De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie Jeugdzorg Informele raadsbijeenkomst, maandag 10 maart 2014 Rudi Hofstede, projectleider Transitie Jeugdzorg Cynthia Bouma, regisseur CJG Ellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie Jeugdzorg Informele raadsbijeenkomst, maandag 10 maart 2014 Rudi Hofstede, projectleider Transitie Jeugdzorg Cynthia Bouma, regisseur CJG Ellen."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie Jeugdzorg Informele raadsbijeenkomst, maandag 10 maart 2014 Rudi Hofstede, projectleider Transitie Jeugdzorg Cynthia Bouma, regisseur CJG Ellen Both, beleidsadviseur Opvoeden en opgroeien

2 Schema transitie

3 Knelpunten: - Het accent ligt vooral op de ‘probleemjeugd’, nauwelijks op preventie. - Veel voorzieningen, verschillende wettelijke kaders en financieringsstromen -> versnippering - Doorschuifmechanisme: lange en ingewikkelde procedures, snel passende hulp is daardoor moeilijk - Zorggebruik is de afgelopen jaren sterk gestegen. De vraag naar gespecialiseerde hulp groeit jaarlijks zo’n 10% - Moeilijk te beheersen sector, gekenmerkt door ‘waterbedeffect’ Wat is er mis met huidig stelsel?

4 Transitie: • Verantwoordelijkheden gaan over van Rijk, provincies en zorgverzekeraars naar gemeenten • In samenwerking met andere decentralisaties en ontwikkelingen (AWBZ, Passend Onderwijs, Participatiewet) Transformatie: • Van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij • Van complexe naar eenvoudige zorg • Van verkokerde naar integrale aanpak Financieel: • Bundeling financieringsstromen • Bezuiniging Transitie en transformatie

5 Enkele cijfers over het huidige gebruik van jeugdzorg in de gemeente Heerenveen (2011-2012): Aantal jeugdigen 0 – 18 jaar: 9.128 (21% van de totale bevolking) Aantal indicatiebesluiten BJZ: 110 Aantal indicatiebesluiten GGZ-Jeugd: 98 Aantal indicatiebesluiten CIZ (AWBZ): 135 Aantal ondertoezichtstellingen: 32 Aantal voogdij:7 Aantal Jeugdreclassering BJZ:14 Aantal onderz. kindermishandeling: 96 (betreft 195 kinderen) Aantal JeugdzorgPlus:3 Totale kosten jeugdzorg Prov. Fryslân in 2013: €61,3 mln Totale kosten preventief jeugdbeleid Heerenveen: €440.000 Cijfers jeugd Gemeente Heerenveen

6 Kaders: Visie Zorg voor jeugd Visie Sociaal Beleid Opvoeden en Opgroeien (Integraal Jeugdbeleid) Zorg voor Jeugd CJG Passend Onderwijs Leefbaarheid en Meedoen Decentralisatie AWBZ Werk en InkomenParticipatiewet

7 Informele raadsbijeenkomst10 maart Conceptbeleidsplan gereed (ambtelijk)6 mei Bijeenkomsten met cliëntorg., aanbieders, wg P-raadweek 21 (19 mei) Vaststelling Conceptbeleidsplan in College24 juni 2014 Aanleveren Participatieraad (+ cie Saza, tkn)25 juni 2014 Advies Participatieraaduiterlijk 22 aug Definitief beleidsplan College2 september Commissie SaZa29 september Vaststelling in de gemeenteraad 20 oktober Planning Beleidsplan Zorg voor jeugd

8 1.Lokaal: preventief werk en mantelzorg/1 e lijnszorg Partners: - onderwijs-, welzijn -, sportinstellingen - CJGpartners (Caleidoscoop, Alg. maatsch. Werk, Mee Friesland, JGZ. 2. RMC-regio (7 gemeenten Z.O.Friesland): inhoudelijke afstemming (vroegsignalering, gebiedsgericht werken) 3. Provinciaal: organisatorische afstemming (Regionaal Transitie Arrangement, Omvormingsplan, contractering met (boven)provinciaal werkende instellingen) Proces

9 • Korte inleiding transitie van de jeugdzorg • In 3 groepen uiteen, elke groep bespreekt een thema • Pauze • In 3 groepen uiteen, elke groep bespreekt een thema • Plenaire terugkoppeling Programma

10 • Uitvoeringsrol gemeenten Kiest de gemeente voor een beperkte of een sterke rol in de uitvoering? • Regie van de cliënt Kiest de gemeente voor een sterke of een beperkte regie van de cliënt? • Toegankelijkheid hulp Kiest de gemeente voor vrij toegankelijke hulp of toegankelijkheid via een beschikking? Thema’s


Download ppt "Transitie Jeugdzorg Informele raadsbijeenkomst, maandag 10 maart 2014 Rudi Hofstede, projectleider Transitie Jeugdzorg Cynthia Bouma, regisseur CJG Ellen."

Verwante presentaties


Ads door Google