De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Horstgemeenschap Van passanten tot participanten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Horstgemeenschap Van passanten tot participanten."— Transcript van de presentatie:

1 De Horstgemeenschap Van passanten tot participanten

2

3 Het kasteel van Horst wordt een levend monument • De restauratie biedt kansen om van het kasteel van Horst een actueel, interactief en aantrekkelijk monument te maken • Het kasteel zal op 3 manieren worden ontsloten en gebruikt 1.commercieel: verhuur van ruimtes 2.algemene publiekswerking door een professionele publieksontsluiting 3.via een Horstgemeenschap

4 Vernieuwing - Horstgemeenschap • Een monument leeft vooral als er een continue werking ontplooid wordt en meer structurele verbindingen zijn met allerhande groepen mensen of gemeenschappen • Horst heeft behoefte aan mensen die gehecht zijn aan dit monument, die er zorg voor willen dragen en het actief willen benutten: een Horstgemeenschap

5 Trends en inspiratiebronnen • Participatie en cocreatie • Gemeenschappen – Erfgoedgemeenschappen – Virtuele gemeenschappen – sociale media – Crowdsourcing • Buitenlandse voorbeelden van innovatieve publiekswerking en participatie

6 Horstgemeenschap - reëel • De Horstgemeenschap is reëel én virtueel; beide aspecten versterken elkaar • De reële Horstgemeenschap is actief op en rond het kasteel • Daarmee vergroot de Horstgemeenschap het draagvlak voor het kasteel en de kans op het voortbestaan van het kasteel als onderdeel van de menselijke omgeving en het landschap

7 Horstgemeenschap - virtueel • Sociale media versterken de reële gemeenschap en vormen het bindmiddel van een virtuele gemeenschap • Op verschillende manieren kunnen mensen via sociale media kennis over Horst en zijn omgeving delen, aangeven waarom ze Horst belangrijk of interessant vinden, hun betrokkenheid tonen

8 Mogelijke activiteiten van de Horstgemeenschap • Via sociale media – Uitwisseling van ideeën, ervaringen en informatie – Bijdragen aan kennis over het kasteel – Communicatie over activiteiten van de reële gemeenschap • Op en rond het kasteel – Organisatie van eigen activiteiten – Meewerken aan het ontsluitingsconcept – Vertegenwoordiging in overlegorganen – Meer traditionele vrijwilligerswerking – Ambassadeurs van het kasteel

9 Deelnemers • Iedereen die reëel of virtueel, tijdelijk of structureel betrokken is bij de Horstgemeenschap is er deelnemer aan • De Horstgemeenschap is breed en staat open voor iedereen, juist ook veel mensen die niet meteen een binding hebben met erfgoed – Mensen die in de omgeving wonen, wandelaars, vissers of natuurliefhebbers kunnen het gebouw en de site meer betrekken bij hun eigen leven – De Horstgemeenschap kan voor mensen in de nabije en ruime omgeving de drempel verlagen • door actief te communiceren via sociale media • door er uiteenlopende activiteiten te organiseren, die niet per se aan erfgoed, natuur of landschap gebonden zijn

10 De vorming van de Horstgemeenschap • 2012 – Website en beweging op sociale media – Kick-off bijeenkomst • Uitkomsten – werking vanaf 2013 – Werkgroepen – activiteiten in en rond Horst – Groei van virtuele gemeenschap

11 Werking • De Horstgemeenschap wordt een experimenteel traject van delen en doen, op het internet en op de site zelf • Procesbegeleiders coachen samen met Erfgoed Vlaanderen dit innovatieve traject • Al doende ontstaat er een bruikbare methodiek en een draaiboek voor andere sites in binnen- en buitenland • Horst wordt zo een icoon van een hedendaags monument, authentiek én actueel, dynamisch en duurzaam gedragen

12 Spanningsvelden en uitdagingen • Relatie tussen de Horstgemeenschap en de professionele werking in en rond het kasteel – hoeveel invloed kan de gemeenschap krijgen op de werking? • Kwaliteit van de activiteiten en de communicatie van de gemeenschap • Sociale media moeten actueel zijn; opvolging ervan kost (aanvankelijk) geld

13 Paradigmawisseling • Passanten worden participanten - de Horstgemeenschap wordt een onderdeel van de gehele werking • Dat vergt andere uitgangspunten voor de organisatie qua beheer en communicatie – Cocreatie: afstemming tussen professionele kwaliteitseisen en activiteiten van Horstgemeenschap – Integratie van communicatie van de beheerder en van de Horstgemeenschap


Download ppt "De Horstgemeenschap Van passanten tot participanten."

Verwante presentaties


Ads door Google