De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg in Nederland Naar integrale jeugdzorg onder gemeentelijke regie 18 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg in Nederland Naar integrale jeugdzorg onder gemeentelijke regie 18 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg in Nederland Naar integrale jeugdzorg onder gemeentelijke regie 18 maart 2011

2 2 Inhoud presentatie Stelsel Jeugdzorg, korte historische schets Wet op de jeugdzorg en de evaluatie Hoe gaat het eigenlijk met de jeugd Een andere aanpak: op gezinsniveau Vragen etc.

3 3 Korte historische schets 1974: gemengde Interdepartementale Werkgroep Jeugdwelzijnsbeleid (Commissie Mik) Start vernieuwing jeugdzorg 1989: Wet op de jeugdhulpverlening Decentralisatie jeugdhulpverlening 1994: Regeringsnota: Regie in de jeugdzorg Eén herkenbare toegang Regeerakkoord Kabinet Kok Voornemen Wet op de jeugdzorg

4 4 2005 Wet op de jeugdzorg Het versterken van de positie cliënt (recht op jeugdzorg); Één centrale toegang tot jeugdzorg (het Bureau Jeugdzorg); Jeugdbescherming, AMK en jeugdreclassering integraal onderdeel van Bureaus Jeugdzorg; Versterken voorliggende voorzieningen; Totstandkoming van een passend samenhangend zorgaanbod (jeugdzorg, jeugd LVG, jeugd-GGZ, justitiële jeugdzorg)

5 5 2007 programmaministerie voor jeugd en Gezin

6 6 Kritiek op de Jeugdzorg

7 7 2009 Vervroegde evaluatie Wet op de jeugdzorg Geen integrale toegang provinciale jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvg Geen integraal zorgaanbod door separate financiering / instituten Te massief indicatietraject: afhaak% Onvoldoende regierol provincies Ook beschikbaar: 27!! andere onderzoeken!

8 8 Versnipperd stelsel

9 9 Jeugd & Opvoedhulp Verzamelnaam voor alle organisaties die kinderen en opvoeders helpen bij opvoed en opgroeiproblemen vanuit het provinciale Jeugdzorgstelsel Thuis, voor jeugdige en hele gezin Overdag, individueel of in groep bij J&O Op locatie in samenwerking met onderwijs, kinderopvang of vrouwenopvang Uit huis: deeltijd of 24 uurs in pleeggezin of instelling, ook voor observatie diagnostiek

10 10 Bureaus Jeugdzorg Centrale Toegang/AMK (hulpvragen ouders, zorgmeldingen professionals en meldingen kindermishandeling) Consultatie en ophalen zorgvraag bij ZAT, CJG etc Indicatiestelling en zorgtoewijzing Snel schakelen tussen melding/onderzoek/ hulp en naar gedwongen kader Uitvoering casemanagement in vrijwillig kader maatregelen, Jeugdbescherming en jeugdreclassering

11 11 Groeicijfers ministerie J&G Provinciale Jeugdzorg2005 2008Gemiddelde jaarlijkse groei - Ambulant28.18644.27616% - Dagbehandeling9.7979.8160% - Pleegzorg17.58120.1445% - Residentieel10.37311.8054% - Spoedeisende zorg7.8029.132*5% Totaal provinciale jeugdzorg73.73995.1739% Jeugdbescherming28.97937.8209% Jeugdreclassering8.95310.8837% Gesloten jeugdzorg2.2593.22513% Jeugd-ggz87.610147.00019% Jeugd-LVG6.25212.97028% PGB10.30033.60048% Totaal218.092340.671 NB = 10%16%

12 12 Gespecialiseerde zorg voor de jeugd 0-18 jarigen in Nederland: 3.527.375 Kinderen en jongeren met hulp provinciale geïndiceerde jeugdzorg (unieke cliënten): 70.000 (=2,1% van totaal) Kinderen en jongeren met LVG hulp: 25 à 30.000 Kinderen en jongeren met J-GGZ hulp (unieke clienten): 150.000 totaal 7% (?)

13 13 Vijf jaar jeugdzorg Bureau Jeugdzorg: Meer meldingen kindermishandeling (46% groei onderzoek; ook groei in adviezen en consulten) Jaarlijks ruim 100.000 indicatiebesluiten (1/4 in gedwongen kader, 3/4 in vrijwillig kader) 65.000 indicatiebesluiten betreft J-GGZ rest jeugdzorg. (sterke) groei Jeugdbescherming en jeugdreclassering (41.5% en 32%) Jeugd & opvoedhulp: 35% meer zorg

14 14 J&O: 35% meer zorg

15 15 Oorzaken stijgende vraag Lagere acceptatie van afwijkend gedrag Lagere acceptatie van risico’s; tendens in samenleving Multiproblematiek Medicalisering Verbeterende signalering MAAR: WAT LEVERT AL DIE ZORG NU OP?


Download ppt "Jeugdzorg in Nederland Naar integrale jeugdzorg onder gemeentelijke regie 18 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google