De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alumnivereniging EUR Masters of Financial Planning Aanleiding In januari 1998 isde eerste selecte groep van de postacademische opleiding Master of Financial.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alumnivereniging EUR Masters of Financial Planning Aanleiding In januari 1998 isde eerste selecte groep van de postacademische opleiding Master of Financial."— Transcript van de presentatie:

1 Alumnivereniging EUR Masters of Financial Planning Aanleiding In januari 1998 isde eerste selecte groep van de postacademische opleiding Master of Financial Planning van start gegaan. In november van datzelfde jaar behaalde de eerste 11 studenten hun certificaat wat recht geeft op het voeren van de titel Master of Financial Planning (MFP). Kort na de eerste opleiding werd duidelijk dat de vergaarde kennis en contacten niet verloren mochten gaan. Het idee voor een vereniging was hiermee geboren. Vereniging De vereniging is formeel op 7 juli 1999 opgericht en heeft de volgende doelstelling: Middels permanente educatie de alumni(leden) kennis te laten nemen van nieuwe ontwikkelingen op de verschillende onderdelen van hun vakgebied. Dit gebeurt door het organiseren van onder meer workshops, bedrijfsbezoeken en rondetafel bijeenkomsten;Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de alumni; Het in stand houden en versterken van de band tussen de alumni en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Erasmus Instituut voor Financiële Planning (Erasmus IFP). 1

2 Alumnivereniging EUR MFP 2 Primair doel in 2011 van de alumni vereniging is het organiseren van Symposium Financial Planning op academisch niveau met aansprekende sprekers en het uitbereiden van het netwerk van alumni van de Mastercourse Financial Planning. De alumnibijeenkomsten moeten een ontmoeting zijn van mfp-ers die een gemeenschappelijke interesse met elkaar willen delen en bediscussiëren. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. Bestuur Alumni vereniging 2010-2011 Voorzitter - Coördinatie en aanspreekpunt Secretaris: - Rechterhand van de voorzitter, notulist, algemeen aanspreekpunt bij afwezigheid voorzitter Penningmeester - Budget voor activiteiten en accreditatie Communicatie - uitnodiging sprekers, communicatie en linkedin Ondersteuning vanuit het secretariaat Erasmus Universiteit Rotterdam

3 Doelstellingen 2011 3 Het realiseren van meer betrokkenheid van de leden door participatie in de vereniging via het Linkedin forum Kennisnetwerk Financiële Planning. Kennisnetwerk Financiële Planning Het ondersteunen bij het opzetten van 3tal Symposium Financial Planning op academisch niveau met aansprekende sprekers Het bevorderen van kennisdeling tussen de MFP’ers Het onderzoeken PE accreditatie.

4 Activiteiten 2011 4 Het verder uitwerken van de identiteit van de Alumni Vereniging en deze kenbaar maken binnen de Alumni via mail linkedin Kennisnetwerk Financiële Planning. Tijdens de bijeenkomsten en via het linkedin forum discussiëren over het thema van de volgende bijeenkomst.Kennisnetwerk Financiële Planning Onderzoeken van het animo voor een vrijwillige bijdrage / jaarlijkse contributie – “Het AlumniFonds” te ondersteunen ter bevordering van PE punten. Het organiseren van activiteiten, hulpmiddelen voor competentieontwikkeling en kennisdeling op het gebied van: verzekeringen en pensioenen sparen en beleggen sociale zekerheid financiering nalatenschapsplanning fiscaliteit

5 Netwerkborrel met hapjes na afloop 5


Download ppt "Alumnivereniging EUR Masters of Financial Planning Aanleiding In januari 1998 isde eerste selecte groep van de postacademische opleiding Master of Financial."

Verwante presentaties


Ads door Google