De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wraparound Care Model Waarom ook weer?. H & S Consult Huidige jeugdzorgstelsel (breed) is gebaseerd op het schema: Signaleren en screenen Verwijzen Diagnosticeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wraparound Care Model Waarom ook weer?. H & S Consult Huidige jeugdzorgstelsel (breed) is gebaseerd op het schema: Signaleren en screenen Verwijzen Diagnosticeren."— Transcript van de presentatie:

1 Wraparound Care Model Waarom ook weer?

2 H & S Consult Huidige jeugdzorgstelsel (breed) is gebaseerd op het schema: Signaleren en screenen Verwijzen Diagnosticeren Behandelen/straffen Reïntegratie en nazorg

3 H & S Consult Groot geloof in professionals en instituties die ons bij onze levensproblemen zullen helpen ‘Gewone’ problemen zoals lastige kinderen, bijzondere kinderen, kattekwaad, vlegelgedrag worden niet meer als een opvoedingsopdracht voor de burger gezien, maar als voer voor psychiaters, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers De overheid wordt gedwongen hierin mee te gaan: men wil een rimpelloos bestaan

4 H & S Consult Gevolg: problematisering jeugd in combinatie met exportmodel Alle kinderen en ouders zijn potentiële probleemgevallen Export problemen naar professionele instituties Voor iedere diagnose, beperking of doelgroep een gespecialiseerde aanpak

5 H & S Consult Pommer, E., Kempen, H. v., & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

6 H & S Consult Resultaat: 1 op de 7 kinderen in speciale zorg of speciaal onderwijs terwijl naar schatting maar 1 op de 20 echt problemen heeft (en we gemiddeld de gelukkigste jeugd ter wereld hebben, waarmee het ieder jaar weer beter gaat)

7 H & S Consult Véél kinderen zitten vast

8 De instroom in de Wajong bedraagt thans 16 à 17.000 personen per jaar, een ruime verdubbeling ten opzichte van de eeuw-wisseling Dit betekent dat 1 op de 12 jongeren instroomt in de Wajong Vuuren, D. v., Es, F. v., & Roelofs, G. (2011). Van bijstand naar Wajong. Den Haag: Centraal Planbureau.

9 H & S Consult De zorg voor doelgroepen: het doosjessyndroom

10 H & S Consult Of, nu we een CJG hebben dreigt een emmertjessyndroom:

11 H & S Consult De nadelen van het exportmodel 1. Er is wel een probleem: gespecialiseerde zorg gaat vaak samen met vormen van marginalisatie. Dit varieert van ‘geen zwemdiploma’ tot ‘thuiszitten’ en Wajong 2. Nee, want bewezen effectieve programma’s bij problemen zijn ‘community-based’

12 H & S Consult Internationale databases van effectieve interventies laten zien dat ‘community-based care’ veel meer rendement heeft dan institutionele zorg (ook voor de ‘zware’ doelgroepen) Zie www.colorado.edu/cspv/blueprints/www.colorado.edu/cspv/blueprints/ Community based: in gezinnen, in scholen en op straat Ook, of misschien juist wel voor de ‘zware’ doelgroepen!

13 H & S Consult Wat is dus een betere aanpak? Pedagogische infrastructuur rond drie opvoedmilieus versterken Oplossingen voor problemen zoeken binnen die structuur op lokaal niveau, ook voor de ernstige problemen Zorg werkt in gezinnen, in scholen en op straat

14 H & S Consult Wraparound Care Model Een metamethodiek of service delivery model

15 H & S Consult Methodische grondlijnen Eén hulpverlener én coördinator; expert van het ‘gewone leven’ Eén cliënt(systeem), één plan Specialisten dienstbaar en oproepbaar Ad hoc netwerk Eén regie op basis van doelen cliënt(systeem) Verblijf in instelling/pleegzorg is een optionele functie

16 Familie-beraad schuldensanering Posttraumatische stress therapie oudercursus Diagnostiek huisarts kinderopvang jeugdbescherming pgb schuldhulpverlening

17 H & S Consult Wat zou u morgen willen veranderen? Wat moet er veranderen? Hoe wilt u dat aanpakken? Hoe kan ik u daarbij helpen? Wie hebben we nog meer nodig ?

18 H & S Consult Doel: Het herstel van het gewone leven thuis, in school, op het werk, in het publieke domein

19 H & S Consult Deze aanpak vraagt om een nieuw soort (professionele en sociale) netwerken: Probleem/vraaggestuurde netwerken, waarin de burger (al dan niet met steun van een generalist) de regie heeft Dus een stervormig netwerk, met de cliënt in het midden Specialistische diensten worden ingekocht

20 H & S Consult Wie is die ‘generalist’?

21 H & S Consult Ouder Jongere Vrijwilligers IB’er Maatschappelijk werker SMW’er Medewerker CJG Gezinsvoogd GGZ-behandelaar

22 In Utrechtse Jeugd Centraal is het Wraparound Care Model ooit als uitgangspunt voor een betere jeugdzorg gekozen De pilots laten zien dat deze werkwijze dicht bij de burger ook mogelijk is.

23 De stelselherziening jeugdzorg moet het beter mogelijk maken kinderen, jongeren en hun opvoeders eerder, sneller en beter te helpen door dit model als metamethodiek in de gemeentelijke jeugdzorg in te voeren

24 Dit doen we al…….


Download ppt "Wraparound Care Model Waarom ook weer?. H & S Consult Huidige jeugdzorgstelsel (breed) is gebaseerd op het schema: Signaleren en screenen Verwijzen Diagnosticeren."

Verwante presentaties


Ads door Google