De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijk Programmeren in de Programmaraad Hermien Marsman Voorzitter Kulturhus ‘t Kruispunt Laren Gld Voorzitter programmaraad ‘t Kruispunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijk Programmeren in de Programmaraad Hermien Marsman Voorzitter Kulturhus ‘t Kruispunt Laren Gld Voorzitter programmaraad ‘t Kruispunt."— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijk Programmeren in de Programmaraad Hermien Marsman Voorzitter Kulturhus ‘t Kruispunt Laren Gld Voorzitter programmaraad ‘t Kruispunt

2 Even voorstellen Kort rondje • Naam • Organisatie • Functie

3 Kulturhusconcept Voorwaarden 1.Duurzaam gebouw 2.Gezamenlijk beheer 3.Gezamenlijk programmeren Gezamenlijk programmeren  meer dan samen onder één dak Gezamenlijk programmeren  kan ook in dorpshuis of MFC

4 Waarom een programmaraad • Argumenten vóór gezamenlijk programmeren • Regelmatig meerwaarde moeten toelichten • Maar wat is die meerwaarde dan, lastig verwoorden 1.Voorzieningenniveau 2.Efficiency 3.Sterkere positie 4.Leefbaarheid

5 Voorzieningenniveau • Ruimere openingstijden • Bredere inzetbaarheid • Instandhouding, versterking, vernieuwing en groei activiteitenaanbod • Instandhouding, versterking en aanwas voorzieningen • Creatieve en innovatieve activiteiten

6 Efficiency • Goedkoper • Afstemming • Beschikbaarheid en efficienter gebruik ruimte en materialen • Delen van kosten • Exploitatie • Delen expertise • Kortere lijntjes • Breder bereik • Nieuwe doelgroepen door breder aanbod

7 Sterkere positie • Gezamenlijk naar b.v. gemeente • Bredere inzet van vrijwilligers • Kansen voor leertrajecten en maatschappelijke stage • Professionaliseringsslag

8 Leefbaarheid • Voorzieningenniveau op peil krijgen en houden • Gelegenheid voor ontmoeting bieden • Sociale samenhang bevorderen • Dicht bij huis nieuwe ervaringen op doen • Maatschappelijk, sociaal en cultureel kapitaal behouden

9 Laren:Van kulturkring naar programmaraad 2008/2009 • Hoge ambities • Kunst met grote K • Onduidelijke structuur 2009/2011 • Zoektocht • Vertrek commissieleden • Gebrek aan visie + ondersteuning Vanaf 2012 • Nieuwe leden • Duidelijke structuur + werkwijze • Gewoon doen!

10 Belemmeringen • Samenwerking OK, maar……. • Autonomie • Eigen identiteit

11 Methode ELAN Randvoorwaarden • Aantrekkelijke accommodatie • Geld!! • Enthousiaste mensen

12 Stappenplan

13 • Ontstaansgeschiedenis • Kulturhuspartners • Doelgroepen • Beschikbare middelen • Verantwoordelijkheden • Samenwerking Stap 1: Inventariseren

14 • Concrete voordelen benoemen • Gedeelde doelen stellen Stap 2: Doelen stellen

15 • Draagvlak creëren • Partijen meekrijgen • Concreet aan de slag Stap 3: Realiseren

16 • Wat ging goed  volhouden • Wat ging minder  wijzigen • Herhaling van de 4 stappen = continue proces Stap 4: Evalueren

17 Check actuele stand van zaken • Dynamisch proces • IJkpunten om actuele stand van zaken te peilen • 2 belangrijke indelingen 1.Mate van samenwerking 2.Doelgroepenbereik • In duo’s werkblad ‘mate van samenwerking’uitwerken (beide 5 minuten) • Terugkoppeling (5 minuten) • In duo’s werkblad ‘doelgroepenbereik’uitwerken • Terugkoppeling

18 Mate van samenwerking A.Geen samenwerking B.Afstemming C.Samenwerking rond bestaande activiteiten D.Samenwerking rond nieuwe activiteiten

19 Doelgroepenbereik A.Doelgroep van partij X komt alleen bij activiteit partij X B.Doelgroep partij X komt ook bij activiteit partij Y C.Nieuwe doelgroep komt bij activiteit partij X D.Nieuwe doelgroep komt bij nieuwe gezamenlijke activiteit van partij X én Y

20 Voorbeeld: Kinderboekenweek 2012 • Kinderboekenweek voor basisschoolkinderen in oktober • Particuliere volksbibliotheek = onderdeel Kulturhus • Na diverse pogingen deelname nu gelukt • Scholen op andere locatie, lastig, programma staat al vast • Doen mee, na wat overtuiging en doorzetten • Dinsdag 9 oktober, beide scholen + bieb, programmaraad een gezamenlijke activiteit • Thema ‘Hallo Wereld’ • 1 e stap, volgend jaar….. Helemaal samen, meer groepen, meer activiteiten???

21 Tips www.kulturhus.nl • Kenniscentrum • Exploitatie en programmering • Dossier • Tools • Successen en valkuilen • Literatuur links & media

22 Successen 1.Gezamenlijke visie als leidraad 2.Over grenzen heen kijken 3.Bereidheid tot investeren (financieel én inhoudelijk) 4.Draagvlak voor Kulturhusgedachte 5.Samenwerking goed organiseren 6.Inhoudelijk manager/coördinator 7.Op zoek naar gezamenlijke Kulturhusidentiteit 8.Goede band met de gemeente 9.Gebruik energie uit de gemeenschap 10.Mensen kunnen elkaar op een prettige manier ontmoeten

23 Valkuilen 1.Negatieve exploitatie 2.Geen centraal persoon 3.Geen rol gemeente 4.Geen gezamenlijke programmering 5.Gericht op stenen en niet op inhoud en samenwerking 6.Denken vóór gemeenschap ipv mét de gemeenschap 7.Gebouw ongeschikt voor multifunctioneel gebruik 8.Niet communiceren over de nieuwe identiteit 9.Eilandvorming binnen het kulturhus, 10.Altijd kiezen voor een kulturhusoplossing


Download ppt "Gezamenlijk Programmeren in de Programmaraad Hermien Marsman Voorzitter Kulturhus ‘t Kruispunt Laren Gld Voorzitter programmaraad ‘t Kruispunt."

Verwante presentaties


Ads door Google