De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

juni Transitie jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "juni Transitie jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 juni 2012. Transitie jeugdzorg
juni Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven coördinator G 32 jeugddossier

2 Samenhangende maatregelen
Decentralisatie: WWNV Decentralisatie: AWBZ begeleiding Decentralisatie: Passend onderwijs Vernieuwing welzijnswerk Bezuinigingen gemeentefonds Veiligheid

3

4 Omvang operatie transitie jeugdzorg
3 miljard landelijk 10% bezuinigen cliënten landelijk 120 miljoen sre regio 40 miljoen Eindhoven 4000 cliënten in Eindhoven

5 Taken Jeugdzorg Taken die overkomen: Jeugdzorg – ambulant
Jeugdzorg – dagbehandeling Jeugdzorg – pleegzorg Jeugdzorg – residentieel Gedwongen kader - gezinsvoogdij Gedwongen kader - jeugdreclassering Gedwongen kader - jeugdbescherming Gedwongen kader - gesloten jeugdzorg Geestelijke gezondheidszorg – ambulant Geestelijke gezondheidszorg – dagbehandeling Geestelijke gezondheidszorg – jeugdpsychiatrische polikliniek Jeugd Licht verstandelijk beperking - ambulant Jeugd Licht verstandelijk beperking - dagcentra Jeugd Licht verstandelijk beperking – gezinsvervangende tehuizen Jeugd Licht verstandelijk beperking – orthopedagogische behandelcentra

6 Financieringsstromen

7 Bereik doelgroepen

8 Toename specialistische zorg in 5 jaar
Stijging per jaar Provinciale jeugdzorg 8% Jeugd-ggz % Jeugd-lvg % Pgb %

9 Problematiek Kind en ouders: niet centraal
Beperkt bereik van risicogroepen Complexe casus: geen probleemhouder Samenwerking: veel te vrijblijvend Geen gedeelde: visie, werkwijze, aanpak Kortom: geen effectieve hulpverlening

10 Regeerakkoord Inhoud - Focus op ‘eigen kracht’ en preventie
- Terugdringen gespecialiseerde hulp - Eén gezin, één plan Organisatie - Het CJG als ‘front office’ voor de jeugdzorg Bestuur - Bundelen financiële stromen en bezuinigen - Gemeenten verantwoordelijk (i.p.v. zorgverzekeraars, provincies en rijksoverheid )

11 Organisatievraagstukken
Stelselherziening jeugdzorg Transitie Transformatie Eigen kracht Civil society Begeleiden Opvoeden Generalist Een gezin en een plan Wetgeving Financiering Subsidiering Kwaliteit Overgang Regio Organisatievraagstukken

12 Nieuwe visie Hulp is nodig bij verstoring van de verhouding tussen draaglast en draagkracht Ouders die langdurig te veel stress/problemen hebben, verliezen steeds meer positieve opvoedingskwaliteit Ouders verliezen dan de grip op een kind en vervolgens gaat het op veel levensterreinen van dat kind fout: thuis, school en op straat Hulp is gericht op herstel van het gewone leven in de eigen omgeving Minder behandelen en meer opvoeden Minder specialisme en meer gebruik maken eigen kracht, eigen omgeving, vrijwilligers, civil society

13 Nieuwe uitgangspunten
Van kind naar gezinsgericht werken Van ketenpartners naar samenwerkingspartners Samen met client plan opstellen Heldere werkwijze en opschalingsprocedures Ideaal: één kind en één plan en waar nodig één gezin en één plan Ideaal: een coordinator/coach per jongere/per gezin

14

15

16

17 Functioneel ontwerp Zuidoost Brabant
Generalisten Eigenkracht Voorliggende voorzieningen CJG Advies Consult Specialisten

18

19 Landelijke uitwerkingsvraagstukken
Positionering JB, JR, AMK, RvdK (gedwongen kader) Versterking zorgstructuur onderwijs (passend onderwijs) Relatie geneeskundige behandelingen (huisarts etc) Samenwerkingsmogelijkheden in de regio (regiovisie) Kwaliteit/certificering, informatie, inspectie Financieel verdeelmodel Wetgeving

20 Regionaal uitwerken Bestuurlijke samenwerking
Wat regionaal, wat lokaal Gedwongen kader Relatie huisarts Intramuraal Zeer specialistisch Afdekken financiële risico’s Relatie veiligheidshuis


Download ppt "juni Transitie jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google