De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie Jeugdzorg Drenthe. Aanleiding De Drentse praktijk Transformatie jeugdzorg in Drenthe vanuit bestuurlijk perspectief  Basis: duidelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie Jeugdzorg Drenthe. Aanleiding De Drentse praktijk Transformatie jeugdzorg in Drenthe vanuit bestuurlijk perspectief  Basis: duidelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie Jeugdzorg Drenthe

2 Aanleiding De Drentse praktijk Transformatie jeugdzorg in Drenthe vanuit bestuurlijk perspectief  Basis: duidelijke sturing Houding Visie als vertrekpunt De aanpak In vogelvlucht Discussie en inbreng van uw visie  Stellingen Wel of geen marktwerking Wat is passende schaal Streng toezicht of laissez faire: hoe kunnen (of moeten) we sturen

3 Knelpunten stelsel Ontbreken integrale aanpak (1 visie) Versnipperde organisatie en financiering Toenemende bureaucratie, ook door ad hoc beleid na incidenten Stijgende vraag naar (zware) zorg/ medicalisering Te lange doorlooptijden

4 Transformatie

5 Drenthe 450.000 inwoners (120.000 < 18) 12 gemeenten 1 Grote jeugdzorgaanbieder 2 grote GGZ/ KJP aanbieders Laagste ‘rating’ bij SCP Goede samenwerkingscultuur provincie – gemeenten – instellingen Sociale cohesie - gemeenschapszin

6

7

8 De transformatie van de jeugdzorg en de weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg Meetbaar beter

9 Grondhouding Aansluiting op kernwaarden 1.Samenhang tussen domeinen  Subsidiariteit en verantwoordelijkheden en budgetten in beginsel zo lokaal mogelijk belegd 2.Doorlopende zorglijnen – leren van elkaar 3.Eenheid van taal 4.Duidelijke regievoering 5.Passende schaal: Lokaal/regionaal/bovenregionaal 6.Zo snel als het zorgvuldig kan met respect voor provinciale verantwoordelijkheid tot aan formele overdracht 7.Aandacht voor gevraagde omslag in grondhouding Co-ouderschap

10 Provinciaal perspectief Ouders faciliteren in eigen kracht Meer jeugdigen en ouders helpen met een licht aanbod Kwaliteit moet vooropstaan bij transitie  Ambitie: verdere verbetering van zorg voor de jeugdige 1 financier, 1 regie, 1 gedeelde visie! Benutten juiste schaal  Gemeente – regio – provincie – noord nederland Gefaseerde aanpak  Bestuursakkoord + Transitieplan + wetgeving Transformatie

11 Visie is startpunt  Bevrijdend kader voor de jeugdzorg (RMO) Opvoeden versterken → Positief opvoeden → De zelfredzaamheid en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen → Kind/gezin eigenaar van eigen probleem én oplossing = aanspreken op eigen verantwoordelijkheid → Versterking van het gezinssysteem Visie

12 Eenduidige sturing vanuit financiers Uitdragen gezamenlijke visie Eenduidig aansturen instellingen op de juiste schaal –Samenhangende inkoop van zorg –Samenhangend instrumenten gebruik ICT, diagnostiek, dossiervorming –Keten breed meten –Heldere positie van de cliënt Optimale inbreng instellingen Goede communicatie – Duidelijke projectorganisatie Drentse pilot - outline

13 Zorgen voor een effectieve ketensamenwerking Gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid Versterking CJG/ ZAT, kwaliteitseisen! Geleidelijke inbreng Toegangstaken BJZ in CJG/ ZAT Indicatie ‘omzetten’ naar verwijzing Her-ordening zorgaanbod via 1 visie en samen jeugdzorg inkopen Praktijkonderzoek, meten van resultaten Outline - vervolg

14 Algemeen Bestuur = VDG - overleg welzijn sport  DB met 3 wethouders + gedeputeerde Projectbureau  3 gemeenten + provincie,  2 projectleiders  STAmmcmo als procescoördinator Uitvoering in deelprojecten  Expertgroepen met: Instellingen, landelijke experts, cliënten, e.a. Projectstructuur

15 Op basis van visie/toetsstenen Gemeenten/ Regio’s aan zet Provincie sluit aan Houding: mogelijk maken! Werk in uitvoering Deelproject 1: Versterking CJG ZAT Deelproject 2: Overdracht taken BJZ Deelproject 3: Herinrichting zorgaanbod volgens visie Deelproject 4: Meetbaar beter + monitor

16 Er is geen overheidsbemoeienis nodig! De uitvoering van de jeugd(zorg) van kan prima door het veld zelf worden gedaan. Stelling

17 Kleinere gemeenten kunnen prima zelf het jeugdzorgbeleid uitvoeren Stelling

18 Marktwerking in de zorg verstoort effectieve ketensamenwerking Stelling

19 Opvoeden overnemen Opvoeden versterken Versterking ondersteunen 1. Universele preventie 2. Selectieve preventie 3. Lichte opvoedhulp 4. Universele preventie 5. Selectieve preventie 6. Lichte opvoedhulp 7. Universele preventie 8. Selectieve preventie 9. Lichte opvoedhulp 10. Maatschappelijk Isolement Kenniscentrum Positief Opgroeien Registreren & Meten Uitval Positief opgroeien

20


Download ppt "Transformatie Jeugdzorg Drenthe. Aanleiding De Drentse praktijk Transformatie jeugdzorg in Drenthe vanuit bestuurlijk perspectief  Basis: duidelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google