De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’ Dinsdag 17 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’ Dinsdag 17 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’ Dinsdag 17 maart 2009

2 Inleiding Kennismakingsronde Doel basisvorming sensibilisatie: Wat is sensibilisatie? Doel sensibilisatie? Verschillende facetten aan sensibilisatie? Praktijkvoorbeelden? Succesfactoren – knelpunten? Nieuwe ideeën? Uitwisseling praktijkvoorbeelden

3 Wat is sensibilisatie? Sensibilisatie omvat eigenlijk 4 begrippen: “Sensibilisatie”: het stimuleren van contacten en ontmoetingen, aanbrengen van informatie en leerervaringen het ‘raken’ van mensen “Bewustmaking”: het bijbrengen van inzicht, het stimuleren van reflectie en abstractie het ‘motiveren’ van mensen tot engagement Deel 1 van de voormiddag…

4 Wat is sensibilisatie? …Deel 2 van de voormiddag “Activering”: mensen stimuleren zich actief in te zetten mensen ‘mobiliseren’ “Waarborging”: het borgen of behouden van kennis, vaardigheden, attitudes, waarden het ‘verankeren’ van een engagement Voorbeeld als rode draad

5 Doel sensibilisatie Mensen informeren, kennis bijbrengen, bewustmaken, activeren tot engagement Thema op de politieke agenda plaatsen Niet langer de ‘overtuigden overtuigen’ komen tot breed draagvlak Boodschap verbreden, maar ook verdiepen (correct informeren, achtergrond geven,…) Betrokkenheid verhogen

6 Verschillende facetten Naast de vier gradaties die het concept sensibilisatie invulling geven, onderscheid maken tussen: Interne sensibilisatie Gericht op het personeel, politiek bestuur,… Externe sensibilisatie Gericht op de bevolking

7 Sensibilisatie Informeren: aanbrengen van informatie, laten kennismaken met het leven in het Zuiden (land, thema, stedenband,…) en genuanceerd beeld bieden Gevoelig maken: stimuleren van contacten en ontmoetingen met andere culturen, dialoog stimuleren, ervaringsuitwisseling mogelijk maken

8 Sensibilisatie ‘Knappe kop’ Eerlijke handel Keuze van lokaal bestuur voor eerlijke koffie Sensibiliserend naar personeel Sensibiliserend naar externen

9 Sensibilisatie

10 Bewustmaking Meningsvorming: achtergronden en oorzaken NZ-verhouding kenbaar maken, nadenken stimuleren over begrippen in OS en de rol van het Noorden hierin Deelnemers motiveren: tot het opnemen van een mogelijk engagement, bereidheid stimuleren om zich in te zetten en zich goed te informeren

11 Bewustmaking ‘Knappe kop’ Eerlijke handel Keuze van lokaal bestuur voor eerlijke koffie Wedstrijd: achtergrond- informatie “Fair Trade” Pamflet in vergaderzalen (extern)

12 Bewustmaking Wereldspel – vormingen personeel Van lama’s en bakfietsen Weerspiegelingen van over het water Glokale dag

13 Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden deelnemers Vergelijkbare voorbeelden? Voorbeelden die passen onder sensibilisatie of bewustmaking? Waar hoort deze activiteit thuis? Is dit intern of extern? Ervaringsuitwisseling

14 Activering Positief handelingseffect: aanbod speelt in op leefwereld, expertise, talent van deelnemers Engagement stimuleren: aanbod geeft ruimte tot voorbeelden van mogelijk engagement, deelnemers worden aangezet tot actie en maatschappelijke participatie

15 Activering ‘Knappe kop’ Eerlijke handel Keuze van lokaal bestuur voor eerlijke koffie Wedstrijd: personeel mocht logo ontwerpen

16 Activering Wereldspel – Duurzaamheidsspel Schrijven van gedichten ‘dichten de kloof’ Jongeren schrijven computerprogramma voor bib stedenband Inleefreizen (jongeren, volwassenen,…) Rol stedenband – link met het Zuiden

17 Waarborging Blijvend engagement: overtuigde deelnemers blijven geëngageerd, het aanbod stimuleert actieve deelnemers tot intensiever engagement Het ‘verankeren’ van personen in het lokaal Noord-Zuidbeleid Garantie verbreding en verdieping

18 Waarborging ‘Knappe kop’ Eerlijke handel Keuze van lokaal bestuur voor eerlijke koffie Pamflet in vergaderzaal zorgt voor doorlopende communicatie naar bezoekers toe

19 Waarborging Diensten nemen ‘eigen’ thema’s op in planning Milieudienst rond DO (met NZ-invalshoek) Aankoopbeleid en FairTrade Cultuurdienst met oog voor het Zuiden … Rol stedenband ook hier van belang Link met capaciteitsopbouw (Vorming 31 maart 2009)

20 Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden deelnemers Vergelijkbare voorbeelden? Voorbeelden die passen onder activering of waarborging? Waar hoort deze activiteit thuis? Is dit intern of extern? Ervaringsuitwisseling

21 Wat is goede communicatie? Knelpunten in kaart brengen Doelgroep(en) bepalen Doel van de boodschap Boodschap aanpassen aan doelgroep Media en pers Na bepalen van de activiteit volgt uiteraard procedure uitvoering en bekendmaking


Download ppt "Basisvorming Sensibilisatie van mensen ‘raken’ tot ‘activeren’ Dinsdag 17 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google