De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juni 2012 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven coördinator G 32 jeugddossier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juni 2012 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven coördinator G 32 jeugddossier."— Transcript van de presentatie:

1 juni 2012 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven coördinator G 32 jeugddossier

2 2 Samenhangende maatregelen Decentralisatie: WWNV Decentralisatie: AWBZ begeleiding Decentralisatie: Passend onderwijs Vernieuwing welzijnswerk Bezuinigingen gemeentefonds Veiligheid

3 3

4 4 Omvang operatie transitie jeugdzorg 3 miljard landelijk 10% bezuinigen 300.000 cliënten landelijk 120 miljoen sre regio 40 miljoen Eindhoven 4000 cliënten in Eindhoven

5 5 Taken Jeugdzorg Taken die overkomen: -Jeugdzorg – ambulant -Jeugdzorg – dagbehandeling -Jeugdzorg – pleegzorg -Jeugdzorg – residentieel -Gedwongen kader - gezinsvoogdij -Gedwongen kader - jeugdreclassering -Gedwongen kader - jeugdbescherming -Gedwongen kader - gesloten jeugdzorg -Geestelijke gezondheidszorg – ambulant -Geestelijke gezondheidszorg – dagbehandeling -Geestelijke gezondheidszorg – jeugdpsychiatrische polikliniek -Jeugd Licht verstandelijk beperking - ambulant -Jeugd Licht verstandelijk beperking - dagcentra -Jeugd Licht verstandelijk beperking – gezinsvervangende tehuizen -Jeugd Licht verstandelijk beperking – orthopedagogische behandelcentra

6 6 Financieringsstromen

7 7 Bereik doelgroepen

8 8 Toename specialistische zorg in 5 jaar Stijging per jaar Provinciale jeugdzorg 8% Jeugd-ggz 13% Jeugd-lvg 28% Pgb 48%

9 9 Problematiek Kind en ouders: niet centraal Beperkt bereik van risicogroepen Complexe casus: geen probleemhouder Samenwerking: veel te vrijblijvend Geen gedeelde: visie, werkwijze, aanpak Kortom: geen effectieve hulpverlening

10 10 Regeerakkoord Inhoud -Focus op ‘eigen kracht’ en preventie -Terugdringen gespecialiseerde hulp -Eén gezin, één plan Organisatie -Het CJG als ‘front office’ voor de jeugdzorg Bestuur -Bundelen financiële stromen en bezuinigen -Gemeenten verantwoordelijk (i.p.v. zorgverzekeraars, provincies en rijksoverheid )

11 11 Stelselherziening jeugdzorg Transitie Transformatie Eigen kracht Civil society Begeleiden Opvoeden Generalist Een gezin en een plan Wetgeving Financiering Subsidiering Kwaliteit Overgang Regio Organisatievraagstukken

12 12 Nieuwe visie Hulp is nodig bij verstoring van de verhouding tussen draaglast en draagkracht Ouders die langdurig te veel stress/problemen hebben, verliezen steeds meer positieve opvoedingskwaliteit Ouders verliezen dan de grip op een kind en vervolgens gaat het op veel levensterreinen van dat kind fout: thuis, school en op straat Hulp is gericht op herstel van het gewone leven in de eigen omgeving Minder behandelen en meer opvoeden Minder specialisme en meer gebruik maken eigen kracht, eigen omgeving, vrijwilligers, civil society

13 13 Nieuwe uitgangspunten Van kind naar gezinsgericht werken Van ketenpartners naar samenwerkingspartners Samen met client plan opstellen Heldere werkwijze en opschalingsprocedures Ideaal: één kind en één plan en waar nodig één gezin en één plan Ideaal: een coordinator/coach per jongere/per gezin

14 14

15 15

16 16

17 17 Functioneel ontwerp Zuidoost Brabant CJG Generalisten Specialisten Advies Consult Eigenkracht Voorliggende voorzieningen

18 18

19 19 Landelijke uitwerkingsvraagstukken Positionering JB, JR, AMK, RvdK (gedwongen kader) Versterking zorgstructuur onderwijs (passend onderwijs) Relatie geneeskundige behandelingen (huisarts etc) Samenwerkingsmogelijkheden in de regio (regiovisie) Kwaliteit/certificering, informatie, inspectie Financieel verdeelmodel Wetgeving

20 20 Regionaal uitwerken Bestuurlijke samenwerking Wat regionaal, wat lokaal Gedwongen kader Relatie huisarts Intramuraal Zeer specialistisch Afdekken financiële risico’s Relatie veiligheidshuis


Download ppt "Juni 2012 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven coördinator G 32 jeugddossier."

Verwante presentaties


Ads door Google