De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot MKD-dienstverlening naar voren bewegen van indiceren van zorg naar samenwerken aan talenten Rob Boelema (projectleider) Wido Bijlmakers (gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot MKD-dienstverlening naar voren bewegen van indiceren van zorg naar samenwerken aan talenten Rob Boelema (projectleider) Wido Bijlmakers (gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot MKD-dienstverlening naar voren bewegen van indiceren van zorg naar samenwerken aan talenten Rob Boelema (projectleider) Wido Bijlmakers (gemeente Helmond) d.d. 23 april 2012

2 MKD-dienstverlening naar voren bewegen Doelstellingen: •Ouders: van recht op zorg naar verantwoordelijkheid om een veilige en stimulerende opvoeding te realiseren •Jeugdzorg: van indiceren naar vroege signalering en hulp op maat •Onderwijs: van probleemanalyse naar passende arrangementen •Gemeente Helmond: verbinden van transitie jeugdzorg met onderwijs

3 MKD-dienstverlening naar voren bewegen Doelgroepen en partners in het project: •Ouders en kinderen: jonge kind van 2-6 jaar, waarvoor veel stimulering in de ontwikkeling nodig is (pilot van 5-10 kinderen) •MKD, JGZ, MEE en Peuterspeelzalen cq. K-dagverblijven: samen zoeken naar vroege signalering en hulp op maat •Onderwijs en buitenschoolse opvang: samen werken aan passende arrangementen •Gemeente Helmond: integrale visie-ontwikkeling op jeugdbeleid en onderwijs

4 MKD-dienstverlening naar voren bewegen consultatiebureau peuterspeelzaal centrum jeugd gezin MKD kinderdagverblij f basisschool WSNS speciaal onderwijs speciale basisschool zo thuisnabij mogelijke opgroei en opvoedsituatie voor het kind namens de gemeente Helmond projectleiding: Rob Boelema  r.boelema@ocghadvies.nl  06 10897131r.boelema@ocghadvies.nl

5 Ontwikkelen binnen de kaders •Kantelingen verzorgingsstaat: –Onderwijs en jeugdzorg = twee werelden –Transformatie en transitie = lastig •Rijk: mogelijkheden tot experimenten; leren door te doen •Financiële ruimte is beperkt, dus “leren” zoveel mogelijk met gesloten beurs •Werkgebied: Helmond (en Peelgemeenten) •Looptijd project: twee jaar ( 5-2012 tot 6-2014)

6 Probleem, doel, resultaat •Beperken toestroom speciaal onderwijs •Hulp tijdens peuterleeftijd al in reguliere context Hoofdlijn: –Dienstverlening: “Combinatie-arrangement” –Route naar dienstverlening: via JGZ/MEE –Minimaal 5, maximaal 10 kinderen

7 Rollen •Formatie nodig voor opvang/hulp •Formatie nodig voor consultatie •Randvoorwaarden/ruimte voor professionals om te experimenteren •WSNS: zicht op proces vanaf starthulp •Formatie nodig voor intervisie/leren •Gemeente: € projectleiding, personele inzet •… •Rob Boelema (OCGH) = projectleider

8 Stuurgroep - Gemeente (Wido en Inge) -WSNS (…….) -Combinatie (Wil) -Spring (Ellen) -projectleider Werkgroep dienstverlening -Spring Pedagoog (+ x professionals) -Onderwijs (zelf bepalen hoe te organiseren)(+ x professionals) -MKD Rieja (+ x professionals) -projectleider Werkgroep toeleiding -Consultatieburau -CJG -MEE Ouders (zijn cruciaal voor uitvoering/ toestemming) intervisie De projectorganisatie

9 Beleidslijn transitie jeugdzorg (1)

10 Beleidslijn (2): dienstverleningsstructuur

11 Beleidslijn (3): basismodel cliëntroute

12 12 Contouren MKD-pilot

13


Download ppt "Pilot MKD-dienstverlening naar voren bewegen van indiceren van zorg naar samenwerken aan talenten Rob Boelema (projectleider) Wido Bijlmakers (gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google