De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden – in opdracht van Holland Rijnland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden – in opdracht van Holland Rijnland."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden – in opdracht van Holland Rijnland

2 Hoe het nu kan gaan …… Moeder Suzanne (8) Joris (6) Huisarts Jeugd-ggz School CJG BJZ Jeugd & Opvoedhulp MEECIZ Zorg voor LVB AMW Schuld hulp Politie AMK Volwassen ggz 1Gezin 1Plan

3 Richting en regie Fundamentele omslag noodzakelijk: Van versnippering naar eenvoud Van hokjes denken naar brede inzet van hulpverleners: kwaliteitsverbetering Bezuinigingen pareren Dat lukt alleen als gemeenten in de regio samen: Visie, kernwaarden en stip op de horizon neerzetten De regie nemen Met zorgpartners uitwerking en invulling vormgeven Experimenteerruimte nemen en geven

4 1: het fundament Pedagogische civil society

5 2: De basisvoorzieningen Pedagogische civil society Basisvoorzieningen JGZ, Onderwijs, kinderopvang, welzijn, huisarts, 1 ste lijnsgezondheidszorg, sociale teams Basisvoorzieningen bieden: Hun reguliere aanbod (incl voorlichting, advies, versterken eigen kracht, stimuleren sociaal netwerk en activiteiten als sport, scouting etcetera)  Preventieve programma’s  Consulteren bij vragen het Jeugd&gezinsteam  Indien pedagogische/psychologische hulp nodig is die de reguliere werkzaamheden overstijgen schakelen ouders zelf of met steun van basisvoorzieningen, het jeugd&gezinsteam in.

6 3: Het jeugd&gezinsteam Pedagogische civil society Basisvoorzieningen Jeugd&gezinswerkers bieden: Consultatie en advies aan basisvoorzieningen Gezinsbegeleiding & pedagogische en psychologische jeugdhulp (kort/lang/intensief/extensief) Werken met 1Gezin1Plan Schakelen daarbij zonodig rechtstreeks specialisten in Schakelen zonodig Raad in, werken samen met gedwongen hulp Teams met handelingsruimte: samen brede expertise opvoeden en opgroeien in moeilijke omstandigheden (nu versnipperd over MW, MEE, Toegang BJZ, jeugd&opvoedhulp, jeugdggz, OBC’s/VG-sector) ingebed in de basisvoorzieningen ruime kaders en verantwoordelijkheid stevige coaching Gebiedsgericht team Jeugd&gezinswerkers CJG

7 4: inschakelen specialisten Inschakelen indien nodig om gezinsdoelen te realiseren, bijvoorbeeld voor: Consultatie  Specialistische diagnostiek  Specifieke therapieën  (Deeltijd) Verblijf Pedagogische civil society Basisvoorzieningen Jeugd&gezinswerkers Specialistische expertise

8 6: inschakelen hulp in gedwongen kader Pedagogische civil society Basisvoorzieningen Jeugd&gezinswerkers Hulp in gedwongen kader Specialistische expertise

9 7: Verbinding andere domeinen Pedagogische civil society Basisvoorzieningen Jeugd&gezinswerkers 1Gezin1Plan met: Gezin, sociaal netwerk, basisvoorzieningen, specialisten, jeugdbescherming, Volwassenzorg Gemeentelijke voorzieningen (WMO, W&I, Schuldhulp), sociale teams, woningbouw Specialistische expertise Hulp in gedwongen kader

10 Moeder Suzanne (8) Joris (6) Huisarts Jeugd-ggz School CJG BJZ Jeugd & Opvoedhulp MEECIZ Zorg voor LVB

11 Moeder van Suzanne en Joris Pedagogische civil society Basisvoorzieningen Jeugd&gezinswerker Specialistische expertise Moeder Suzanne (8) Joris (6)

12 Wat betekent dit voor ….. de cliënt: 1 Gezinswerker die zelf pedagogische/psychologische hulp verleent, niet loslaat, Zonodig samen met jou de benodigde ondersteuning organiseert in samenhang met andere voorzieningen: 1Gezin1Plan

13 Meer nodig dan schuiven met taken …. Daadwerkelijke vertaling van uitgangspunten Jeugdwet: Ouders maken gebruik van eigen kracht, talenten, mogelijkheden Ouders nemen eigen verantwoordelijkheid en houden zelf regie Naar toekomstmodel jeugdhulp: Professionals vertrouwen op en versterken eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en regie van ouders Organisaties vertrouwen op en versterken eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en regie van professionals Gemeenten vertrouwen op en versterken eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en regie van zorgorganisaties Gevolgen besturing: van “controle en beheersen” naar sturen op kernwaarden

14 Wat betekent dit voor ….. de zorgorganisaties Hulp Jeugd&Gezinsteam wordt nu (oa) geboden door: * Maatschappelijkwerk en MEE * 1stelijns jeugdpsychologen/pedagogen * Toegang BJZ + provinciale jeugd&opvoedhulp * Zorgaanbieders verstandelijk gehandicapten * Jeugd-ggz / centra kinder&jeugdpsychiatrie Professionals verhuizen van huidige organisatie naar J&Gteam Proeftuinen: starten in 2014 met ten minste 6 teams


Download ppt "Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden – in opdracht van Holland Rijnland."

Verwante presentaties


Ads door Google