De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie Jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie Jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie Jeugdzorg
Drenthe

2 In vogelvlucht Stellingen Aanleiding De Drentse praktijk
Transformatie jeugdzorg in Drenthe vanuit bestuurlijk perspectief Basis: duidelijke sturing Houding Visie als vertrekpunt De aanpak  Discussie en inbreng van uw visie Stellingen Wel of geen marktwerking Wat is passende schaal Streng toezicht of laissez faire: hoe kunnen (of moeten) we sturen

3 Knelpunten stelsel Ontbreken integrale aanpak (1 visie)
Versnipperde organisatie en financiering Toenemende bureaucratie, ook door ad hoc beleid na incidenten Stijgende vraag naar (zware) zorg/ medicalisering Te lange doorlooptijden

4 Transformatie

5 Drenthe 450.000 inwoners (120.000 < 18) 12 gemeenten
1 Grote jeugdzorgaanbieder 2 grote GGZ/ KJP aanbieders Laagste ‘rating’ bij SCP Goede samenwerkingscultuur provincie – gemeenten – instellingen Sociale cohesie - gemeenschapszin

6

7

8 Meetbaar beter De transformatie van de jeugdzorg en de weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg De transformatie van de jeugdzorg en de weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg

9 Co-ouderschap Grondhouding Aansluiting op kernwaarden
Samenhang tussen domeinen Subsidiariteit en verantwoordelijkheden en budgetten in beginsel zo lokaal mogelijk belegd Doorlopende zorglijnen – leren van elkaar Eenheid van taal Duidelijke regievoering Passende schaal: Lokaal/regionaal/bovenregionaal Zo snel als het zorgvuldig kan met respect voor provinciale verantwoordelijkheid tot aan formele overdracht Aandacht voor gevraagde omslag in grondhouding

10 Transformatie Provinciaal perspectief
Ouders faciliteren in eigen kracht Meer jeugdigen en ouders helpen met een licht aanbod Kwaliteit moet vooropstaan bij transitie Ambitie: verdere verbetering van zorg voor de jeugdige 1 financier, 1 regie, 1 gedeelde visie! Benutten juiste schaal Gemeente – regio – provincie – noord nederland Gefaseerde aanpak Bestuursakkoord + Transitieplan + wetgeving

11 Visie Visie is startpunt Opvoeden versterken
Bevrijdend kader voor de jeugdzorg (RMO) Opvoeden versterken → Positief opvoeden → De zelfredzaamheid en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen → Kind/gezin eigenaar van eigen probleem én oplossing = aanspreken op eigen verantwoordelijkheid → Versterking van het gezinssysteem

12 Drentse pilot - outline
Eenduidige sturing vanuit financiers Uitdragen gezamenlijke visie Eenduidig aansturen instellingen op de juiste schaal Samenhangende inkoop van zorg Samenhangend instrumenten gebruik ICT, diagnostiek, dossiervorming Keten breed meten Heldere positie van de cliënt Optimale inbreng instellingen Goede communicatie Duidelijke projectorganisatie

13 Outline - vervolg Zorgen voor een effectieve ketensamenwerking
Gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid Versterking CJG/ ZAT, kwaliteitseisen! Geleidelijke inbreng Toegangstaken BJZ in CJG/ ZAT Indicatie ‘omzetten’ naar verwijzing Her-ordening zorgaanbod via 1 visie en samen jeugdzorg inkopen Praktijkonderzoek, meten van resultaten

14 Projectstructuur Algemeen Bestuur = VDG - overleg welzijn sport
DB met 3 wethouders + gedeputeerde Projectbureau 3 gemeenten + provincie, 2 projectleiders STAmmcmo als procescoördinator Uitvoering in deelprojecten Expertgroepen met: Instellingen, landelijke experts, cliënten, e.a.

15 Werk in uitvoering Op basis van visie/toetsstenen Deelproject 1:
Gemeenten/ Regio’s aan zet Provincie sluit aan Houding: mogelijk maken! Deelproject 1: Versterking CJG ZAT Deelproject 2: Overdracht taken BJZ Deelproject 3: Herinrichting zorgaanbod volgens visie Deelproject 4: Meetbaar beter + monitor

16 Stelling Er is geen overheidsbemoeienis nodig! De uitvoering van de jeugd(zorg) van kan prima door het veld zelf worden gedaan.

17 Stelling Kleinere gemeenten kunnen prima zelf het jeugdzorgbeleid uitvoeren

18 Stelling Marktwerking in de zorg verstoort effectieve ketensamenwerking

19 Positief opgroeien Opvoeden versterken Opvoeden overnemen Versterking
ondersteunen Uitval 1. Universele preventie 2. Selectieve preventie 3. Lichte opvoedhulp 4. Universele preventie 5. Selectieve preventie 6. Lichte opvoedhulp 7. Universele preventie 8. Selectieve preventie 9. Lichte opvoedhulp 10. Maatschappelijk Isolement Kenniscentrum Positief Opgroeien Registreren & Meten 19

20


Download ppt "Transformatie Jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google