De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam overlegorgaan Preventief Jeugdbeleid: Samen ontwikkelen en uitvoeren Workshop Kennis voor de Stad 6 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam overlegorgaan Preventief Jeugdbeleid: Samen ontwikkelen en uitvoeren Workshop Kennis voor de Stad 6 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 naam overlegorgaan Preventief Jeugdbeleid: Samen ontwikkelen en uitvoeren Workshop Kennis voor de Stad 6 november 2009

2 Wat is er aan de hand?  het aanbod aan ondersteuning van en zorg voor ouders en kinderen is versnipperd  instellingen werken langs elkaar heen  problemen in opvoeding en opgroeien worden te laat gesignaleerd waardoor jongeren uitvallen, niet aan het werk komen, overlast geven, etc.

3 Daarom realiseren we:  een in theorie sluitende aanpak zorg in de drie leefdomeinen: gezin, school en openbare ruimte  OKC’s (CJG) in alle stadsdelen waarin het preventief jeugdbeleid wordt vertaald naar en integraal aanbod van voorzieningen, ongeacht wie deze levert  Goede samenwerking tussen de OKC’s en de scholen  Effectieve signalering en doorverwijzing naar zwaardere vormen van Jeugdhulpverlening en Jeugdzorg

4 Verschillende invalshoeken  Kritisch kijken naar het aanbod  Investeren in samenwerking  Creëren eenduidige, transparante infrastructuur  Eerder en beter signaleren en interveniëren  Professionals trainen

5 Doelen van het OKC  Vroegtijdig signaleren van opvoedings- en ontwikkelingsstoornissen preventie  Het voorkomen van achterstanden en een afname van gedrag- en leerproblemen bij kinderen  Realiseren van een samenhangend aanbod van de verschillende activiteiten; zorgcontinuüm

6 Werkwijze van het OKC  Netwerk van aanbieders onder leiding stadsdelen  Laagdrempelig, voor iedereen, nadruk op preventie  Outreachend voor oudere jongeren  Loket en vraagbaak ook voor professionals  1 gezin 1 plan (MPG)

7 Partners OKC  Jeugdgezondheidszorg 0-19  O en O; opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering  Vangnet jeugd  Zorgconsulenten  Kraamzorg  Verloskundigen  VTO  Bureau Jeugdzorg  Onderwijs  Maatschappelijk werk

8 Bestuur wil grotere effectiviteit  Vergroten effectiviteit door het zoveel als mogelijk toepassen van wetenschappelijk bewezen of veelbelovende methoden  Verbeteren van de samenwerking door het bevorderen van de eenduidigheid van methoden, definities en klantvisies tussen de uitvoerders.

9 Coalitie gemeente-instellingen- wetenschap Twee doelen: beter benutten van wetenschappelijk kennis over opvoeden en opgroeien en interventies meer systematisch ophalen en uitzetten van onderzoeksvragen waar de kennis nog lijkt te ontbreken

10 Coalitie gemeente-instellingen- wetenschap Kennisbijeenkomsten over concrete aanpak Systematischer gebruik maken en verbinden van bestaande initiatieven Ontwikkelen en vaststellen standaard voor signalerings- en interventiemethoden en daar als overheid ook op sturen

11 Coalitie gemeente-instellingen- wetenschap Bestuurlijke opdracht om plan van aanpak te maken Adviesgroep beleid-uitvoering-wetenschap over standaardisering Projectleider bij de GGD


Download ppt "Naam overlegorgaan Preventief Jeugdbeleid: Samen ontwikkelen en uitvoeren Workshop Kennis voor de Stad 6 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google