De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente en woningbouwcorporatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente en woningbouwcorporatie"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente en woningbouwcorporatie
dragers van het Kulturhus

2 De gemeente Olst-Wijhe
Aantal inwoners: Oppervlakte: ha 7 kernen en 6 buurtschappen Ligging: tussen de IJssel en Sallandse Heuvelrug; tussen Deventer en Zwolle

3 Holstohus Olst

4 Publieksbalie

5 Grote zaal

6 Ontvangsruimten

7 Hoe ging het in Olst-Wijhe?
2001: gemeentelijke herindeling -> profiel van de nieuwe gemeente Olst-Wijhe geschetst. Kwaliteit voorzieningenniveau belangrijk thema Landelijke pilot: lokaal sociaal beleid landelijk gebied Ondersteuning door ministerie VWS en provincie Overijssel Resultaat: projectpilot Klant.Kom

8 Opbrengst project Klant.Kom
Gezamenlijke en gedragen conclusie: Samenwerking is noodzakelijk om voorzieningen- en dienstverleningsniveau in stand te houden; Kulturhusconcept als filosofie in plaats van gebouw alleen; Kan binnen de gemeente op verschillen manieren worden ingevuld.

9 Taak- en rolopvatting gemeente (procesmatig)
Fase 1: initiatiefnemer/visievorming Fase 2: projectverantwoordelijkheid Fase 3: uitvoering/realisering ->overdracht: - projectverantwoordelijkheid; - eigendom: woningbouwcorporatie; - exploitatie: stichting. Fase 4: subsidiënt door middel van budgetovereenkomst: bewaker doelstellingen

10 Taak- en rolopvatting gemeente (inhoudelijk)
Visie als vertrekpunt en ijkpunt Gemeente is “partner in business” Actieve zoektocht naar partners die kunnen/willen bijdragen aan voorzieningenniveau Actieve zoektocht naar publieke-private samenwerking Substantiële financiële inzet (zowel in proces als in voorziening): euro per jaar t.b.v. accommodatie; euro per jaar t.b.v. management.

11 Samenwerkingsproces (1)
Brede visie-ontwikkeling: woningbouwcorporatie van meet af aan betrokken als belangrijke maatschappelijke partner in de sfeer van leefbaarheid Ervaring opgedaan in samenwerking met corporatie bij pilot buurtaanpak Samenwerking Kulturhusconcept onderdeel van bredere samenwerking: centrumplan Olst Corporatie als “prefered supplier”

12 Samenwerkingsproces (2)
Taak- en rolverdeling vooraf niet vastgelegd: groeimodel Taak- en rolverdeling is gaandeweg proces veranderd: gemeente op afstand; woning-bouwcorporatie nadrukkelijk aanwezig in uitvoeringsfase Taak- en rolverdeling uiteindelijk vastgelegd in realisatie- en exploitatie-overeenkomst

13 Randvoorwaarden Vertrouwen vanuit gemeenschappelijke visie/doelstelling Visie/doelstelling helder uitdragen binnen de eigen organisaties en naar andere partners Elkaars kracht/beperkingen (h)erkennen Gemeenschappelijke (onafhankelijke) projectmanager: bewaker visie/doelstellingen


Download ppt "Gemeente en woningbouwcorporatie"

Verwante presentaties


Ads door Google