De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zo doen we dat in Dordrecht: Bewoners aan Zet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zo doen we dat in Dordrecht: Bewoners aan Zet"— Transcript van de presentatie:

1 Zo doen we dat in Dordrecht: Bewoners aan Zet
Bewoners aan Zet met ….. De directieraad

2 Van zelf doen naar loslaten
Organisatie kan op 3 niveaus werken: Zelf doen als organisatie. Samenwerken (co-creatie, samenspraak, meebeslissen). Loslaten (bewonersinitiatieven ondersteunen en faciliteren).

3 Open Bestuursstijl en BaZ
1. Aanleiding: Politiek Akkoord Luisteren naar en in gesprek zijn met de stad. Zichtbaar en aanspreekbaar college. Beleidsprocessen en projecten zo veel mogelijk in samenspraak met de stad ontwikkelen: dialoog & participatie. 2. Wat willen we bereiken? Vergroten van vertrouwen tussen stad en bestuur, door: versterken van mogelijkheden voor dialoog & participatie; vergroten van tevredenheid bij inwoners over participatieve processen; sterkere inzet op actief burgerschap en medeverantwoordelijkheid; inzet op open en transparante communicatie en informatie. 3. Instrument Bewoners aan Zet

4 Uitgangspunten BaZ Meer aan bewoners overlaten waar het hun eigen woonomgeving betreft. Stimuleren en faciliteren van (mede) verantwoordelijkheid en eigen kracht (empowerment) van bewoners. Verbetering van de benadering en versterken van continue contact.

5 Lessen BaZ Ieder participatieproces is maatwerk (er zijn werkmethodes ontwikkeld op co-creatie, meebeslissen). Bewoners die niet actief een bijdrage leverden kregen een plek in het proces (digitaal stemmen). Probleemanalyse door bewoners. Gemeente bewust rol van facilitator en adviseur. Bewoners (soms) voorzitter en notulist. Ontwikkelen van (mede) verantwoordelijkheid: bewoners actieve rol geven bij creëren draagvlak. Inzet van webmedia. Tijd: start en einde proces niet te ver uit elkaar liggen. Uitvoeringsfase direct aansluiten op proces. Duidelijke kaders (geld en tijd).

6 Wat was de opbrengst van BaZ?
OCD onderzoeken & Benchmark Burgerparticipatie Het grootste deel belanghebbenden en deelnemers is tevreden over de gevolgde participatie werkwijze. Bewoners zijn tevreden over het verloop en resultaat van de projecten. Participatie kosten volgens bewoners meer tijd dan vooraf verwacht hadden. Aandachtspunt: goede verspreiding van alle bewoners. Actieve deelnemers zijn over het algemeen positiever over de communicatie, samenwerking, het verloop en de methode dan de overige belanghebbenden. Deelnemers voelen zich verantwoordelijk voor resultaat. Deelnemers zien het als ‘hun probleem’. Begrijpen dat vraagstukken soms niet 100% oplosbaar zijn. Helder zijn over verwachtingen.

7 Stand nu? September 2013 BaZ is niet langer een project, het is een manier van werken (zo doen we dat in Dordrecht). Zes Participatie ambassadeurs (1 per sector). De manier van werken (Bewoners aan zet) zichtbaar maken in communicatie. Korte inspirerende BaZ met … bijeenkomsten in HUB (kennisdelen). Nieuwsbrieven BaZ (web20). Participatieportal BaZ. Communicatie blijft cruciaal, volgens aanpak K3. Training OvS verder doorontwikkelen in samen werking met Open Bestuursstijl.

8 Wat merken we anno 2013? Participatie zou geen discussie meer moeten zijn. Borging kan beter: het is niet vanzelfsprekend. Onbekend maakt onbemind. Gedachten/overtuigingen (kost (te) veel tijd) Competenties (willen en kunnen). Je moet het leuk vinden. Van expert naar faciliteren, adviseren gaat niet vanzelf. (durven)Loslaten. Praktijk is weerbarstig. Zit het in onze ‘genen/DNA’?

9 Wat kan DR? BORGEN, Aanjaagfunctie en VERBINDEN
Aansturen op drie niveau Bestuurders Directie Direct leidinggevenden Verbinden Wegnemen van de schotten tussen sectoren (samenwerken). Eenduidig taalgebruik: samen werken aan de stad (in plaats van participatie). Toewerken naar eenduidige werkwijze.

10 Innovatieve stap voor BaZ
1. Investeren in Social media Pilot met loos (vervangen door .. Werken met app’s Voorbeeld: DR- en collegeverslagen op yammer in plaats van verspreiding via mail. Actief zoekgedrag bevorderen (opbrengst loze maand). ‘Dwing’ gefaseerd via de pijn. 2. Loslaten (niveau 3): Bewonersinitiatieven bevorderen, bewoners doen het zelf.

11 Hoe nu verder? Dit gesprek voeren wij graag met u in de bijeenkomst van de Directieraad 16 oktober!


Download ppt "Zo doen we dat in Dordrecht: Bewoners aan Zet"

Verwante presentaties


Ads door Google