De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een Kindcentrum wijk Griffioen Informatiebijeenkomst 31januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een Kindcentrum wijk Griffioen Informatiebijeenkomst 31januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een Kindcentrum wijk Griffioen Informatiebijeenkomst 31januari 2013

2 Realisatie kindcentrum Aftrap door wethouder mevr. S. Szarafinski Een blik op de nabije toekomst Huidige ontwikkelingen Vragen en reacties

3 Kenmerken van het kindcentrum: 1.Eén missie en visie op leren en ontwikkelen van kinderen (0 – 12 jaar) 2.Doorgaande leer- en ontwikkellijn 3.Een breed programma, liefst het hele jaar door 4.Eén multidisciplinair team en samenwerking met omgeving 5.Eén organisatie en één leiding 6.Eén communicatie met ouders

4

5 Inventarisatie kansen en wensen ouders en leerkrachten september 2012 •Een +voorziening voor 0- 12 in de wijk •Duidelijke identiteit en respect voor verschillen in geloofsovertuiging •Professioneel, goed onderwijs, duurzaam, gezonde school •Buitenschoolse act. en samenwerken omgeving •Veiligheid+geborgenheid •… •Frisse uitnodigende uitstraling, visitekaartje in de wijk •Kwaliteit voor ieder kind •Gevarieerd naschools aanbod •Veilige verkeerssituatie •Toekomstbestendige voorziening •Eénduidige communicatie voor iedereen •…

6 Samen bouwen aan het hart van het kindcentrum Het pedagogisch werkkader

7 Kinderen van nu moeten in een veranderende wereld: •Kennis vergaren •Mediawijs worden •Zich een gezonde leefstijl eigen maken •Sociaal wellevend zijn •Het beste uit zichzelf halen en hun talent ontwikkelen •Een democratisch burger worden •…..

8 Een ‘wandeling’ door ons gedroomde kindcentrum najaar 2014 Kies één vraag / lever je bijdrage: A.Hoe werken we samen in ons multidisciplinaire team? B.Hoe delen we de tijd in,? C.Hoe ziet ons gewenste gebouw eruit? D.Hoe stellen we de groepen met kinderen samen? E.Hoe ziet ons brede aanbod er uit? Wie kunnen we daar bij betrekken uit de omgeving? F.Welke regels, routines en rituelen hanteren we? G.Hoe werken we samen met ouders, kinderen en omgeving?

9 Samen bouwen aan het fundament, de visie! 1.Kies een vraag (A t/m G) die bij je past / waar je ideeën bij hebt! 2.Vorm of zoek een groep die antwoord wil geven op die vraag 3.Denk en schrijf op placemat 4.Wissel ideeën uit 5.Schrijf overeenkomsten in middenvak 6.Presenteer de overeenkomsten

10 Rapportage

11 Traject / tijdpad Fase 1Tot zomervakantie 2013 •visie vorming / fundament leggen •Werkgroepen formeren + opbrengsten vaststellen –Identiteit + inhoud + (school)tijden + samenwerking omgeving –Klankbordgroep (proces + communicatie) •Taakgroepen gebouw + teamsamenstelling + bestuurlijke en financiële realisatie •Verhuizing voorbereiden / unit(s) plaatsen •Naamgeving Kindcentrum •Verhuizing team Cederhof inwoning gebouw Bijenburch

12 Traject / tijdpad Fase 2Schooljaar 2013 – 2014 • Kinderen en leerkrachten gaan ‘gescheiden’ en ‘kennismakend’ samenwonen op locatie Bijenburch Aan de slag met: •Eén onderwijskundige visie 4 t/m 12 jaar •Eén onderwijskundige en pedagogische visie 0 t/m 12 jaar en doorgaande leerlijnen •Een breed programma •Teamvorming / kennismaking / communiceren •Samenwerking ouders / omgeving / presentatie •Vormgeven schooltijden / identiteit •Vernieuwbouw Cederhof

13 Traject / tijdpad Fase 3 augustus 2014 start kindcentrum Start met alle kinderen van 0 t/m 12 jaar in het vernieuwde kindcentrum met de naam… Uitvoering geven aan de doelen, zoals in fase 2 opgesteld en door alle betrokkenen vastgesteld Continu volgen en evalueren van de werkwijze, de opbrengsten, de tevredenheid van kinderen, ouders, professionals en omgeving

14 Vervolg •Uitwerken input + aanvullen voor stevig fundament •14 februari Stuurgroep; opdracht formulering diverse taak- en werkgroepen •19 / 20 februari klankbordgroep met: –Afstemming communicatie –Vervolgstappen traject •4 / 5 / 7 maart visiefundament alle betrokkenen + start in de werkgroepen

15 Nu Inschrijven voor max. 1 werkgroep: •Identiteit •Inhoud •Breed programma / schooltijden •Samenwerking met de omgeving En •Klankbordgroep, proces+communicatie

16 Afronding bijeenkomst Vragen? Aanvullingen? Goede ideeën?


Download ppt "Op weg naar een Kindcentrum wijk Griffioen Informatiebijeenkomst 31januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google