De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Diversiteit & Jeugdzorg 29 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Diversiteit & Jeugdzorg 29 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Diversiteit & Jeugdzorg 29 februari 2012

2 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Persoonlijke drijfveer Ieder kind verdient een veilig en liefdevol thuis, waar hij/zij opgroeit en zich ontwikkelt tot een volwassene die meetelt en meedoet in onze samenleving. Diversiteit = Kracht

3 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Provinciale Jeugdzorg 1 jan 2005 Wet op de Jeugdzorg Indicatie van Bureau Jeugdzorg IPO afsprakenkader 2010 en 2011: 1.Versterken van preventie en lokale voorzieningen (gemeentelijk), vermindering instroom geindiceerde jeugdzorg 2.Evidenced-based: wat werkt 3.Netwerk/omgeving kind en eigen kracht

4 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Complexe Ontwikkel- en Opvoedvraagstukken Meervoudig en/of Multiproblem Veiligheid Gericht op kind-jeugdige-jongere en het systeem/omgeving Kinderen horen in een thuissituatie op te groeien Eigen kracht versterken, zorg/ondersteuning is van tijdelijke aard Niemand hoeft te wachten We doen wat werkt: evidence based Professionals leren van elkaar en krijgen de ruimte Uitgangspunten

5 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Kerndoelen De hulpvragen van de client zijn beantwoord; De autonomie van clienten is versterkt; De veiligheid van de jeugdige is hersteld; De jeugdige vormt geen bedreiging voor zijn/haar veiligheid of de veiligheid van het gezin of van de samenleving.

6 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Zorgaanbod Vrijwillig/gedwongen Jeugdhulp/ambulant (groep, thuis of bij zorgaanbieder) Verblijf (behandelgroepen, gezinshuis, leefgroep, dag-/deeltijdbehandeling, kamertraining) Crisishulpverlening (ambulant,pleeg,verblijf) (Observatie) diagnostiek Pleegzorg Consultatie/ coaching on the job Signalering

7 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Onze ketenpartners (Speciaal)onderwijs/ZAT’s Jeugdgezondheidszorg Centra voor Jeugd & Gezin Kinderopvang Maatschappelijk werk BJz GGz LVB Categorale instellingen Woningbouwcorporaties Reintegratiebedrijven

8 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Zorg voor Jeugd

9 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

10

11 Maatschappelijke thema’s Echtscheiding Eigen kracht Gedragsproblemen Jeugd-ggz Kindermishandeling Leefstijl Migrantenjeugd Multiprobleemgezinnen Opvoedingsondersteuning Professionalisering jgz Risicovolle gebeurtenissen Systeeminterventies Voortijdig schoolverlaten Justitie (in voorbereiding)

12 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Doelgroep Doelgroepanalyse: Kenmerken Problematiek Hulpvragen

13 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Aandachtspunten Schaalgrootte en specialisatie Zwaarte van de doelgroep Ontwikkelingen in de verschillende sectoren bv passend onderwijs, bezuinigingen in de GGz etc.

14 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Integratiebeleid Rechtstaat als grondslag voor samenleven Elke burger dezelfde grondrechten Meedoen Ontmoeten Kiezen voor de Nederlandse samenleving Meetellen, talenten zien, kracht van diversiteit

15 Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar

16

17

18 Kennis Pharos Forum Mikado ZONMW NJI UJC


Download ppt "Titel Document / Versienummer / Datum vaststelling (of datum concept) / Naam auteur / Naam proceseigenaar Diversiteit & Jeugdzorg 29 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google