De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVP Hoorzitting Vlaams Parlement 18.02.2014. Carl VEREECKE Rik RÖTTGER Gedeputeerden Koen DE WULF Dienst Vergunningen (W-VL)

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVP Hoorzitting Vlaams Parlement 18.02.2014. Carl VEREECKE Rik RÖTTGER Gedeputeerden Koen DE WULF Dienst Vergunningen (W-VL)"— Transcript van de presentatie:

1 VVP Hoorzitting Vlaams Parlement 18.02.2014

2 Carl VEREECKE Rik RÖTTGER Gedeputeerden Koen DE WULF Dienst Vergunningen (W-VL)

3 De provincies onderschrijven de omgevingsvergunning • Ja aan sneller, eenvoudiger en efficiënter • Toekennen van vergunningen = belangrijke pijler provinciaal beleid • Ervaring in het verlenen van milieuvergunningen Klasse 1 in eerste aanleg, in beroep milieuvergunningen Klasse 2 en bouwvergunningen • Provincies nemen taak als verantwoordelijk en gelegitimeerd bestuur ten gronde op 3

4 Besluit Vlaamse regering • Onduidelijkheid procedures en verantwoordelijkheid provincies door gebrek aan Besluit van de Vlaamse Regering • Betrokkenheid provincies bij uitwerking van het Besluit: –Draagvlak –Werkbaarheid op het terrein • Regelmatig overleg 4

5 POVC als dynamisch instrument • Het belang de POVC kan niet voldoende worden benadrukt: –Adviserende functie deputatie en CBS (eerst aanleg en beroep) –Garant voor coördinatie, integratie, bemiddeling en samenwerking met de verschillende adviesinstanties –Met een permanent secretariaat georganiseerd door de provincie 5

6 POVC als dynamisch instrument –Voorzitter en secretaris: meer dan voorzitten en notuleren: bewaken van adviseringsproces –Oog voor kwaliteit uiteindelijke besluitvorming deputatie (CBS) • Voorzitter en de secretaris = provinciale ambtenaren aangeduid door deputatie • Anders wordt beoogde efficiëntie niet behaald! 6

7 Horen door de deputatie in beroep • Horen is een algemeen rechtsbeginsel • Mogelijkheid door overleg tot probleemoplossing en gedragen beslissing • Als in beroep geen hoorrecht voor de POVC: hoorrecht aanvrager en beroepsindiener voor deputatie door: –Amendering art.60 (principe): “Als geen advies van de provinciale of de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie vereist is (art. 58) kan de vergunningsaanvrager alsook elke beroepsindiener vragen om gehoord te worden door de bevoegde overheid. “ 7

8 Horen door de deputatie in beroep • Termijnverlenging 30 dagen: –Amendering art. 64 §1 : “4°als de vergunningsaanvrager of beroepsindiener vraagt om gehoord te worden door de bevoegde overheid in toepassing van art. 60.” • Alternatief termijnverlenging 15 dagen: – Amendering art. 64 “§3. De termijnen, vermeld in paragraaf 1, worden van rechtswege eenmalig met vijftien dagen verlengd als de vergunningsaanvrager of beroepsindiener vraagt om gehoord te worden door de bevoegde overheid in toepassing van art. 60.” 8

9 Zelfstandige filterbevoegdheid POVC • Bijstelling voorwerp of de duur omgevingsvergunning door deputatie: zelfstandige “filterbevoegdheid” POVC • Mogelijkheid POVC om de procedure tot bijstelling definitief stop te zetten bij manifest ongegronde verzoeken (art. 85) • De VVP stelt zich vragen bij de vaststelling dat een adviesorgaan kan verhinderen dat een politieke beslissing ten gronde wordt genomen 9

10 Termijnen • Krappe termijnen in eerste aanleg (art. 30) en bij verlengingen onder strikte voorwaarden (art. 30§2 en art. 44) om technische discussies uit te klaren • Nood aan een oplossingsgerichte benadering • Pleidooi om een gemotiveerde en decretaal bepaalde termijnverlening mogelijk te maken 10

11 Compensatie • Geen compensatie provincies bijkomende VTE ’s (werklastmeting Deloitte) • Wel compensatie voor noodzakelijke investeringen in soft – en hardware om interbestuurlijke digitale afhandeling mogelijk te maken 11

12 Aandachtspunten • Verduidelijken rol provincies in evaluatie van de Omgevingsvergunning • Provinciaal omgevingsvergunningsambtenaar • Aanbod van de provincies om mee te zorgen voor vorming en overleg • Overleg gesloten lijsten • Retributies 12

13 DANK VOOR UW AANDACHT Contactpersoon VVP Peter Gorlé (peter.gorle@vlaamseprovincies.be)peter.gorle@vlaamseprovincies.be 02.508.13.27 13


Download ppt "VVP Hoorzitting Vlaams Parlement 18.02.2014. Carl VEREECKE Rik RÖTTGER Gedeputeerden Koen DE WULF Dienst Vergunningen (W-VL)"

Verwante presentaties


Ads door Google