De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversiteit & Jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversiteit & Jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Diversiteit & Jeugdzorg
29 februari 2012 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

2 Persoonlijke drijfveer
Ieder kind verdient een veilig en liefdevol thuis, waar hij/zij opgroeit en zich ontwikkelt tot een volwassene die meetelt en meedoet in onze samenleving.  Diversiteit = Kracht Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

3 Provinciale Jeugdzorg
1 jan 2005 Wet op de Jeugdzorg Indicatie van Bureau Jeugdzorg IPO afsprakenkader en 2011: Versterken van preventie en lokale voorzieningen (gemeentelijk), vermindering instroom geindiceerde jeugdzorg Evidenced-based: wat werkt Netwerk/omgeving kind en eigen kracht Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

4 Uitgangspunten Complexe Ontwikkel- en Opvoedvraagstukken
Meervoudig en/of Multiproblem Veiligheid Gericht op kind-jeugdige-jongere en het systeem/omgeving Kinderen horen in een thuissituatie op te groeien Eigen kracht versterken, zorg/ondersteuning is van tijdelijke aard Niemand hoeft te wachten We doen wat werkt: evidence based Professionals leren van elkaar en krijgen de ruimte Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar 4

5 Kerndoelen De hulpvragen van de client zijn beantwoord;
De autonomie van clienten is versterkt; De veiligheid van de jeugdige is hersteld; De jeugdige vormt geen bedreiging voor zijn/haar veiligheid of de veiligheid van het gezin of van de samenleving. Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar 5

6 Zorgaanbod Vrijwillig/gedwongen
Jeugdhulp/ambulant (groep, thuis of bij zorgaanbieder) Verblijf (behandelgroepen, gezinshuis, leefgroep, dag-/deeltijdbehandeling, kamertraining) Crisishulpverlening (ambulant,pleeg,verblijf) (Observatie) diagnostiek Pleegzorg Consultatie/ coaching on the job Signalering Verlies aan overzicht Traag Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar 6

7 Onze ketenpartners (Speciaal)onderwijs/ZAT’s Jeugdgezondheidszorg
Centra voor Jeugd & Gezin Kinderopvang Maatschappelijk werk BJz GGz LVB Categorale instellingen Woningbouwcorporaties Reintegratiebedrijven Verlies aan overzicht Traag Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar 7

8 Zorg voor Jeugd Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

9 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar 9

10 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar 10

11 Maatschappelijke thema’s
Echtscheiding Eigen kracht Gedragsproblemen Jeugd-ggz Kindermishandeling Leefstijl Migrantenjeugd Multiprobleemgezinnen Opvoedingsondersteuning Professionalisering jgz Risicovolle gebeurtenissen Systeeminterventies Voortijdig schoolverlaten Justitie (in voorbereiding) Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

12 Doelgroep Doelgroepanalyse: Kenmerken Problematiek Hulpvragen
Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

13 Aandachtspunten Schaalgrootte en specialisatie
Zwaarte van de doelgroep Ontwikkelingen in de verschillende sectoren bv passend onderwijs, bezuinigingen in de GGz etc. Verlies aan overzicht Traag Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar 13

14 Integratiebeleid Rechtstaat als grondslag voor samenleven
Elke burger dezelfde grondrechten Meedoen Ontmoeten Kiezen voor de Nederlandse samenleving Meetellen, talenten zien, kracht van diversiteit Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

15 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

16 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

17 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

18 Kennis Pharos Forum Mikado ZONMW NJI UJC
Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar


Download ppt "Diversiteit & Jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google