemen (GO!) - KMO-management - Logistiek management - Marketing - Milieumanagement - Rechtspraktijk - Sport- en cultuurmanagement VCLB De Wissel Antwerpen

20 ACADEMISCHE BACHELOR en MASTER aan de HOGESCHOOL VCLB De Wissel Antwerpen

21 Vb. Studiegebied AUDIOVISUELE en BEELDENDE KUNST: 4 kwalificaties: Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten, Productdesign, Conservatie/Restauratie 18 afstudeerrichtingen Vb. Studiegebied TOEGEPASTE TAALKUNDE 5 kwalificaties: Vertalen, Tolken, Toegepaste taalkunde, Meertalige communicatie, Journalistiek Vb. Studiegebied INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE 17 kwalificaties 29 afstudeerrichtingen Vb. Studiegebied GEZONDHEIDSZORG 4 kwalificaties: Kinesitherapie, Milieu- en preventiemanagement, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Verpleegkunde en vroedkunde VCLB De Wissel Antwerpen

22 ACADEMISCHE BACHELOR en MASTER aan de UNIVERSITEIT VCLB De Wissel Antwerpen

23 10 studiegebieden Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en letterkunde Criminologische wetenschappen, Rechten Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte Medische en Paramedische wetenschappen Pedagogische wetenschappen en Psychologie Politieke en Sociale wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste wetenschappen Wetenschappen VCLB De Wissel Antwerpen

24 Associatie = een samenwerkingsverband tussen minstens 1 Vlaamse universiteit en 1 of meerdere hogescholen 5 associaties in Vlaanderen VCLB De Wissel Antwerpen

25 * ASSOCIATIE KULEUVEN = KU LEUVEN + KULAK + KUB + Lessius Hogeschool Antwerpen + Katholieke Hogeschool Kempen Geel + Katholieke Hogeschool MechelenMechelen + Europese Hogeschool Brussel + Hogeschool St.- Lukas Brussel + Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel + Hogeschool Groep T Leuven + Katholieke Hogeschool Leuven + Katholieke Hogeschool LimburgDiepenbeek + Katholieke Hogeschool St.-LievenGent + Katholieke Hogeschool Brugge – OostendeBrugge + Katholieke Hogeschool Zuid West-VlaanderenKortrijk 2003 – 2004 = 65OOO studenten (ongeveer 42%) VCLB De Wissel Antwerpen

26 * ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT = UG + Hogeschool Gent Gent + Hogeschool West – Vlaanderen Kortrijk + ArteveldehogeschoolGent 2003 – 2004 = 43577 studenten (ongeveer 29%) * ASSOCIATIE UNIVERSITEIT en HOGESCHOLEN ANTWERPEN = UA + Karel de Grote HogeschoolAntwerpen + PlantijnhogeschoolAntwerpen + Hogeschool AntwerpenAntwerpen + Hogere ZeevaartschoolAntwerpen 2003 – 2004 = 22970 studenten (ongeveer 14%) VCLB De Wissel Antwerpen

27 * UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL = VUB + ErasmushogeschoolBrussel 2003 – 2004 = 10725 studenten (ongeveer 8%) * ASSOCIATIE UNIVERSITEIT EN HOGESCHOLEN LIMBURG = LUC + TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT Diepenbeek + Hogeschool Limburg Diepenbeek + Provinciale Hogeschool Limburg Hasselt 2003 – 2004 = 8234 studenten (ongeveer 5%) VCLB De Wissel Antwerpen

28 Hoger onderwijs Grotere zelfstandigheid Meer leerstof Beperkter aantal contacturen Andere lesvormen : hoorcolleges, practica, … Ander evaluatiesysteem Semestrieelexamensysteem en/of blokkensysteem Verschil in studieaanpak VCLB De Wissel Antwerpen

29 2.2 Verder studeren in het SO 1. Derde graad Secundair onderwijs: Terug starten in het 1ste leerjaar derde graad van een andere richting en/of onderwijsvorm vb. na 6 ASO 5 BSO 2. Voorbereidende jaren: (voorbereiding op sommige richtingen in het hoger onderwijs) BIJZONDERE WETENSCHAPPELIJKE VORMING BIJZONDERE BEELDENDE VORMING BIJZONDERE MUZISCHE VORMING VOORBEREIDEND JAAR KON. MILITAIRE SCHOOL VCLB De Wissel Antwerpen

30 1. Onderwijs voor sociale promotie: Uitgebreid aanbod van mogelijkheden op verschillende niveaus (secundair / hoger) in een lineaire of modulaire structuur 2.3 Andere opleidingsmogelijkheden 2. Syntra – opleidingen: LEERTIJD ONDERNEMERSOPLEIDING (+STAGECONTRACT)

31 3. Uniformberoepen: - DEFENSIE (officier – onderofficier) www.mil.bewww.mil.be - POLITIE (inspecteur van politie) www.jobpol.bewww.jobpol.be - BURGERLUCHTVAART privé-onderwijs + examencommissie of PBA + privé + examencommissie - BURGERZEEVAART (ABA) VCLB De Wissel Antwerpen

32 6. VDAB www.vdab.be 5. Privé-onderwijs: GROOT AANBOD, MAAR …. + duur + geen kwaliteitsgarantie + wettelijke erkenning van diploma ? 4. Kerkelijk hoger onderwijs: - LERAAR GODSDIENST L.O. / S.O. - PRIESTER VCLB De Wissel Antwerpen

33 7. EXAMENCOMMISSIE v/d Vlaamse Gemeenschap: Methode :volledig zelfstandige verwerking leerstof enkel examens Voor elk diploma secundair onderwijs. Voor een diploma hoger onderwijs : enkel voor de opleidingen in afbouw. Vanaf 2005 - 2006 moet met de instelling een examencontract worden afgesloten. VCLB De Wissel Antwerpen

34 Nuttige informatie SID-in Antwerpen (STUDIE-INFORMATIE-DAGEN)SID-in Antwerpen (STUDIE-INFORMATIE-DAGEN) ANTWERP EXPO (bouwcentrum) 11- 12 - 13 maart ‘10 ANTWERP EXPO (bouwcentrum) 11- 12 - 13 maart ‘10 Infodagen hogescholen en universiteitenInfodagen hogescholen en universiteiten interessante websites : www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbodwww.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbodwww.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod www.hogeronderwijsregister.bewww.hogeronderwijsregister.bewww.hogeronderwijsregister.be www.studentenportaal.bewww.studentenportaal.bewww.studentenportaal.be www.studiekiezer.bewww.studiekiezer.bewww.studiekiezer.be Studeren in het buitenland :Studeren in het buitenland : www.jint.bewww.jint.be : www.jint.be : coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking www.jint.be

35 Veel succes VCLB De Wissel Antwerpen


Download ppt "VCLB De Wissel Antwerpen UNIEF HOGESCHOOL Banaba ABA Bologna PBA MASTER BACHELOR Het hoger onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google