De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 december 2011 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering presentatie bijeenkomst ambtelijk netwerk Jeugdzorg VNG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 december 2011 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering presentatie bijeenkomst ambtelijk netwerk Jeugdzorg VNG."— Transcript van de presentatie:

1 21 december 2011 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering presentatie bijeenkomst ambtelijk netwerk Jeugdzorg VNG

2 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 2 Inhoud presentatie 1.Facts en figures stelsel jeugdzorg 2.Toelichting Jeugdbescherming - wat is jeugdbescherming? - Jeugdbeschermingsketen 3. Toelichting Jeugdreclassering - wat is jeugdreclassering? - jeugdstrafrechtketen 4. Randvoorwaarden decentralisatie JB/JR

3 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 3 1. Gegevens over de jeugdzorg: Aanbieders Huidige aanbod Er zijn 12 bureaus jeugdzorg in de provincies en 3 in de grootstedelijke regio’s Drie landelijk werkende instellingen (WSG, Leger des Heils, SGJ) 56 aanbieders van jeugd en opvoedhulp

4 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 4 2. Gegevens jeugdzorg: Taken en functies Taken Bureau jeugdzorg - Toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg (indicatie) - Jeugdbescherming - Jeugdreclassering - AMK - Kindertelefoon Aanbod jeugdzorg Aanbod van opvoedondersteuning - verblijf (pleegzorg en residentiële opvang) - jeugdhulpverlening - observatiediagnostiek

5 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 5 3. Gegevens over de jeugdzorg: Cijfers

6 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 6 Structuur Gedwongen Jeugdzorg AMK Raad vd Kinder- bescherming Kinderrechter Toegang Bureau jeugdzorg Kind en/of gezin Jeugd- reclassering Jeugd- bescherming Bureau jeugdzorg Gesloten jeugdzorg Geïndiceerde jeugdzorg Vrijwillig kader (verantwoordelijkheid VWS) Gedwongen kader (verantwoordelijkheid V&J) Jeugdzorg (verantwoordelijkheid VWS)

7 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 7 5. De jeugdbescherming Maatregelen bij jeugdbescherming 1. Onder toezichtstelling (OTS) eventueel met Machtiging uithuisplaatsing (UHP) 2. Ontheffing 3. Ontzetting ouderlijke macht Uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg: -Gezinsvoogdij (bij een OTS) -Voogdij (bij ontheffing of ontzetting)

8 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 8 6. De jeugdbeschermingsketen

9 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 9 7. Ontwikkelingen Jeugdbescherming Wijziging Kinderbeschermingswetgeving (burgerlijk wetboek) Nieuwe maatregelen 1.OTS eventueel met machtiging uit huisplaatsing 2.Maatregel van opgroeiondersteuning 3.Gezagsbeeindigende maatregel Nieuw bevoegdheid Mogelijkheid van de burgemeester om van de RvdK te vragen beschermwaardige zaken aan de rechter voor te leggen als de RVK dit niet nodig vindt.

10 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 10 8. Jeugdreclassering Jeugdstrafrecht kent naast strafrechtelijke elementen ook opvoedkundige aspecten geldt van 12 – 18 jaar, met uitzonderingen tot 21 jaar tot 12 jaar geen strafrechtelijke veroordeling Kabinet wil adolescentenstrafrecht (minder strikte scheiding in leeftijd) Taken jeugdreclassering uitvoeren van strafrechtelijke beslissing tot hulp en steun toezicht en begeleiding in opdracht van RvdK, Officier van justitie begeleiding tijdens en na een taakstraf begeleiding bij nachtdetentie toezicht en begeleiding op jeugdigen scholings/trainingsprogramma

11 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 11 9. De Jeugdstrafrechtketen

12 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 12 10. Overzicht van veiligheidshuis

13 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 13 11. Bestuurlijke afspraken tussen Rijk, VNG en IPO Specifieke randvoorwaarden decentralisatie JB/JR leveringsplicht kwaliteitseisen voor gemeenten kwaliteitscriteria voor instellingen (certificering) toezicht en verantwoording bovenlokale uitvoering van taken informatievoorziening passende financiële afspraken binnen financieel arrangement

14 jeugdbescherming en jeugdreclassering in het stelsel jeugd | 21 december 2011 14 RvdKOM/ZM kinderrechter Gecertificeerde aanbied JB/ JR Zorg in gedwong kader AMK Zorg in vrijwillig kader (gezinscoach ) CJG MeldingOnderzoek /Advies Besluit maatregel Uitvoering maatregel (casemanagement) = Keten JB Uitvoering maatregel (zorg) Gemeenten = Keten JR Legenda: = Cliëntenstroom = Aansturing Politie VenJ Gemeenten Overige rechtstreekse meldingen VWS


Download ppt "21 december 2011 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering presentatie bijeenkomst ambtelijk netwerk Jeugdzorg VNG."

Verwante presentaties


Ads door Google