De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie Jeugdzorg. Opzet: •Waar hebben we het over •De uitdaging •Voor Jeugdzorg •Voor gemeente en provincie •Risico’s •Bestuurskundig perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie Jeugdzorg. Opzet: •Waar hebben we het over •De uitdaging •Voor Jeugdzorg •Voor gemeente en provincie •Risico’s •Bestuurskundig perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 Transitie Jeugdzorg

2 Opzet: •Waar hebben we het over •De uitdaging •Voor Jeugdzorg •Voor gemeente en provincie •Risico’s •Bestuurskundig perspectief

3 Decentralisatie op verschillende beleidsterreinen •Werken naar vermogen (onderkant arbeidsmarkt; Wajong) •Begeleiding AWBZ naar WMO •Jeugdzorg •Ruimte, natuur en economie •Water

4 Waarom overheveling van jeugdzorg naar gemeenten? •Jeugdzorg dichterbij brengen: zorg dichtbij de burger brengen; maatwerk kunnen leveren. •Samenhang met andere (preventieve) voorzieningen: kunnen bieden van geïntegreerde zorg •Einde maken aan huidige complexe structuur met toenemende vraag naar specialistische zorg •Minder bureaucratie •Breed draagvlak (politiek-maatschappelijk)

5 Wat is Jeugdzorg •Overlast door jongeren •Vroegtijdige schoolverlaters •Mulitproblemgezinnen (overlast, kosten) •Jeugdcriminaliteit •Veiligheid jonge kind (gezin,kinderopvang) •Opgroeien naar zelfstandigheid: dak, bed, dagactiviteit/werk/scholing Klacht: zorg te ver weg

6 Stelselwijziging •Eén (financierings)stelsel voor: provinciale jeugdzorg, ggz-jeugd, jeugd-lvg en gesloten jeugdzorg •Centrale rol voor CJG •Gepaard met bezuinigingen: totaal 300 miljoen (= 9% van totaalbudget 3,4 miljard) •Op deelterreinen verplicht opschalen •Rol BJZ (nog onduidelijk)

7 Wat doet Elker? •Breed zorgaanbod: ambulant, daghulp, pleegzorg, 24-uurshulp; zowel Jeugdzorg als GGZ •Zorg van licht ambulant naar intensief en specialistisch en andersom •Ook laagdrempelige zorg: aansluiting met vindplaatsen via TripleP, 1 e lijnszorg, etc. •Zorgarrangementen: combinaties van zorg (b.v. ambulant + residentieel) •Verbinden zorg met wonen, leren en werken

8 Voorbeelden samenwerking •Gezinscoaching diverse gemeenten •Eerstelijns psycholoog GGZ •Triple P overal •RIBW Oost Groningen •Ambulante spoedhulp Overal verbinden met: -locale actoren -zwaardere zorg waar nodig

9 Kansen voor gemeenten •Verankering in lokale domein •Verbinden domeinen zorg, maatschappelijk werk, onderwijs, participatie en wonen •Sturen op meer inzetten preventie •Investeringen in jeugd terugverdienen: minder uitval, meer participatie •Integreren GGZ – jeugdzorg – WMO

10 JEUGDZORG: een brede oriëntatie WMO helpt bij maatschappelijke participatie WET OP JEUGDZORG helpt bij opvoeden en opgroeien en herstelt het normale leven GGZ ZORGVERZ.WET Cure: behandelt en is gericht op genezing GGZ AWBZ Care: stabiliseert bij chronische klachten - Begeleid Wonen 18+ Stadskanaal/ /Delfzijl - Gezinscoaching Veendam en Groningen Begeleid Wonen 18- stad Groningen 30 plekken naast plekken intensieve 24- uurshulp - Uitbreiding 20 plekken Beschermd Wonen in provincie - 15 plekken RIBW in stad Groningen sinds 2008 O,a, 24 klinische behandelplaatsen aan de Haydnlaan

11 Risico’s? •Overschatting pedagogische civil society •Schaalgrootteprobleem rond zorginkoop. Gevaar van versnippering van specialistische zorgfuncties

12 Budgetten Elker

13 Inkopen op detailniveau

14 Ten slotte Bestuurkundig perspectief: zorgvuldige transitie Provincie – gemeenten – veldpartijen samenwerken vanuit inhoudelijke visie Schep een wenkend perspectief

15 Wenkend perspectief

16 Verkeer in China


Download ppt "Transitie Jeugdzorg. Opzet: •Waar hebben we het over •De uitdaging •Voor Jeugdzorg •Voor gemeente en provincie •Risico’s •Bestuurskundig perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google