De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Acculturatie project Karen van Oyen Renate Klaassen Sofia Dopper Nationaal actieplan e-learning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Acculturatie project Karen van Oyen Renate Klaassen Sofia Dopper Nationaal actieplan e-learning."— Transcript van de presentatie:

1 Acculturatie project Karen van Oyen Renate Klaassen Sofia Dopper Nationaal actieplan e-learning

2 Inhoud presentatie Wat is het acculturatieproject? Wat is acculturatie? Waarom is dit belangrijk? Opzet van project Betrokkenheid Delft Pilot in Delft

3 Wat is het acculturatieproject? Nationaal actieplan E-learning 9 instellingen voor hoger onderwijs + Nuffic DOEL: Buitenlandse studenten, voordat ze in NL komen, zich online, in groepsverband, laten voorbereiden op hun studie in Nederland. Acculturatie staat centraal.

4 Wat is acculturatie? Didactisch: Acculturatie is een tweezijdig interactief proces Didactiek gericht op academische integratie (aanpassing aan dominante cultuur met behoud van eigen cultuur) Professionalisering van e- coaches en buddies voorwaarde voor uitvoering pilots

5 Wat is acculturatie? Inhoudelijk: Kennismaken met NL hoger onderwijs systeem Bewustwording van de NL waarden en normen en handelswijze in het onderwijs Opbouwen van een sociaal netwerk voor tijdens de studie Eventueel gekoppeld aan inhoudelijke deficiënties kennis/vaardigheden

6 Waarom is dit een belangrijk project? Groeiende internationale studentenpopulatie (jaarlijks in NL 8%, TUD gem. 27%, 2008: 35%) Heterogeniteit (taal, cultuur, onderwijssysteem) Onbekendheid inhoud en cultuur NL opleiding Ontbreken belangrijke voorkennis Studieuitval/vertraging en gebrekkig functioneren international classroom

7 Hoe is het project opgezet? Gezamenlijke repository met online deficiëntie/acculturatieprogramma’s -> gebruiken van elkaars materialen Elke instelling voert pilot uit. Gezamenlijke effectmeting. Nuffic geeft advies.

8 Betrokkenheid TUD bij project Begroting 8 ton, TUD ca. 1 ton Betrokkenen: Sofia Dopper en Renate Klaassen van OCF zijn instellingscoördinator Karen van Oyen is projectleider pilot TUD International office is interne opdrachtgever pilot Peter Bijleveld (3XO) is projectleider technische realisatie repository Klankbordgroep voor pilot

9 Pilot TU Delft

10 Aanpak pilot Doelgroep Buitenlandse studenten die aan de TU Delft een master gaan volgen Doelstelling -Studenten hebben realistische verwachtingen van het onderwijs aan de TU Delft: -het onderwijssysteem -verhouding docent - student -Studenten maken kennis met samenwerken in multiculturele projectgroepen. -Studenten leren medestudenten kennen.

11 Opzet pilot Buitenlandse studenten werken vanuit hun eigen land aan een inhoudelijke opdracht: - in projectgroepen van vier studenten; -naast inhoudelijke opdrachten ook reflectie op samenwerking; -begeleiding door een inhoudelijk begeleider en een procesbegeleider / e-coach; -in een periode van twee weken; -in aansluiting op fysieke introductieweek in Delft.

12 Opdracht studenten ‘Ontwerp een college van 1 uur voor bachelor-studenten aan je toekomstige faculteit’ Studenten maken in dit kader: -een tekst die bachelor-studenten ter voorbereiding op het college lezen; -een PowerPoint-presentatie; -een diagnostische toets plus antwoorden.

13 Beschouwing opdracht Voordelen - Studenten verdiepen zich in het onderwijs aan de TU Delft voordat ze hun college ontwerpen. -Koppeling van een inhoudelijk aan een cultureel thema. -Ze werken samen met toekomstige studiegenoten. Knelpunten -Hoe motiveren we studenten om deel te nemen? -Hoe zorgen we voor contact met Nederlandse studenten?

14 Acculturatie project Karen van Oyen Renate Klaassen Sofia Dopper Nationaal actieplan e-learning


Download ppt "Acculturatie project Karen van Oyen Renate Klaassen Sofia Dopper Nationaal actieplan e-learning."

Verwante presentaties


Ads door Google