De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijk Programmeren in de Programmaraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijk Programmeren in de Programmaraad"— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijk Programmeren in de Programmaraad
Hermien Marsman Voorzitter Kulturhus ‘t Kruispunt Laren Gld Voorzitter programmaraad ‘t Kruispunt

2 Even voorstellen Kort rondje Naam Organisatie Functie

3 Kulturhusconcept Voorwaarden Duurzaam gebouw Gezamenlijk beheer
Gezamenlijk programmeren Gezamenlijk programmeren  meer dan samen onder één dak Gezamenlijk programmeren  kan ook in dorpshuis of MFC

4 Waarom een programmaraad
Argumenten vóór gezamenlijk programmeren Regelmatig meerwaarde moeten toelichten Maar wat is die meerwaarde dan, lastig verwoorden Voorzieningenniveau Efficiency Sterkere positie Leefbaarheid

5 Voorzieningenniveau Ruimere openingstijden Bredere inzetbaarheid
Instandhouding, versterking, vernieuwing en groei activiteitenaanbod Instandhouding, versterking en aanwas voorzieningen Creatieve en innovatieve activiteiten

6 Efficiency Goedkoper Afstemming
Beschikbaarheid en efficienter gebruik ruimte en materialen Delen van kosten Exploitatie Delen expertise Kortere lijntjes Breder bereik Nieuwe doelgroepen door breder aanbod

7 Sterkere positie Gezamenlijk naar b.v. gemeente
Bredere inzet van vrijwilligers Kansen voor leertrajecten en maatschappelijke stage Professionaliseringsslag

8 Leefbaarheid Voorzieningenniveau op peil krijgen en houden
Gelegenheid voor ontmoeting bieden Sociale samenhang bevorderen Dicht bij huis nieuwe ervaringen op doen Maatschappelijk, sociaal en cultureel kapitaal behouden

9 Laren:Van kulturkring naar programmaraad
2008/2009 Hoge ambities Kunst met grote K Onduidelijke structuur 2009/2011 Zoektocht Vertrek commissieleden Gebrek aan visie + ondersteuning Vanaf 2012 Nieuwe leden Duidelijke structuur + werkwijze Gewoon doen!

10 Belemmeringen Samenwerking OK, maar……. Autonomie Eigen identiteit
Willen wel samenwerken, maar niet te veel opgeven Autonomie  zelf kunnen bepalen wat wel of wat niet te doen. Identiteit  dat wat karakteristiek is voor die club Onafhankelijk van anderen activiteiten kunnen plannen Eigen ruimte naar believen kunnen gebruiken Onder elkaar kunnen zijn Thuis gevoel Respect ervaren voor eigenheid van de andere partijen Eigen identiteit en autonomie waarborgen om gezamenlijke identiteit te ontwikkelen.

11 Methode ELAN Randvoorwaarden Aantrekkelijke accommodatie Geld!!
Enthousiaste mensen

12 Stappenplan 4 stappen die constant herhaalt moeten worden
Is een continu proces.

13 Stap 1: Inventariseren Kulturhuspartners Doelgroepen
Ontstaansgeschiedenis Kulturhuspartners Doelgroepen Beschikbare middelen Verantwoordelijkheden Samenwerking waar kwam het idee vandaan. Uit eigen gelederen of ‘opgedrongen’. Wie zijn de partners, wat is hun startpositie Welke doelgroepen zijn er te onderscheiden. Wie worden er nu al bereikt. Wie missen we. Hoe ziet het Kulturhus er uit, qua zalen, wat is waar voor geschikt en wanneer beschikbaar. Welke faciliteiten zijn er en hoeveel financiele middelen. Wie heeft welke verantwoordelijkheden: bestuur, beheerder, programmaraad. Welke afspraken zijn er gemaakt. Wat is er vastgelegd Hoe is de samenwerking georganiseerd. Breng dat in kaart bv door checklist (gaan we straks doen) Met welke partijen werk ik samen en waarom en hoe gaat het.

14 Stap 2: Doelen stellen Concrete voordelen benoemen
Gedeelde doelen stellen Eigen voordeel gaat voor gezamenlijk voordeel in de meeste gevallen. Daarom voordelen benoemen die voor die partij relevant zijn. Wat is de meerwaarde van samenwerking Wat is het gezamenlijk doel. Hoeft niet hoogdravend, zie de argumenten voor gezamenlijk programeren Niveau op peil hoduen. Nieuw aanbod, kosten besparen. Sociale samenhang en leefbaarheid vergroten.

15 Stap 3: Realiseren Draagvlak creëren Partijen meekrijgen
Concreet aan de slag Iedereen overtuigd van de meerwaarde én dan Draagvlak uitbouwen Wensen en behoeften peilen en daar aanbod op afstemmen Bv dmv werkconferentie. Vraag de inbreng van de gebruikers. Tempo is van belang. Balans zoeken tussen ijzer smeden als het heet is en niet te ver voor de troepen vooruit lopen Draagvlak creëren. Deelnemende partijen doen mee uit eigen overtuiging en behoefte tot samenwerkign De ‘klik’ is belangrijker dan bv financieel gewin Benoem de struikelblokken; verplichtingen jegens anderen. Praktische onmogeljkheden. Culturele verschillen inhoudelijk onverenigbaar Als de trein rijdt willen mensen (organisaties) aanhaken. Sneeuwbaleffect. Pas op dat zij niet het gevoel krijgen niet meer mee te kunnen/mogen doen. Begin klein Creeër PR-kansen Wees pragmatisch Durf Niet opgeven Enthousiasmeer en geef t goede voorbeeld Hakken in het zand is signaal, maar geen definitief nee.

16 Stap 4: Evalueren Wat ging goed  volhouden Wat ging minder  wijzigen
Herhaling van de 4 stappen = continue proces Zijn de gewenste resultaten gehaald Handhaven wat goed ging Aanpassen wat minder ging Soms heeft het tijd nodig Tussen zaaien en oogsten zit ook een seizoen

17 Check actuele stand van zaken
Dynamisch proces IJkpunten om actuele stand van zaken te peilen 2 belangrijke indelingen Mate van samenwerking Doelgroepenbereik In duo’s werkblad ‘mate van samenwerking’uitwerken (beide 5 minuten) Terugkoppeling (5 minuten) In duo’s werkblad ‘doelgroepenbereik’uitwerken Terugkoppeling

18 Mate van samenwerking Geen samenwerking Afstemming
Samenwerking rond bestaande activiteiten Samenwerking rond nieuwe activiteiten

19 Doelgroepenbereik Doelgroep van partij X komt alleen bij activiteit partij X Doelgroep partij X komt ook bij activiteit partij Y Nieuwe doelgroep komt bij activiteit partij X Nieuwe doelgroep komt bij nieuwe gezamenlijke activiteit van partij X én Y

20 Voorbeeld: Kinderboekenweek 2012
Kinderboekenweek voor basisschoolkinderen in oktober Particuliere volksbibliotheek = onderdeel Kulturhus Na diverse pogingen deelname nu gelukt Scholen op andere locatie, lastig, programma staat al vast Doen mee, na wat overtuiging en doorzetten Dinsdag 9 oktober, beide scholen + bieb, programmaraad een gezamenlijke activiteit Thema ‘Hallo Wereld’ 1e stap, volgend jaar….. Helemaal samen, meer groepen, meer activiteiten???

21 Tips www.kulturhus.nl Kenniscentrum Exploitatie en programmering
Dossier Tools Successen en valkuilen Literatuur links & media

22 Successen Gezamenlijke visie als leidraad Over grenzen heen kijken
Bereidheid tot investeren (financieel én inhoudelijk) Draagvlak voor Kulturhusgedachte Samenwerking goed organiseren Inhoudelijk manager/coördinator Op zoek naar gezamenlijke Kulturhusidentiteit Goede band met de gemeente Gebruik energie uit de gemeenschap Mensen kunnen elkaar op een prettige manier ontmoeten

23 Valkuilen Negatieve exploitatie Geen centraal persoon
Geen rol gemeente Geen gezamenlijke programmering Gericht op stenen en niet op inhoud en samenwerking Denken vóór gemeenschap ipv mét de gemeenschap Gebouw ongeschikt voor multifunctioneel gebruik Niet communiceren over de nieuwe identiteit Eilandvorming binnen het kulturhus, Altijd kiezen voor een kulturhusoplossing


Download ppt "Gezamenlijk Programmeren in de Programmaraad"

Verwante presentaties


Ads door Google