De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

passend onderwijs en zorg voor de jeugd

Verwante presentaties


Presentatie over: "passend onderwijs en zorg voor de jeugd"— Transcript van de presentatie:

1 passend onderwijs en zorg voor de jeugd
conferentie voorlopers, 23 april 2012 1

2 gedeelde uitgangspunten
gewoon waar het kan, speciaal waar het moet uitgaan van mogelijkheden, werken vanuit een positief pedagogisch klimaat en eigen kracht dichtbij jeugdigen en ouders (ontmoetingsplaatsen) niet over maar met jeugdigen en ouders praten integraal: één kind, één gezin, één plan, één contact eenvoudiger, slimmer, doelmatiger speciale aandacht voor de overstapmomenten

3 twee opgaven, één ambitie
samen werken aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon opvoeden steun waar nodig bij onderwijs, opvoeden, opgroeien specialistische ondersteuning als het moet soepele overgangen, samenhangende aanpak: één kind, één gezin, één plan, één contact

4 de piramide als werkmodel

5 a. een sterke basis goed onderwijs en gewoon opvoeden
basis in het onderwijs op orde (kwaliteit onderwijs, professionele docenten, actieve signalering, klimaat, dossieropbouw, eenvoudige en snelle procedures) goed pedagogisch klimaat in de wijk informatie en advies: op school beschikbaar en input van school voor aanbod opvoedondersteuning meer ontmoeting op vindplaatsen ouders nemen hun rol als opvoeder investeren in communicatie met ouders

6 b. steun waar nodig team passend onderwijs (begeleiders VSO en VO) en
buurtteams jeugd en gezin actief signaleren waar jongeren en gezinnen komen vraaggestuurd, flexibel en efficiënt werken arrangementen op maat ontwikkelen werken vanuit 1 kind, 1 gezin, 1 plan kwaliteit van de basis versterken

7 c. soepele overgangen nieuwe systematiek voor zorgtoewijzing die
handelingsgericht is, uitgaat van eigen kracht en aansluit bij onderwijs- en ontwikkelingsperspectief vraaggestuurd, flexibel en efficiënt is snel handelen en reageren bevordert door te monitoren de basis sterker maakt in werkwijze aansluit bij 1 kind, 1 gezin, 1 plan rekening houdt met de doorlopende leerlijn PO-V(S)O-MBO en doorlopende ondersteuningsarrangementen

8 d. speciaal als het moet een dekkend aanbod van (tussen)voorzieningen
specialistische arrangementen op alle leefgebieden speciale voorzieningen van goede kwaliteit in afstemming en samenwerking met swv-en, gemeente(n) en regio met uitwerking van de consequenties voor leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, dagbesteding, aansluiting arbeidsmarkt en gedwongen trajecten regionale verkenning deze week van start

9 eenvoudig, dichtbij, snel schakelen

10 programmastructuur

11 wat werkt (en nodig is) een gedeelde visie
een duidelijke boodschap: wat betekenen de veranderingen op alle niveaus? een effectieve overlegstructuur en korte lijnen elkaar kennen en durven aanspreken investeren in samenwerking en overleg, waardoor vertrouwen over en weer kan groeien delen en ontwikkelen van concepten, werkwijzen monitoren uitwerking en gezamenlijk bijsturen bestuurlijke moed,inspanning en draagvlak


Download ppt "passend onderwijs en zorg voor de jeugd"

Verwante presentaties


Ads door Google