De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016 1.Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) 2.Visietekst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016 1.Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) 2.Visietekst."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016 1.Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) 2.Visietekst (advies- en beoordelingscommissies)

3 1. Draaiboek beoordeling

4 Draaiboek beoordeling — Lange voorgeschiedenis — Ontwikkeld door – Kunsten en Erfgoed – Adviescommissie kunsten – Beoordelingscommissies 4

5 Draaiboek beoordeling — Doel – Pragmatisch, tijdig en correct verloop beoordelingsprocedure garanderen - Conform Kunstendecreet - Conform algemene principes van behoorlijk bestuur – Degelijk onderbouwde en gemotiveerde kwalitatieve adviezen – Gemotiveerde en werkbare adviesbedragen i.s.m. Kunsten en Erfgoed 5

6 Draaiboek beoordeling – Doel - Correcte omgang met repliek-procedure - Transparantie adviezen en beslissingen: wederzijds respect en vertrouwen tussen commissies en minister - Correct en uniform wegwijs maken nieuwe commissieleden 6

7 Draaiboek beoordeling — Omkadering kwalitatieve individuele beoordeling aanvragen – Vóór meerjarige beoordelingsrondes: gemeenschappelijke visietekst beoordelingscommissies + adviescommissie – Heldere prioriteitenlijst positief beoordeelde aanvragen i.f.v. hun belang in het kunstenlandschap - Gaat niet uit van vooraf gedefinieerde budgettaire schotten tussen sectoren - Bevordert transparantie beslissing - Vermijdt versnippering en ondersubsidiëring – Na beoordelingsronde: evaluatienota i.f.v. realisatie beleidsdoelstellingen 7

8 Draaiboek beoordeling — Uniformiteit beoordeling via – Afspraken over timing – Waarborgen gelijke behandeling aanvragen en degelijke motivering adviezen via gebruik standaardformulieren – Afspraken werkwijze voorbereiding beoordeling - Werkbezoeken - Prospectie - Lectuur aanvraagdossiers – Gedeelde visietekst – Regelmatig overleg tussen commissies en adviescommissie i.f.v. uniformiteit en sectoverschrijdende lijst met prioritair te subsidiëren kunstenlandschap, die bij eindadvies wordt opgemaakt 8

9 2. Visietekst

10 Visietekst: het gaat (nog) relatief goed met de kunsten — Reeds sterke professionalisering en kwaliteit — Multidisciplinariteit en hybridisering — Sterke internationale positie — Groot (potentieel) publieksbereik — Educatieve werking 10

11 Visietekst: aandachtspunten — Economische crisis doorgerekend: – direct (besparingen op subsidies) – en indirect (besparingen in buitenland => moeilijker coproduceren en verkopen) — Kritische reflectie onder druk 11

12 Visietekst: uitdagingen — Draagvlak vergroten: – Politiek – Financieel – Maatschappelijk — Streven naar gelijkwaardige financiering van organisaties 12

13 Visietekst: uitdagingen — Evenwichten: – Continuïteit en vernieuwing – Meerjarige en andere subsidies (minimum 10 % budget voor projecten) – Kleine, middelgrote en grote organisaties – Dit betekent geenszins dat éérst de kleinste meerjarige subsidies wegvallen – dit hangt louter van de kwaliteit van de beoordeelde plannen en de noodzaak van de aanvraag in een rijk, vernieuwend, financieel gezond en divers kunstenlandschap af — Nood aan meer synergie – Meer complementariteit en kennisdeling – Ondersteuning van alle sectoren via een volwaardige steunpuntfunctie (ook vormgeving, sociaalartistiek en kunsteducatie) 13

14 Visietekst: optimalisering werking kunstendecreet: concrete verbetervoorstellen — Degelijk voorbereide adviesprocedure => goed onderbouwde en gemotiveerde adviezen — Realistische adviesbedragen en rankings => werkbare subsidiebedragen — Correcte en complementaire inzet subsidietechnieken, sectorspecifiek met eigen dynamiek en doel — Geen nood aan wijzigingen bijkomende beoordelingscriteria – hooguit ecologie en duurzaamheid benadrukken als evidente aandachtspunten, maar dit speelt geen rol bij individuele beoordeling 14


Download ppt "Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016 1.Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) 2.Visietekst."

Verwante presentaties


Ads door Google