De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid."— Transcript van de presentatie:

1 Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

2 “We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” Visie Eigen Kracht Integrale AanpakMaatwerk

3 Uitgangspunten Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Sturen op prestatie Gemeentelijke regievoering, handelingsvrijheid professional Beleidsvrijheid

4 Gezamenlijk visie zorg voor jeugdigen Gezamenlijk visie zorg voor jeugdigen Intentionele schaalkeuze Intentionele schaalkeuze Beleidsbrief Sturing transitie- arrangement Beleidsbrief Sturing transitie- arrangement Beleidsplan Terugblik

5 JeugdzorgopgavenLokaalRegionaal Preventie signalering & vroeg interventie Toeleiding U, B I, VB Generalistische ambulante ondersteuningU, B I, VB Specialistische ambulante ondersteuningU, (B)I, (V)B Residentiële hulpUI, B GezinsvervangingUI, B CrisisdienstUI, B AMHKUI, B JB/JRUI, B uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I) voorwaardenstellend beleid (VB)

6 JeugdzorgopgavenLokaalRegionaal Preventie signalering & vroeg interventie Toeleiding U, B I, VB Generalistische ambulante ondersteuningU, B I, VB Specialistische ambulante ondersteuningU, (B)I, (V)B Residentiële hulpUI, B GezinsvervangingUI, B CrisisdienstUI, B AMHKUI, B JB/JRUI, B uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I) voorwaardenstellend beleid (VB)

7 JeugdzorgopgavenLokaalRegionaal Preventie signalering & vroeg interventie Toeleiding U, B I, VB Generalistische ambulante ondersteuningU, B I, VB Specialistische ambulante ondersteuningU, (B)I, (V)B Residentiële hulpUI, B GezinsvervangingUI, B CrisisdienstUI, B AMHKUI, B JB/JRUI, B uitvoering (U) beleid (B) inkoop (I) voorwaardenstellend beleid (VB)

8 Ontwerp Jeugdhulp

9 Ontwerp Jeugdhulp

10 Basisvoorzieningen De basisvoorzieningen vormen de frontlijn voor het Jeugdteam De basisvoorzieningen kunnen putten uit een lokale markt

11 Lokale Zorgmarkt 1.Educatie 2.Preventie 3.Lichte interventie

12 Werkwijze Jeugdteam 1.1 plan voor alle gezinsleden op alle leefdomeinen 2.Ondersteuning die niet door basisvoorzieningen kan worden geboden 3.Opschalen en afschalen 4.Budgetverantwoordelijk 5.Versterken van de basisvoorzieningen

13 Basisvoorzieningen en jeugdteam vormen één netwerk. CJG is de voordeur van het jeugdteam Jeugdteam doet alles wat de basisvoorzieningen niet kunnen

14 DAN is beschikbaar voor consultatie en advies. DAN is beschikbaar voor specialistische en integrale diagnostiek. DAN adviseert over effectieve zorg. DAN betrekt eerder gedane diagnostiek. DAN werkt regionaal

15 “Bewust of onbewust, direct of indirect, iedereen vervult een rol bij de opvoeding van een kind.”

16 Vooruitblik Gemeente stelt beleidsplan vast Gemeenteraad stelt beleidsrijk transitiearrangement, inrichtingsplan serviceorganisatie en verordening vast College van B&W stelt uitvoerings- programma 2015 vast


Download ppt "Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid."

Verwante presentaties


Ads door Google