De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg naar gemeente Informatieve PMA 10 oktober 2013 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg naar gemeente Informatieve PMA 10 oktober 2013 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg naar gemeente Informatieve PMA 10 oktober 2013 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn

2 Inhoud presentatie 3 blokken:  1. Wat gaat over naar gemeenten Info over provinciale jeugdzorg,JGGZ, JLVG, Jeugdzorg-Plus  2. Visie en uitgangspunten Dilemma’s  3. Voorbereidingen Planning

3 Blok 1: Wat gaat over naar gemeenten ?  Provinciale jeugdzorg  JGGZ  JLVB  Jeugdzorg-Plus

4 Huidige situatie  Provinciale jeugdzorg  JGGZ  JLVB  Jeugdzorg-Plus  Voorbeelden

5 Provinciale jeugdzorg  Indicatiefunctie BJZ (183)  Ambulante zorg (107)  Verblijf deeltijd/voltijd (54)  Verblijf Pleegzorg (63)  AMK (88)  Jeugdbescherming (158)  Jeugdreclassering (54)  Voorbeelden  Aanbieders : BJZ, Lijn 5, Lindenhout, Leger des Heils, Pactum, Trajectum, SGJ, vrijgevestigen/ZZp-ers ( ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei- circulaire 2013

6 JGGZ  Eerste lijns JGGZ (184)  Tweede lijns JGGZ zonder verblijf (598)  Tweede lijns JGGZ met verblijf (13)  Voorbeelden  Aanbieders : Leger de Heils, Pluryn-Hoenderloogroep, GGNet, Riwis, IrisZorg, Karakter, Tactus, vrijgevestigden/ZZp-ers ( ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013

7 JLVB  JLVB zonder verblijf (228)  JLVB met verblijf (24)  Voorbeelden  Aanbieders : Lijn 5, Zozijn, ‘s-Heeren Loo, Philadelphia, De Passerel, Pluryn-Hoenderloogroep, vrijgevestigden/ZZp-ers ( ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei-circulaire 2013

8 Jeugdzorg-Plus Geschatte aantal cliënten Apeldoorn  6  Voorbeelden  Aanbieders: Pluryn/Hoenderloogroep, LSG-Rentray, OG heldring ( ) = theoretische aantal Apeldoorn gebaseerd op de mei- circulaire 2013

9 Vragen?

10 Blok 2. Visie en uitgangspunten Dilemma’s Visie:  Brede opvoedkundige basis  Opvoeden versterken: lichte ondersteuning bij opvoeden/opgroeien  Versterking ondersteunen: als meer ondersteuning/hulp nodig is  Opvoeding overnemen: als veiligheid van jeugdige in gevaar komt

11 Uitgangspunten:  Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kind; eigen kracht en netwerk aanspreken  Belang van preventie  Veiligheid van de jeugdige staat voorop  Lokaal wat lokaal kan, bovenlokaal wat moet  Eén plan voor één jeugdige/ gezin  Jeugdhulp zo dichtbij mogelijk

12 Dilemma’s:  Positionering van vrijwillig en gedwongen kader en de rol van het CJG  Schaalgrootte van uitvoering, organisatie, inkoop  Transformeren en kostenbeheersing  Eigen bijdrage en PGB’s ja/nee  Toeleidingsrol huisartsen/medisch specialisten en sturing

13 Vragen?

14 Blok 3. Voorbereidingen voor 2015  Landelijk  Bovenlokaal  Apeldoorn

15 Landelijk  Jeugdwet  Financieel kader  Landelijk transitiearrangement

16 Bovenlokaal  Oost-Veluwe / Midden-IJssel  G-7 (de 7 regio’s in Gelderland)  G-32

17 Apeldoorn  Pilots  Transitiearrangement (regionaal)  Kadernota

18 Kadernota  Feiten (Facts jeugd Apeldoorn, jeugdzorggebruik, kosten, wettelijk en financieel kader)  Ambitie en rol gemeente  Inrichting en keuzemogelijkheden in het nieuwe jeugdstelsel; keuze-advies

19 Planning kadernota College november 2013 Inspraaknovember/december 2013 Besluit Raad februari 2014

20 Risico’s  Jeugdwet  Nieuw werkterrein  Korte periode van implementatie  Financiën

21 Vragen?


Download ppt "Jeugdzorg naar gemeente Informatieve PMA 10 oktober 2013 Monique te Wierik Beleidsadviseur Gemeente Apeldoorn."

Verwante presentaties


Ads door Google