De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg naar gemeente

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg naar gemeente"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg naar gemeente
Informatieve PMA 10 oktober 2013 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

2 Inhoud presentatie 3 blokken: 1. Wat gaat over naar gemeenten
Info over provinciale jeugdzorg,JGGZ, JLVG, Jeugdzorg-Plus 2. Visie en uitgangspunten Dilemma’s 3. Voorbereidingen Planning Rappel PMA 26/9/13 Vanavond informatieve PMA Mogelijkheid tot stellen van technische vragen Mocht er behoefte zijn aan andere vragen dan terug naar presidium Behandeling in 3 blokken. Informatie en vervolgens mogelijkheid voor vragen 3x20 (elk blok 10 min. Presentatie, 10 minuten voor technische vragen)

3 Blok 1: Wat gaat over naar gemeenten ?
Provinciale jeugdzorg JGGZ JLVB Jeugdzorg-Plus

4 Huidige situatie Provinciale jeugdzorg JGGZ JLVB Jeugdzorg-Plus
Voorbeelden

5 Provinciale jeugdzorg
Indicatiefunctie BJZ (183) Ambulante zorg (107) Verblijf deeltijd/voltijd (54) Verblijf Pleegzorg (63) AMK (88) Jeugdbescherming (158) Jeugdreclassering (54) Voorbeelden Aanbieders : BJZ, Lijn 5, Lindenhout, Leger des Heils, Pactum, Trajectum, SGJ, vrijgevestigen/ZZp-ers ( ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013

6 JGGZ Eerste lijns JGGZ (184) Tweede lijns JGGZ zonder verblijf (598)
Tweede lijns JGGZ met verblijf (13) Voorbeelden Aanbieders : Leger de Heils, Pluryn-Hoenderloogroep, GGNet, Riwis, IrisZorg, Karakter, Tactus, vrijgevestigden/ZZp-ers ( ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013

7 JLVB JLVB zonder verblijf (228) JLVB met verblijf (24) Voorbeelden
Aanbieders : Lijn 5, Zozijn, ‘s-Heeren Loo, Philadelphia, De Passerel, Pluryn-Hoenderloogroep, vrijgevestigden/ZZp-ers ( ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013

8 Jeugdzorg-Plus Geschatte aantal cliënten Apeldoorn  6 Voorbeelden
Aanbieders: Pluryn/Hoenderloogroep, LSG-Rentray, OG heldring ( ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013

9 Vragen?

10 Blok 2. Visie en uitgangspunten Dilemma’s
Brede opvoedkundige basis Opvoeden versterken: lichte ondersteuning bij opvoeden/opgroeien Versterking ondersteunen: als meer ondersteuning/hulp nodig is Opvoeding overnemen: als veiligheid van jeugdige in gevaar komt

11 Uitgangspunten: Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kind; eigen kracht en netwerk aanspreken Belang van preventie Veiligheid van de jeugdige staat voorop Lokaal wat lokaal kan, bovenlokaal wat moet Eén plan voor één jeugdige/ gezin Jeugdhulp zo dichtbij mogelijk Jeugdzorg in samenhang ontwikkelen: afstemming met 3D (denk aan thema’s als toeleiding clienten en vervoer) Jeugdhulp dichtbij ;systeemgericht werken; inzet generalisten voor groot deel van de onderstuening en hulp. Waar nodig specialisten invliegen Binne budgettaire kader: betekent meer doen met minder geld. Terugdringen instroom, sturen op duur traject/ overlap/ gezonde financiele prikkels

12 Dilemma’s: Positionering van vrijwillig en gedwongen kader en de rol
van het CJG Schaalgrootte van uitvoering, organisatie, inkoop Transformeren en kostenbeheersing Eigen bijdrage en PGB’s ja/nee Toeleidingsrol huisartsen/medisch specialisten en sturing

13 Vragen?

14 Blok 3. Voorbereidingen voor 2015
Landelijk Bovenlokaal Apeldoorn

15 Landelijk Jeugdwet Financieel kader Landelijk transitiearrangement

16 Bovenlokaal Oost-Veluwe / Midden-IJssel
G-7 (de 7 regio’s in Gelderland) G-32 OV/MIJ : RTA Regionaal beleidskader Regionale bijeenkomsten G7: Afspraken met provincie tav overdracht Experimenteerruimte Gesprekken met provinciale zorgaanbieders

17 Apeldoorn Pilots Transitiearrangement (regionaal) Kadernota
Pilots: CJG4Kracht (gehoord in PMA 26/9) Uitrol regio en lokaal experimenteren met gedwongen kader Nazorg na jeugdzorg RTA (PMA 26/9) Samnehang met Kadernota. RTA gaat over zachte landing in 2015 Kadernota breder perspectief: vormgeven aan neiuwe jeugdstelsel op middenlange termijn. Transformatieruimte in RTA maximaal benutten; transitieruimte nog beperkt (ivm frictiekosten die waarschijnlijk voor deel ook voor rek. gemeenten komen). Inzoomen op kadernota; wat zijn contouren (procesmatig ; geen politieke keuzes) * Feiten (Facts jeugd Apeldoorn, jeugdzorggebruik, kosten, wettelijk en financieel kader) Ambitie en rol gemeente Inrichting en keuzemogelijkheden in het nieuwe jeugdstelsel; keuze-advies

18 Kadernota Feiten (Facts jeugd Apeldoorn, jeugdzorggebruik,
kosten, wettelijk en financieel kader) Ambitie en rol gemeente Inrichting en keuzemogelijkheden in het nieuwe jeugdstelsel; keuze-advies Het gaat hier om in het kort duidelijk tew maken wat in de kadernota verwacht mag worden. Hier ook noemen dat kadernota wordt ontwikkeld in een dynamisch veld waar nu nog n iet alles duidelijk is . Kaders zijn globaal. Daarbinnen zal nadere uitwerking plaatsvinden. Zal uitmonden in een uitvoeringsnota.

19 Planning kadernota College november 2013
Inspraak november/december 2013 Besluit Raad februari 2014

20 Risico’s Jeugdwet Nieuw werkterrein Korte periode van implementatie
Financiën

21 Vragen?


Download ppt "Jeugdzorg naar gemeente"

Verwante presentaties


Ads door Google