De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde tafel 19 januari 2007. Missie o2 consult Missie »Onze missie bestaat erin om bij de planning en de uitvoering van projecten »die verband houden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde tafel 19 januari 2007. Missie o2 consult Missie »Onze missie bestaat erin om bij de planning en de uitvoering van projecten »die verband houden."— Transcript van de presentatie:

1 Ronde tafel 19 januari 2007

2 Missie o2 consult Missie »Onze missie bestaat erin om bij de planning en de uitvoering van projecten »die verband houden met ruimte »een interactief beleid te promoten, professioneel te ondersteunen en te begeleiden. Door- actief betrekken van samenleving - transparante en zichtbare procesregie - meer debatcultuur - sociale en culturele activiteiten

3 Missie o2 consult Participatieladder (Pröpper en Steenbeek) Informeren Raadplegen Adviseren Coproductie Meebeslissen Zelfbestuur

4 Missie o2 consult Burger is een redelijke mens met zin voor verantwoordelijkheid Redelijke mens NIMBY-syndroom actief burgerschap promoten Verantwoordelijkheid wij/zij-verhaal gedragsverandering bij de burger ondersteunen

5 Creatieve communicatie Nood aan creatieve communicatie Netwerkmaatschappij Aangestuurd door verschillende zendergroepen Niet begrensd door één regio of land Vraagt verschillende benadering voor interne en externe communicatie Stimuleert en faciliteert gewenste gedragspatronen Vraag naar vernieuwde communicatietechnieken

6 Creatieve communicatie Wat is creatieve communicatie? Frustratie klassiek verhaal - Doelgroepen niet bereiken - Eenrichtingsverkeer - Geen wisselwerking tussen communicatieproces, planvormings- en besluitvormingsproces Nood aan procesbegeleiding met evenwicht tussen inhoud en communicatie GEINTEGREERD PROCESMANAGEMENT is vanuit bestaande dynamiek creatieve communicatievormen uitbouwen die voldoen aan de nieuwe behoeften van de netwerkmaatschappij

7 Creatieve communicatie Middelen van creatieve communicatie Interactieve communicatie en het internet Ruimtelijke plaats als inspiratiebron Multidisciplinaire aanpak Klassieke communicatie- instrumenten

8 Tips en statements Communiceer transparant en respectvol Interne communicatie is even belangrijk als externe communicatie Communicatie is meer dan een eenmalig moment Elk zijn rol

9 Tips en statements 5.Goede politici zijn niet bang van communicatie en participatie 6.Vermijd vakjargon 7.Schep een positieve sfeer 8.Betrek actief de voorstanders 9.Communiceer visueel

10 Intentie o2 consult Algemene intentie Marktprincipe: vraag versus aanbod Peilers van o2 consult –Grensoverschrijdende planningsprocessen –Begeleiding van participatie- en inspraakprocessen in Vlaanderen Nood aan verdieping en verbreding

11 Intentie o2 consult Verdiepen Brandingsessie (Kars Advies) –Informele setting –Nadruk op identiteit Nieuwe media en cultuur als hefboom voor verandering (Fluid) –Straatinterviews en internet –Nadruk op cultuur en gedragspatronen

12 Intentie o2 consult Verbreden Inhoud Kern: Ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu Uitbreiding: Welzijn, cultuur, algemene communicatie en marketing van overheden Doelgroep Moeten we actiever inzetten op andere doelgroepen dan overheden?

13 Vragen aan o2 consult Vragen over visie? –Communicatie en participatie –Coproductie –Interactieve beleidsvorming Rol o2 consult? –Aanbod? –Behoeften vanuit het werkterrein? –Verruiming naar andere thema’s? –Verruiming naar andere doelgroepen?


Download ppt "Ronde tafel 19 januari 2007. Missie o2 consult Missie »Onze missie bestaat erin om bij de planning en de uitvoering van projecten »die verband houden."

Verwante presentaties


Ads door Google