De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenniswerkplaats Rotterdams talent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenniswerkplaats Rotterdams talent"— Transcript van de presentatie:

1 Kenniswerkplaats Rotterdams talent
Sabine Severiens Risbo en Pedagogiek/Onderwijskunde

2 Proces Verkenning zomer 2010 Kick-off oktober 2010
Eerste bijeenkomst december 2010: inhoudelijk thema en businessplan Tweede bijeenkomst februari 2011: inhoudelijke thema en activiteitenplan

3 Verkenning Wat is talent? Toptalent (hoogbegaafdheid)
Iedereen heeft talent, hoe stimuleer je dat? Talent op het gebied van sport of kunst Talent van docenten

4 Verkenning: hoe komt het thema Rotterdams talent aan bod in de verschillende kennisinstellingen?
EUR, Psychologie: Taalvaardigheden, Risbo: Talent met diverse achtergronden HR: Kenniscentrum Talentontwikkeling en arbeid, onderzoek naar onderwijsprofessionals en hoe zij talentontwikkeling kunnen stimuleren ROC Zadkine: Innovatieve praktijken talentontwikkeling INHolland: Schoolsucces en thuissituatie CED: Hoogbegaafdheid en taalvaardigheden

5 Verkenning: wat zijn kennisvragen?
Stand van zaken: hoe gebeurt er met vsv-ers? reconstructie onderwijsloopbanen Veelbelovende innovaties: wat zijn effecten? Specifieke inhoudelijke thema’s: transities in het onderwijs relaties schoolprestaties en burgerschap omgaan met diversiteit in de klas ROB thema: taal en rekenen ROB thema: kwaliteit samenwerkingsrelaties ROB thema: professionele capaciteit scholen

6 Doel en uitgangspunten
Verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam. een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent een bijdrage te leveren aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis De werkplaats wil “evidence for practice” leveren, maar ook “practice based evidence” inzetten.

7 Opzet Inhoudelijke focus op onderwijs
Participanten: de Rotterdamse kennisinstellingen, de onderwijspraktijk (schoolbesturen), programmabureau ROB en de dienst JOS

8 Organisatie Netwerk Pleitbezorgers in de relevante organisaties Regiegroep Coördinator

9 Activiteitenplan 2011 Kennisuitwisseling: reële en virtuele uitwisseling: conferenties, onderwijscafés, ronde tafels, linked in groep, website etc. Onderzoeken: lopende onderzoeken en kleine verkenningen Acquisitie Onderwijs: studenten participeren in diverse activiteiten Professionele gemeenschap: gezamenlijke studiereis


Download ppt "Kenniswerkplaats Rotterdams talent"

Verwante presentaties


Ads door Google