De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Departement Ontwikkeling en Educatie Dienst Noord-Zuidbeleid Regionaal overleg Noord- Zuidconsulenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Departement Ontwikkeling en Educatie Dienst Noord-Zuidbeleid Regionaal overleg Noord- Zuidconsulenten."— Transcript van de presentatie:

1 Departement Ontwikkeling en Educatie Dienst Noord-Zuidbeleid Regionaal overleg Noord- Zuidconsulenten

2 Reglement projectsubsidie  Beleidskader  Doelgroep  Voorwaarden / criteria  Subsidiebedrag  Toekenning en uitbetaling Regionaal overleg

3 Beleidskader  Financieel ondersteunen van Zuidprojecten  Informatieve / educatieve return binnen de provincie Antwerpen, met een bovenlokaal karakter (geografisch / publieksbereik) Regionaal overleg

4 Doelgroep: NGO / 4 de pijler  Band met provincie Antwerpen  Sensibiliserende werking binnen provincie Antwerpen  Rechtspersoonlijkheid (organisatiestructuur Zuidpartner)  Maatschappelijke zetel in België  Website Regionaal overleg

5 Voorwaarden project: •Land op OESO/DAC-lijst •1 project / jaar – max. 3 jaar •Ingediend uiterlijk op 30/4/13 (30 maart 14,..) •Gebruik van Nederlands en euro Regionaal overleg

6 Criteria ontwikkelingsrelevantie  Armoedebestrijding  Duurzame ontwikkeling  Milieu  Sociale economie  Mensenrechten / democratie  Leefsituatie  Gedragen / uitgevoerd door bevolking Regionaal overleg

7 Criteria opvolging project  Inspraak en participatie  Begroting  Diversificatie van middelen  Sectoren: educatie / gezondheidszorg / voedselzekerheid / organisatieversterking  Kwalitatieve groei Regionaal overleg

8 Criteria Noordwerking  Bovenlokale, educatieve activiteiten in provincie Antwerpen  Communicatie  Bereik intercultureel doelpubliek  Inbedding (deelname GROS, etc) Regionaal overleg

9 Subsidiebedrag  Provinciale budget: 30 % NGO – 70 % 4 de pijler  Max. 10.000 euro / project  NGO: max. 50 % van eigen inbreng / subsidies  4 de pijler: max. 50 % van de projectbegroting min. 20 % eigen inkomsten overige subsidies  Wel: concrete projectkosten  Niet: tickets, reis-, verblijf- en loonkosten Regionaal overleg

10 Toekenning en uitbetaling  Ontvankelijkheid: dienst Noord-Zuidbeleid  Beoordeling: adviescommissie  Toekenning: deputatie Regionaal overleg

11 Vorming voor 4 de pijlers  Provinciale ondersteuning: bij samenwerking 2 of meerdere gemeentes (bovenlokaal)  Inhoud: - contacten met 4 de pijler steunpunt (overzicht, praktische regelingen, etc) - promotie (lay-out en druk folder, affiche, etc) - vergoeden lesgevers Regionaal overleg

12 Fair Trade - fietsroutes  i.s.m. De Natuurvrienden  Provinciale ondersteuning: bij samenwerking 2 of meerdere gemeentes (bovenlokaal)  Inhoud: - gemeenten bepalen inhoud  - samenstelling, lay-out en druk brochures via D De Natuurvrienden en de provincie d - prijs: 1 euro / stuk  - financiële steun bij startevenement Regionaal overleg

13  Motiveren witte gemeenten (bevraging, actieplan)  Eenvoudige acties aanbieden  Creatie actiemodellen waarbij lokaal, duurzaam en fair trade gecombineerd worden  Goede voorbeelden in de kijker plaatsen  Stimuleren van fair trade op school  Stimuleren van fair trade bij provinciale organisaties (regionale landschappen, etc) MENING ? FAIR TRADE MAALTIJD/PICKNIC, HOE AANPAKKEN ? Regionaal overleg Fair Trade – provinciale steun campagne 2.0

14  i.s.m. 11.11.11 en FTG  Voor grossen, trekkersgroepen, etc  Regio, thema’s, frequentie op maat  Doel: kennismaking, uitwisseling en samenwerking  1 ste maal in week van 16/09/13  Bevraging doelgroep: startmoment van de 11.11.11- campagne (mei) Regionaal overleg Regionaal Noord-Zuidoverleg voor vrijwilligers

15 Beleids- en Beheerscyclus  Stand van zaken  Beleidskeuzes  …  Varia  Iedereen Mondiaal Regionaal overleg

16 Contact  Liesbeth Andries  Beleidsmedewerker Noord-werking  Dienst Noord-Zuidbeleid (DNZ)  Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22  2600 Berchem  T +32 3 240 56 53  F +32 3 240 55 79  liesbeth.andries@admin.provant.be liesbeth.andries@admin.provant.be  www.provant.be/dnz www.provant.be/dnz Regionaal overleg


Download ppt "Departement Ontwikkeling en Educatie Dienst Noord-Zuidbeleid Regionaal overleg Noord- Zuidconsulenten."

Verwante presentaties


Ads door Google