De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie IKC Almere, Amsterdam, Arnhem, Assen, Borger-Odoorn, Borsele, Delft, Den Helder, Diemen, Dordrecht, Eersel, Eindhoven, Enschede, Gaasterlân-Sleat,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie IKC Almere, Amsterdam, Arnhem, Assen, Borger-Odoorn, Borsele, Delft, Den Helder, Diemen, Dordrecht, Eersel, Eindhoven, Enschede, Gaasterlân-Sleat,"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie IKC Almere, Amsterdam, Arnhem, Assen, Borger-Odoorn, Borsele, Delft, Den Helder, Diemen, Dordrecht, Eersel, Eindhoven, Enschede, Gaasterlân-Sleat, Geldermalsen, Gorinchem, Groningen, Harlingen, Hengelo, ’s-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, IJsselstein, Langedijk, Leeuwarden, Lelystad, Middelburg/Vlissingen, Nijmegen, Oss, Sluis/Hulst/Terneuzen, Zaanstad, Zoetermeer

2 Wat is een kindcentrum 0-12 jaar? http://youtu.be/lE--Vdq2K7I

3

4 Kenmerken van een Kindcentrum
Eén visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Van 0 tot 12 jaar, doorgaande ontwikkelingslijn / individuele ontwikkelings- plannen. Breed aanbod: onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen. De hele dag, het hele jaar door open. Eén team met één organisatie, eenhoofdige leiding, één beleid, multifunctioneel gebouw. Eenduidige communicatie met ouders, één aanspreekpunt.

5 Waarom kindcentrum? (1) 0-8 jaar essentieel voor opleiding en maatschappelijke carrière. Nu grote versnippering: peuterspeelzaal, vve, voorschool, kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang. Elk heeft eigen geldstroom, personeel en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Verhindert de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen Inefficiënt en kwetsbaar

6 Waarom Kindcentrum (2) Bewaking doorgaande lijn in ontwikkeling kind. Vroegtijdige ondersteuning bij signalering achterstanden. Brede school nu: samenwerking tussen losse, bestaande organisaties. Streven naar één pedagogische omgeving met één team met verschillende professionals met één aansturing en één loket voor ouders.

7 Winst voor het kind Leeromgeving: rijk, inspirerend en stimulerend. Ruimte voor ontwikkeling van alle talenten. Aanbod volgt kind i.p.v. kind naar aanbod (bv. zorg). Extra leertijd waar nodig. Leuke veelzijdige dagbesteding met leren, spel, sport en cultuur. Meer diversiteit in speel- en leergroepen.

8 Winst voor de ouders Pedagogisch partnerschap van ouders en begeleiders van opvang en school. Ingebouwde advies- en zorgfuncties. Desgewenst oudercursussen in de wijk. Dagarrangementen: sluitend aanbod van opvang, onderwijs en vrije tijd. Ongebroken werkdag en loopbaan.

9 Winst voor gemeenten Versterking synergie tussen Onderwijs- en Jeugdbeleid Betrekken onderwijs en kinderopvang bij integraal jeugdbeleid Aantrekkelijk woonklimaat: combinatie van werk en zorg voor ouders Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven Efficiëntere en effectievere inzet Welzijn, Sport, Cultuur en jeugdzorg Efficiënter gebruik van gebouwen Behoud voorzieningen in krimpregio’s en kleine kernen.

10 Winst voor instellingen
Haalbare combinatie kerntaken (onderwijs en opvang) en nevendoelen (burgerschap, sociale vaardigheden, bewegen, culturele vorming, zorg). Kwaliteitswinst door één visie, doorlopende leerlijnen en soepele doorstroming. Efficiency door combinatie van functies en voorzieningen. Grotere tevredenheid personeel en ouders.

11 Kopgroep wethouders voor kindcentra Doel: Versterking van de pedagogische infrastructuur, vergroting van de mogelijkheden voor ouders en een inhoudelijke verbeterslag van onderwijs en opvang in de gemeente

12 Werkwijze Uitwisseling van kennis over beleid (inhoud én proces) Elkaar inspireren Samen optrekken Gezamenlijke lobby Werkbezoeken

13 Procesontwikkeling: van idee naar uitvoering
Kindcentrum is concept in ontwikkeling Gemeenten en partners: gezamenlijk stip aan de horizon Beleidscontext & strategie Beleidsscenario’s en sturingsfilosofie gemeente: sturend – regisserend – faciliterend – volgend

14 Uitdagingen Uitwerking van het regeerakkoord Kabinet Rutte II Regierol van gemeenten Ontschotting budgetten Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Download ppt "Presentatie IKC Almere, Amsterdam, Arnhem, Assen, Borger-Odoorn, Borsele, Delft, Den Helder, Diemen, Dordrecht, Eersel, Eindhoven, Enschede, Gaasterlân-Sleat,"

Verwante presentaties


Ads door Google